aktualizováno 14. 8. 2023

Kronika města Český Krumlov 2017

Politický a veřejný život města v roce 2017

Městská samospráva 

Rada města Český Krumlov:

 • Mgr. Dalibor Carda (ČSSD), starosta, radní, zastupitel
 • Ing. Josef Hermann (KDU-ČSL), místostarosta, radní, zastupitel
 • Mgr. Ivana Ambrusová
 • MUDr. Jindřich Florián (ČSSD), radní, zastupitel
 • Bc. Martin Lobík (TOP 09), radní, zastupitel
 • Rudolf Vejskrab (ČSSD), radní, zastupitel
 • Ing. Jitka Zikmundová, MBA (SN MPV), radní, zastupitel
 • Rada města Český Krumlov se v roce 2017 sešla celkem k 35 zasedáním a přijala 587 usnesení.

Složení komisí Rady města Český Krumlov:

 • Komise pro cestovní ruch:

Předseda: Martin Lobík

Členové: Roman Najbrt, Petr Eliáš, Martin Kocourek, Josef Maleček, Petr Janota, Martin Hák, Stanislav Jungwirth, Petr Janovský, Hana Jirmusová Lazarowitz, Jitka Boháčová, Petr Zemek, Milan Antoš

Tajemnice: Soňa Petráková

 • Komise dopravní:

Předseda: Martin Lobík

Členové: Renata Sedláková, Vojtěch Němec, Jiří Shrbený, Jiří Ondruška, Vojtěch Hora, Pavel Türnhofer, Miroslav Hála, Marek Šimon, Jaromír Maurer, Tomáš Palouda, Roman Kneifl

Tajemník: Jan Sládek

 • Komise ekonomická:

Předseda: Josef Hermann

Členové: Petr Kubal, Jan Srnec, Jan Kysela, Václav Grubmüller

Tajemnice: Radka Ondriášová

 • Komise kulturní:

Předseda: Jan Vozábal

Členové: Jan Vaněček, Hanička Pelzová, Jaromír Boháč, Oldřich Hluško, Jan Čepelák, Jiří Zeman, Pavel Podruh ml., Martin Jakab, Jitka Zikmundová, Vladimíra Konvalinková, Jan Vorel, Martin Nechvíle

Tajemník: Filip Putschögl

 • Komise pro památkovou péči:

Předseda: Jitka Zikmundová

Členové: Marek Šimon, Antonín Princ, Tomáš Novák, Danuše Thimová, Vlastislav Ouroda, Karel Jandourek, Jiří Bloch, Ivo Janoušek, Jiří Olšan, Pavel Slavko

Tajemník: Petr Papoušek

 • Komise sociální:

Předseda: Jindřich Florián

Členové: Ivana Ambrusová, Štefan Milo, Hana Spoladore, Milan Kotlár, Vlastimil Kopeček, Tomáš Zunt, Jan Tůma, Lenka Kohoutková, Jan Pejchal, Karel Lukáč, František Petera

Tajemnice: Vendula Kašparová

 • Komise sportovní:

Předseda: Rudolf Vejskrab

Členové: Jan Vondrouš, Josef Žižka st., Jan Pils ml., Martin Tomka, Michal Sirový, Jan Vobr, Pavel Fučík, Jiří Zeman, Daniel Sedlák, Ilona Hanáková, František Mikeš, Jana Beerová

Tajemnice: Romana Šolcová

 • Komise pro územní plán, investice, majetek:

Předseda: Josef Hermann

Členové: Josef Špilínek, Zbyněk Toman, Antonín Princ, Tomáš Novák, Jan Ungerman, Petr Chavík, Jan Srnec, Pavel Mori, Robin Schinko, Miroslav Reitinger

Tajemnice: Jolana Benešová

 • Komise pro životní prostředí:

Předseda: Jiří Klosse

Členové: Libor Janouch, Jaroslava Kalkušová, Jarmila Hanáková, Bohumil Florián, Pavel Hausdorf, Jiří Olšan, Dalibor Carda

Tajemnice: Vlasta Horáková

 

Zastupitelstvo města Český Krumlov:

Členové zastupitelstva:

ČSSD

Mgr. Ivana Ambrusová

Mgr. Dalibor Carda

MUDr. Jindřich Florián

Rudolf Vejskrab

Libor Zahradník 

 

ANO

MVDr. Libor Janouch

BBA. Vojtěch Němec – 1. 3. 2016 vystoupil z hnutí ANO, dále působí jako nezávislý zastupitel bez politické příslušnosti

 

KDU - ČSL

Ing. Josef Hermann

Mgr. Roman Kneifl

Ing. Jiří Olšan

 

ODS

Milan Kotlár

Jan Vozábal / Mgr. Oldřich Hluško

Robin Schinko 

 

KSČM

Zoja Králová

Petr Šandera

Ing. Miroslav Máče, Csc., PhD.

 

TOP 09

Bc. Martin Lobík

Tomáš Zunt

 

SN - MPV

Mgr. Bohumil Florián

Ing. Jitka Zikmundová, MBA.

 

Nezávislí a Zelení

Bc. Mgr. Oldřich Hluško

MUDr. Jiří Klosse (NZ)

MUDr. Jan Vorel (NZ)

Vojtěch Němec

 

Dne 31. 8. 2017 byl schválen nový Jednací řád městského zastupitelstva s účinností od 1. 10. 2017. Zastupitelstvo města se v roce 2017 sešlo celkem k 10 zasedáním a přijalo 119 usnesení.

 

Složení výborů zastupitelstva města:

Finanční výbor:

    Mgr. Oldřich Hluško

    Ing. Jaromír Nekovařík

    Stanislav Trnka

    Ing. David Šindelář

    Ing. Ivana Tenklová

    Ing. Jiří Neumann

    Ing. Václav Beneš

    Alexandr Nogrády

    Jan Vaněček

 

Kontrolní výbor:

    Vojtěch Němec, BBA

    Mgr. Rostislav Riško

    Mgr. Aleš Mik

    Ing. Petr Král

    Ing. Lukáš Franta, Ph. D.

    JUDr. Jiří Kladívko

    Ing. Jan Novák

    Petr Eliáš

    Libor Zahradník

 

Městský úřad Český Krumlov

 • Oddělení kancelář starosty
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor financí
 • Odbor investic
 • Odbor kancelář tajemníka                        
 • Odbor obecní živnostenský úřad
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví                             
 • Odbor správy majetku
 • Odbor stavební úřad                                 
 • Odbor školství, sportu a mládeže                        
 • Odbor územního plánování a památkové péče                           
 • Odbor vnitřních věcí                                
 • Odbor životního prostředí a zemědělství                        

Koalici tvořil od počátku dvojblok stran, na jedné straně ČSSD a ODS, na straně druhé KDU-ČSL, TOP 09, Město pro všechny a Nezávislí a Zelení. Dohromady 17 zastupitelů z 23. Do druhé poloviny volebního období tak vstoupila koalice se 14 křesly, nicméně stále se zájmem pokračovat v koaliční spolupráci a plnění uzavřené koaliční dohody. V souvislosti s vystoupením ODS z koalice rezignoval na post člena rady města Jan Vozábal k 31. lednu 2017 a Petr Kubal ze dvou jednatelských pozic v Českokrumlovském rozvojovém fondu a ve Službách města Český Krumlov k 31. prosinci 2016, resp. 30. dubnu 2017. V kontextu koaliční dohody čtyřka menších stran vyzvala ČSSD, aby předložila své návrhy na doplnění rady města a jednatelů ČKRF. Do rady města byla navržena zastupitelka Ivana Ambrusová, do jednatelství fondu Antonín Krák, starosta Větřní a krajský radní. Čtyřka zbývajících koaličních stran návrh ČSSD přijala

Městský úřad Český Krumlov byl v polovině května 2017 vyhodnocen jako nejpřívětivější úřad v Jihočeském kraji. Po třetím místě v roce 2016 bylo vítězství poctou, a především závazkem pro udržení vysoké kvality služeb i pro další zlepšování práce městského úřadu.

Přehled zřizovaných městských organizací k 31. 12. 2017

Obchodní společnosti:

 • Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., Masná 131, Český Krumlov 
 • Lesy města Český Krumlov, s. r. o., Domoradice 1, Český Krumlov
 • Služby města Český Krumlov, s. r. o., Domoradice 1, Český Krumlov                                                            

Obecně prospěšné společnosti:                        

 • Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s., Špičák 114, Český Krumlov        
 • Domy s pečovatelskou službou o. p. s., Vyšehrad 260, Český Krumlov
 • Městské divadlo Český Krumlov o. p. s., Horní 2, Český Krumlov                              
 • PRO-SPORT Český Krumlov o. p. s., Chvalšinská 227, Český Krumlov                                             

Příspěvkové organizace:                                                

 • Městská knihovna v Českém Krumlově, Horní 155, Český Krumlov
 • Základní škola Linecká, Linecká 43, Český Krumlov
 • Základní škola Plešivec, Plešivec 249, Český Krumlov
 • Základní škola T. G. Masaryka, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov
 • Základní škola, Za Nádražím, Za Nádražím 222, Český Krumlov
 • Mateřská škola T. G. Masaryka, T. G. Masaryka 199, Český Krumlov
 • Mateřská škola Za Soudem, Za Soudem 344, Český Krumlov
 • Mateřská škola Plešivec, Plešivec 279, Český Krumlov
 • Mateřská škola Plešivec, Plešivec 391, Český Krumlov
 • Mateřská škola Vyšehrad, Vyšehrad 168, Český Krumlov
 • Mateřská škola Tavírna, Tavírna 119, Český Krumlov
 • Mateřská škola Za Nádražím, Za Nádražím 229, Český Krumlov

 

Obchodní společnosti: Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. 2017

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (dále jen FOND) byl založen v roce 1991 jako obchodní společnost v 100% vlastnictví města, které do ní v následujícím roce bezúplatně vložilo téměř pět desítek vybraných nemovitostí – domů a budov v historickém centru města. Cílem založení FONDU bylo prostřednictvím samostatného podnikatelského subjektu města realizovat tyto hlavní úkoly a cíle:

1.      Zajistit kvalitní opravu a rekonstrukci historicky cenných objektů při zachování jejich kulturně-historické hodnoty.

2.      Nalézt a zajistit jejich optimální funkční a ekonomické využití v souladu s cíli rozvoje města.

3.      Podílet se na podpoře, organizaci a koordinaci rozvoje cestovního ruchu ve městě a jeho okolí.

4.      Přivést do města a regionu kvalitní domácí a zahraniční investory.

Základním koncepčním dokumentem pro rozvoj a činnost společnosti se stala „Strategie Českokrumlovského rozvojového fondu“ schválená v roce 1992 městským zastupitelstvem a vypracovaná renomovanými společnostmi Horwath Consulting (Plán rozvoje cestovního ruchu), American Apraisal CS (Tržní ocenění nemovitostí fondu) a Ateliér Girsa (Návrh využití nemovitostí při dodržení základních zásad památkové péče). Koncepce rozvoje společnosti byla aktualizována na přelomu roku 2000/2001 a naposledy v roce 2013.

Hlavní oblasti podnikání:

1.    Správa nemovitého majetku společnosti

2.        Řízení a podpora rozvoje cestovního ruchu destinace

3.        Provozování městského parkovacího systému

4.        Provozování Musea Fotoateliér Seidel

5.        Příprava a realizace rozvojových projektů

Orgány společnosti:

Jediný společník: město Český Krumlov

Působnost valné hromady vykonává rada města ve složení:

 • Mgr. Ivana  Ambrusová
 • Mgr. Dalibor Carda
 • MUDr. Jindřich Florián
 • Ing. Josef Hermann
 • Bc. Martin Lobík
 • Rudolf Vejskrab
 • Jan Vozábal
 • Ing. Jitka Zikmundová

Dozorčí rada:

 • Ing. Jiří Čtvrtník: předseda
 • JUDr. Ing. Milan Marko
 • Mgr. Jaroslav Šíma

Jednatelé:

 • Mgr. Bc. Antonín Krák
 • Ing. Miroslav Reitinger
 • Ing. David Šindelář

Rok 2017 byl z hlediska ekonomických výsledků nejúspěšnějším rokem v historii firmy. Stalo se tak popáté za sebou, kdy základní výkonové ukazatele hospodaření dosáhly rekordní výše. Zejména díky významnému oživení cestovního ruchu došlo k nárůstu firemních tržeb z prodeje zboží a služeb. Ty se dostaly v roce 2017 na celkovou výši 60,6 milionů korun. Hospodářským výsledkem v roce 2017 byl zisk před zdaněním ve výši téměř 10 milionů korun.

Hlavní pozornost byla věnována plnění základních priorit, cílů a úkolů stanovených schváleným podnikatelským plánem na rok 2017:

 • v projektu rekonstrukce autobusového nádraží finalizovány veškeré služby a činností zahájení stavební části, zpracovány projektové dokumentace pro výběr dodavatelů a zahájeny procesy zadávacích řízení. Zároveň byly zahájeny projekční práce pro rekonstrukci obslužné budovy.
 • rozšíření parkoviště P3 – Městský park s variabilním využitím pro městskou tržnici (byla dokončena projektová příprava a projektová příprava a rekonstrukce doplňkové plochy), plánuje se rozšíření o 50 parkovacích stání s variabilním využitím pro příležitostnou tržnici a instalace dobíjecí stanice pro elektromobily
 • BUS STOP Jelenka II – projektová příprava a realizace stavby zpracovány, po zamítavém stanovisku památkové péče zahájeny práce na jiné variantě projektu
 • rekonstrukce objektu náměstí Svornosti čp. 2 – dokončen proces výběru dodavatele, stavební práce budou započaty začátkem roku 2018
 • zefektivnění hospodaření Muzea Fotoateliér Seidel s akcentem na výkonovou stránku (propagace, zvýšení tržeb ze vstupného a z ostatních služeb) – dlouhodobý úkol
 • pokračování v procesu reorganizace úseku cestovního ruchu (vč. OIS) s cílem zkvalitnit a zefektivnit management destinace a poskytované služby CR – na podkladě zpracované analýzy zadané městem, fondem a Sdružením cestovního ruchu Český Krumlov, v březnu 2016 byla započata druhá etapa projektu, která v sobě zahrnuje zpracování „Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova“ jako klíčového koncepčního dokumentu.
 • ve spolupráci s městem příprava rozvojových projektů: „Městské vycházkové okruhy“, „Rozšíření sportovní zóny na pravý břeh Polečnice“ a „Rozvoj sítě cyklo/inline stezek“

Ve stavebně investiční oblasti byl v roce 2017 kladen maximální důraz na přípravu a zahájení projektu Dopravní terminál Český Krumlov. Podaná žádost o dotaci z programu IROP byla schválena v dubnu 2017 ve výši 42 milionů Kč. Projekt rekonstrukce ploch a vlastní stavby nového Dopravního terminálu Český Krumlov (DTCK) byl naplánován v celkové výši 82 mil. Kč bez DPH.

V roce 2017 byl dokončen projekt pro realizaci stavby s náležitostmi dokumentace pro výběr dodavatele stavebních prací. Následně proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a počátkem roku 2018 bude zahájena vlastní stavba – rekonstrukce terminálu. Stavební práce byly naplánovány tak, aby mohly probíhat bez přerušení provozu pouze s jistými omezeními jednotlivých úseků stávajícího autobusového nádraží, což nepochybně ocení jak cestující, tak i dopravci.

Byly zahájeny projekční práce pro rekonstrukci obslužné budovy autobusového nádraží. Průběh projekčních prací ve fázi průzkumu, rozboru a studie proveditelnosti ukázal, že zejména z ekonomického pohledu bude výhodnější řešení ve větším rozsahu, než bylo původně uvažováno, a z toho důvodu došlo k rozšíření projektového zadání. Ve druhé polovině roku 2017 bylo naplánováno nezbytné rozšíření datové sítě ČKRF: připojení objektů autobusového nádraží na stávající vlastní optokabelovou síť společnosti. S ohledem na připojení nových míst (zejména autobusové nádraží) byl nejprve zpracován projekt a v roce 2018 proběhne vlastní instalace.

V rámci správy nemovitostí byly dle plánu a v souvislosti s výsledky výběrového řízení provedeny rekonstrukce objektů Radniční čp. 28 a Latrán čp. 6, příchodů na hřiště v Hradební ulici včetně opravy nábřežní komunikace a laviček, provedeny menší opravy a rekonstrukce dalších nemovitostí.

Další hlavní oblastí činnosti společnosti je podpora a rozvoj cestovního ruchu. Zde byla uskutečněna řada aktivit, mezi ty nejdůležitější patřily následující:

Projekt „Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově“ – v červnu 2017 byla dokončena druhá etapa projektu zahrnující zpracování „Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova“ jako klíčového koncepčního dokumentu pro rozvoj cestovního ruchu ve městě. Cílem je zpracování praktického materiálu, který bude využitelný, dlouhodobě udržitelný a efektivní a nasměruje další rozvoj v oblasti cestovního ruchu. Strategie je zpracována s vizí dalšího rozvoje do roku 2030, konkrétní návrhy jsou ve strategii navrženy až do roku 2022. Zpracovatelem studie byla společnost KPMG Česká republika, zadavateli město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond a Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově.

V roce 2017 se naplno rozběhla intenzivní jednání ohledně vytvoření nové turistické oblasti Region Český Krumlov a zaštítění jejího řízení a rozvoje novou společností DMO. Nově vzniklá platforma bude otevřená vstupu okolních obcí i subjektů privátního sektoru. Tyto role a principy vycházejí ze schválené Strategie cestovního ruchu v Českém Krumlově a jsou plně v souladu také se Strategií cestovního ruchu Jihočeského kraje a nově zavedeným systémem podpory turistických oblastí a jejich organizací destinačního managementu.

Ve spolupráci s partnery v destinaci (realizátory projektů) byly na začátku roku představeny novinky roku 2017: programy slavností, festivalů a jiných tradičních událostí sezóny.

V průběhu roku bylo realizováno více než 40 press a fam tripů (poznávací cesty pro zástupce médií a touroperátorů). Český Krumlov byl rovněž prezentován na zahraničních veletrzích: v Bratislavě, ve Vídni a Mnichově. To vše především v úzké spolupráci s agenturou CzechTourism, jejími zahraničními zastoupeními a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Ve spolupráci se Sdružením cestovního ruchu Český Krumlov byl v březnu 2017 realizován workshop „Cenotvorba v ubytovacích službách“ pro majitele a provozovatele ubytovacích zařízení v Českém Krumlově. Ve spolupráci se Sdružením průvodců Český Krumlov byla v březnu 2017 realizována moderovaná debata o kulturních zvyklostech návštěvníků Krumlova „KRUMLOVCULTURE.CZ“. Debata byla otevřena pro širokou veřejnost a jejím cílem bylo představit 5 národností prostřednictvím rodilých mluvčích, zástupců americké, čínské, italské, ruské a senegalské národnosti. Český Krumlov Tourism ve spolupráci s partnery podpořil a koordinoval organizaci kurzů a seminárních akcí. Začátkem roku 2017 proběhl již 9. ročník kurzů genomiky, kterého se tentokráte zúčastnili posluchači z 19 zemí. V měsíci srpnu byl realizován za organizační a technické podpory Infocentra Český Krumlov již 3. ročník mezioborové konference a workshopů s názvem „K pramenům zdraví“. Jedná se o týdenní mezioborové sekání pracovníků z tzv. pomáhajících profesí s důrazem na rozšíření a doplnění standardních přístupů v oboru. Generální dodávkou programu v Českém Krumlově byl v říjnu podpořen prestižní mezinárodní event Czech Renesance YPO Intercontinental chapter 2017, kterého se zúčastnilo cca 100 vrcholných manažerů a vlastníků společností.

Český Krumlov Tourism pokračoval v roce 2017 ve spolupráci se společností Viking River Cruisers. Vedle tour pro hosty z USA a anglicky hovořících zemí byl v roce 2017 společně s místními průvodci a gastroprovozy realizován i servis pro tzv. "Mandarin Groups", tj. hosty z Číny. V průběhu roku 2017 byly zajištěny služby pro více než 550 skupin, tj. cca 20 tis. návštěvníků v rámci této konkrétní spolupráce.

Český Krumlov Tourism společně s partnerem Městské divadlo Český Krumlov o. p. s přikročil v roce 2017 k modernizaci vstupenkového systému. Hlavními novými funkcemi vstupenkového servisu je tzv. e-vstupenka, tedy možnost nákupu vstupenek na internetu a nový design a technologie vlastních tištěných vstupenek.

V průběhu roku se Český Krumlov Tourism podílel na organizaci a propagaci akcí, které Českokrumlovský rozvojový fond spolupořádá s městem Český Krumlov a Městským divadlem. Jde o projekt Českokrumlovské slavnosti (Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Advent & Vánoce) a Ples města Český Krumlov. Ve spolupráci s partnery se Český Krumlov Tourism podílel na organizaci a propagaci dalších akcí: Krumlovský masopust, Oslavy osvobození konce 2. světové války a Festival vína Český Krumlov.

Návštěvnost v 2017: Infocentrum Český Krumlov 258 667 návštěvníků, Oficiální Informační systém www.ckrumlov.info 1 732 854 návštěvníků. 

Museum Fotoateliér Seidel je nejmladší a nejspecifičtější pracoviště společnosti. V roce 2017 se pomyslné počítadlo návštěvníků musea se zastavilo na čísle 10 918 osob (v roce 2016 to bylo 12.075 osob). Pokles návštěvnosti je způsoben mimořádnými návštěvami, které téměř nelze předem organizovat. Celkový hospodářský výsledek střediska, ztrátu ve výši 787 tis. Kč se nepodařilo udržet na plánu a zvýšila se o 210 tis. Kč, a to především z důvodů neplánovaných oprav objektů muzea.

V rámci projektu Seidelova Šumava byla počátkem listopadu 2017 vydána další publikace: Šumava – krajina pod sněhem. Hostitelem křtu byl Národní park Šumava – středisko Kvilda. Knihu významným způsobem podpořila i řada partnerů projektu vč. Jihočeského kraje.  První představení nové publikace pro širokou veřejnost se uskutečnilo ve Vimperku v rámci festivalu Šumava litera, kde byla zároveň oceněna i první kniha z edice Seidelova Šumava: Lipno – krajina pod hladinou. Ještě do konce roku 2017 bylo rozděleno první vydání a vyprodáno druhé. Tržby z prodeje knihy Šumava – krajina pod sněhem činily ke konci roku 2017 celkem 884 tis. Kč a tato ediční činnost muzea je již druhým rokem dalším zdrojem příjmů. Kniha byla doplněna velkoformátovým kalendářem na rok 2018 se Seidelovými snímky zimních vrcholů Šumavy. Kompletní náklad kalendáře byl do konce roku 2017 zcela vyprodán.

Museum Fotoateliér Seidel kromě své běžné muzejní a badatelské činnosti připravilo i v roce 2017 celou řadu mimořádných akcí. Tradiční součástí programu byla víkendová fotografování pod názvy Valentýnské, Májové, Den matek v ateliéru, Fotografování ke sv. Václavu a s dvěma víkendy adventního fotografování pro PF na konci roku. Pracovníci muzea opět připravili fotografování před kopií historického malovaného pozadí při Plesu města Český Krumlov. Fotografování před malovaným pozadím bylo i žádanou součástí Zámecké slavnosti vína, která proběhla v rámci Festivalu vína 2017. Cestovní malované pozadí spolu s fotografickým stánkem účinkovalo při otevření významné výstavy k I. světové válce v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, stejně jako na Dorf–festu v partnerském muzeu v Schiefwegu nedaleko bavorského Pasova. Vedle prohlídek muzea bylo vyhledávané i příležitostné fotografování zájemců i celých skupin, a tato služba byla nabízena každý den po celý rok. V roce 2017 si do Musea Fotoateliér Seidel přišlo pro fotografii celkem 3 360 lidí.

V čekárně muzea pokračovala výstava snímků k I. světové válce z archivu Fotoateliéru Seidel. Muzeum zařadilo do svého programu i noční prohlídky o Muzejních nocích, podobně byly připraveny noční prohlídky za letních úplňků (Úplňky u Seidelů). Pravidelně byly připraveny přednášky spojené s promítáním fotografií, a to vždy v lichý měsíc a druhé úterý. Přednášek se pravidelně účastní na třicet stálých návštěvníků, které doplňuje několik nových zájemců o fotografie Fotoateliéru Seidel. K těmto stálým přednáškám se v průběhu roku 2017 zařadily i prezentace nové knihy Šumava – krajina pod sněhem, které kromě muzea proběhly i v knihovnách a informačních centrech na Českokrumlovsku, Prachaticku, Jindřichohradecku a Českobudějovicku. Museum Fotoateliér Seidel je již pravidelně zastoupeno na přednáškách univerzity třetího věku pořádané Sociálně zdravotní fakultou Jihočeské univerzity.

Ve spolupráci s Českými drahami uspořádalo museum jízdu mimořádným vlakem mezi Českými Budějovicemi a Novým Údolím na hranicích s Bavorskem. Součástí byla i návštěva Třístoličníku a Vojenského újezdu Boletice. Ještě v Novém Údolí byl pokřtěn kalendář na rok 2018 a prodány první výtisky. Každý prázdninový víkend jezdil rovněž mezi Černou v Pošumaví a Stožcem speciální parní vlak Josef Seidel, který propagoval turistickou i badatelskou nabídku Musea. Po celý rok 2017 zdobil jízdní řád Českých drah „Jižní expres“ z Prahy do Českého Krumlova rovněž se jménem Josefa Seidela. Od května 2017 pak na tento spoj navázal ještě expres nazvaný František Seidel, který spojil Český Krumlov se Šumavou.

Z další činnosti nelze opomenout např. podzimní tvůrčí dílny pro děti ze základních škol, které měly možnost seznámit se s fotografickou technikou, historií a vyzkoušet práci fotografa s analogovou i digitální technikou. Nabídku tvůrčích dílen završil workshop platinotypie a kyanotypie, což jsou historické techniky výroby fotografií. Obě techniky patří k absolutní špičce fotografických technik a dnes se využívají v prestižních světových galeriích k archivaci fotografií pro budoucí generace. Jsou i stále oblíbenější technikou zpracování díla věhlasných fotografů dneška.

Museum v roce 2017 získalo celkem tři granty z dotačních programů Jihočeského kraje, které byly využity např. pro 2. díl edice Seidelova Šumava, výrobu propagačních materiálů či další pokračování fotografických dílen, v nichž návštěvníkům odborníci prezentovali historické techniky výroby fotografie.

V roce 2017 mělo zájem o fotografie i několik filmových štábů. Zakoupily si snímky, které byly inspirací dobové reality nebo doplnily interiér pro natáčení. Poznámky v podobě textu o Museu Fotoateliér Seidel se potom ocitají v titulcích sledovaných filmů a televizních pořadů. Sbírky uložené deset let v původních prostorách depozitáře na Chvalšinské ulici byly přestěhovány do nově upravených prostor.

Co se týče další muzejní práce, lze jmenovat mj. detailní zpracování stovek fotografií míst Šumavy, které se staly součástí evropského projektu vysokých škol v Českých Budějovicích a v bavorském Deggendorfu (pracoviště Freyung). V následujícím roce 2018 lze očekávat i finanční výsledek této spolupráce. Podařilo se nám rovněž získat z různých zdrojů do sbírek musea původní fotografie a pohlednice Fotoateliéru Seidel. Nové přírůstky našly využití například při přípravě knihy Šumava – krajina pod hladinou.

Globální cestovatelský portál tripadvisor.com i v roce 2017 vyhodnotil Museum Fotoateliér Seidel jako jednu z top atraktivit v České republice.

Hospodaření společnosti Českokrumlovský rozvojový fond skončilo s hospodářským výsledkem – ziskem před zdaněním – ve výši 9,94 mil. Kč. Účetní hospodářský výsledek, tj. výsledek po zaúčtování tzv. odložené daně z příjmů ve výši 0,97 mil. Kč (jejím základem je rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného majetku), činil 8,97 mil. Kč. Tržby z běžné hospodářské činnosti, tj. tržby z prodeje zboží a služeb, dosáhly celkové výše 60,639 mil. Kč. Největší podíl na tržbách z prodeje služeb byl z pronájmu nebytových prostor a bytů (40 %), dále ze služeb cestovního ruchu, jejichž tržby se podílejí na celkových službách 16 % a dále tržby z parkovacích služeb, které se podílely na celkových tržbách 34 %. Zde došlo k nejvyššímu nárůstu nad plán s celkovým meziročním nárůstem o 1,146 mil. Kč. V důsledku toho byl zvýšen i odvod do městského rozpočtu v celkové výši 7,529 mil. Kč.

 

Obchodní společnosti: Služby města Český Krumlov s. r. o. v roce 2017

Společnost Služby města Český Krumlov s. r. o. – SMČK, byla založena v roce 1996, jako 100 % dceřiná společnost města Český Krumlov. Společnost na základě uzavřené smlouvy o poskytování komunálních služeb pro město Český Krumlov mimo jiné zajišťuje:

 • sběr, svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu, sběr, svoz dotřiďování a realizaci separovaného odpadu, provoz sběrného dvora, provoz skládky, odvoz odpadkových košů,
 • správu místních komunikací včetně oprav, letní a zimní údržbu místních komunikací, opravy vpustí dešťové kanalizace atd.,
 • opravy veřejného osvětlení,
 • údržbu zeleně,
 • instalaci a údržbu dopravního značení.

SMČK též významně spolupracují s Regionálním svazkem obcí Vltava - RSOV. S jednotlivými obcemi má společnost uzavřeny individuální smlouvy o poskytování vybraných komunálních služeb v rozsahu potřeb jednotlivých obcí. RSOV sdružuje spolu s městem Český Krumlov celkem 18 obcí, které s regionálním svazkem představují významné obchodní partnery pro společnost Služby města Český Krumlov s. r. o.

Orgány společnosti:

Valná hromada:

město Český Krumlov, které je jediným společníkem, zastupuje v působnosti valné hromady rada města ve složení:

 • Mgr. Dalibor Carda
 • Ing. Josef Hermann
 • MUDr. Jindřich Florián
 • Rudolf Vejskrab
 • Bc. Martin Lobík
 • Ing. Jitka Zikmundová, MBA
 • Jan Vozábal

Dozorčí rada:

 • Stanislav Trnka
 • Roman Najbrt
 • Josef Zunt

Jednatelé:

 • Antonín Princ
 • Dalibor Carda
 • Pavel Turnhöfer: jednatel pověřený řízením společnosti

Jednotlivá provozní střediska společnosti Služby města Český Krumlov s. r. o. prováděla v roce 2017 mimo jiné tyto činnosti:

 • středisko elektro provoz a údržbu veřejného osvětlení, odstraňování poruch po haváriích, mapování možností a jejich přímého využití nových osvětlovacích a úsporných technologií a jejich ověření v provozních podmínkách, slavnostní osvětlení města, rozvody elektrické energie pro trhy a slavnosti, revizní práce a technická podpora
 • středisko odpady provozovalo zařízení řízené skládky komunálního odpadu a provozovalo sběrný dvůr, poskytovalo pracovníkům města plnou součinnost v plnění limitních ukazatelů daných pro uvedená zařízení a podílelo se na dalších službách v oblasti komunálních odpadů
 • provozní středisko údržby komunikací zajišťovalo letní i zimní úklid silnic, opravy a čištění kanalizačních vpustí, údržbu zeleně, provoz kašny, technické poradenství a podporu, materiálně technickou pomoc při řešení krizových situací

Společnost se kromě své hlavní činnosti též aktivně podílela na zajištění akcí pořádaných samotným městem, případně partnerskými městskými organizacemi. Zvláště to jsou Slavnosti pětilisté Růže a Svatováclavské slavnosti.

Během měsíce srpna byla provedena výměna zábradlí v Pivovarské ulici. Staré zábradlí bylo v havarijním stavu a působilo značně neesteticky. Nové zábradlí bylo navrženo v historizujícím stylu používaném v Českém Krumlově – obdobné zábradlí bylo zřízeno u stezky z městského parku podél Vltavy k Jižním terasám. Při nahrazování zábradlí byly současně provedeny související stavební úpravy bezpečnostního odstupu (výměna betonových obrub za kamenné krajníky, znovuosazení stávajících kamenných krajníků, obnova živičného krytu podél obrub). Tento projekt byl realizován za finanční podpory Jihočeského kraje, který poskytl dotaci z programu „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na komunikacích“ ve výši 200 tis. Kč. Celkové náklady akce činily 594 tis. Kč a zhotovitelem díla byla firma Služby města Český Krumlov s. r. o.

 

Obchodní společnosti: Lesy města Český Krumlov s. r. o. v roce 2017

Obchodní společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. hospodaří v pronajatých lesích Města Český Krumlov na základě nájemní smlouvy od roku 1994. Město Český Krumlov je jediným zakladatelem a 100 % vlastníkem obchodní společnosti.

Hlavní činností je výkon odborné správy lesů, pěstební a těžební práce, ochrana lesa. Funkci odborného lesního hospodáře vykonával jednatel společnosti Ing. Miroslav Štoll. Základním pilířem činnosti společnosti je obhospodařování lesního majetku města Český Krumlov. Jedná se o zhruba 1 330 hektarů lesa rozprostřených na 27 katastrálních územích. Tato výměra není konečná, majetek se společnost snaží rozšiřovat jednak smysluplným nákupem lesních pozemků od sousedních vlastníků, jednak zalesňováním nevyužitých zemědělských půd. Společnost se rovněž stará o městské rybníky a o část městské zeleně. V předvánočním čase mohou občané Českého Krumlova vidět pracovníky Lesů při stavbě vánočního stromu na českokrumlovském náměstí, dodávají i stromky na výzdobu celého centra města a v areálu Služeb města prodávají čerstvé vánoční stromky. Pro tyto účely mají Lesy založeny plantáže, kde dokáží vypěstovat kvalitní stromky za velice příznivé ceny.

 Lesní majetek je zařazen do těchto kategorií lesa:

 • Lesy hospodářské
 • Lesy ochranné – na mimořádně nepříznivých stanovištích
 • Lesy zvláštního určení – v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů
 • Lesy zvláštního určení – příměstské a rekreační
 • Lesy zvláštního určení – se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou

Služby společnosti Lesy města Český Krumlov s. r. o.:

 • Obnova lesa
 • Ochrana kultur (proti buřeni, zvěři, hmyzím škůdcům)
 • Výchovné zásahy (prořezávky, probírky)
 • Těžba a přibližování dřeva
 • Výkup a prodej dřeva
 • Odstraňování klestu
 • Výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • Poradenská činnost

V roce 2017 bylo provedeno zalesnění na ploše 6,76 ha, v počtu 38.000 sazenic, lesní kultury byly ožnuty na ploše 41 ha, ošetřeny proti okusu zvěří na ploše 57 ha, na ploše 14 ha bylo provedeno chemické ošetření lesních kultur herbicidy. Výchovné zásahy byly provedeny na ploše 34 ha, v porostech do věku 40 let bylo vytěženo 604 m3 dřevní hmoty. Celková těžba byla provedena o objemu 11 182 m3. Na plantážích vánočních stromků bylo vysázeno 1 950 stromků.  V roce 2017 byl realizován prodej dřevní hmoty o celkovém objemu 10 483 m3 a průměrném zpeněžení 1 589 Kč/m3. V první polovině roku, při prodeji dříví zejména z úmyslných těžeb, bylo průměrné zpeněžení 1 750 Kč/m3. Od měsíce července Byla zpracovávána pouze nahodilá těžba (kůrovec, polomy), průměrné zpeněžení v tomto období činilo 1 430 Kč/m3. Na pokles cen dříví mělo vliv několik faktorů. Tím hlavním bylo zahlcení středoevropského trhu dřívím z kalamit. Lesy ve střední Evropě byly v r. 2017 postiženy několika větrnými bouřemi. Majetek ve správě společnosti postihly bouře ze dne 19. 8. a ze dne 30. 10. Objem zpracovaného kalamitního polomového dříví činil ke konci roku 1 796 m3. Nadbytek dřevní hmoty způsobila rovněž kůrovcová kalamita, která postupuje ze severní Moravy přes Vysočinu směrem do jihozápadních Čech. V roce 2017 Lesy města Český   Krumlov zpracovaly 2 974 m3 kůrovcového dříví. Dalším faktorem majícím vliv na ceny dřevní hmoty byl vývoj kurzu koruna – euro. Na tento vývoj kurzu zareagovali rovněž tuzemští odběratelé dřevní hmoty. Příjem z prodeje samovýroby dřevní hmoty byl tvořen prodejem 245 m3 dříví přímo z lesních porostů. Příjem z prodeje vánočních stromků tvořil prodej 790 stromků z produkce vlastních plantáží. 

V roce 2017 bylo provedeno zalesnění na ploše 6,76 ha v počtu 38 000 sazenic, lesní kultury byly ožnuty na ploše 41 ha, ošetřeny proti okusu zvěří na ploše 57 ha, na ploše 14 ha bylo provedeno chemické ošetření lesních kultur herbicidy. Výchovné zásahy byly provedeny na ploše 34 ha, v porostech do věku 40 let bylo vytěženo 604 m3 dřevní hmoty. Objem celkové těžby činil 11 182 m3. Na plantážích vánočních stromků bylo vysázeno 1 950 stromků. 

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo 14. 9. 2017 návrh opatření obecné povahy spočívající v plošném zákazu mýtních úmyslných těžeb smrku a borovice. Po podrobném prostudování právní analýzy a diskusi v rámci SVOL, jsme podali na MZe námitky proti tomuto návrhu. Ty spočívaly zejména v rozporu s pravomocemi MZe a s omezeními při hospodaření v lesích kalamitou nepostižených vlastníků. MZe od návrhu zákazu úmyslných těžeb ustoupilo a vlastníkům lesů přikázalo zpracovat nahodilé těžby do 31. 3. 2018.

Hlavní úkoly společnosti pro rok 2017 byly dány aktivitou v rámci dotačních titulů, zejména z Programu rozvoje venkova. Byly realizovány tři projekty. Rekonstrukce lesní cesty Dubík II – celková investice ve výši 4 179 282 Kč, výše poskytnuté dotace 3 176 083 Kč tj. 76 %. Tato etapa navázala na 1. část rekonstruované lesní cesty realizované v r. 2010. Začíná napojením na stávající asfaltovou komunikaci U jezírka, prochází lesním oddělením č. 17H směrem ke Kvítkovu Dvoru, kde je ukončena v oddělení 18D. Jedná se rekonstrukci lesní komunikace v celkové délce 1.940 metrů, se šířkou nové vozovky 3,0 m, povrch tvoří penetrační makadam. Lesní cesta vede poměrně svažitým terénem s velkým podélným sklonem především v její první části.

Fitness koutek U Trojice – celková investice ve výši 1 253 353 Kč, z toho výše poskytnuté dotace 1 211 003 Kč – 97 %. Projekt na výstavbu fitness stezky řeší volnočasové aktivity obyvatel a návštěvníků města na lesním pozemku nad malým rybníčkem a místní komunikací. Jedná se o umístění šesti venkovních fitness prvků podél stezky kolem malého rybníčka U Trojice. Dopadovou plochu fitness prvků tvoří pryžová štěpka.

Univerzální kolový traktor s příslušenstvím – celková investice ve výši 3.909.300 Kč, výše poskytnuté dotace 1 934 000 Kč – 49 %. Jedná se o univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou, klanicový vyvážecí vlek s hydraulickou rukou, čelní nakladač, lesnický bubnový naviják a čelní šípová radlice. Tuto soupravu společnost používá na přibližování dřeva z lesních porostů k odvozním cestám, na vyvážení klestu pro následné zpracování, na odvoz palivového dřeva místním odběratelům a na zimní údržbu lesních cest.

Společnost se zapojila v roce 2017 do projektu Rehabilitace vrcholové partie Křížové Hory. Veškeré práce proběhly dle projektu zpracovaném Ing. Popelou, na základě objednávky Města Český Krumlov. V jarním období proběhly práce v rámci 1. etapy. Bylo odstraněno celkem 20 stromů, z toho 10x bříza bradavičnatá, 9x jasan ztepilý, 5x lípa srdčitá, 4x vrba jíva a 2x javor mléč. To vše o objemu 31,10 metrů kubických. Dříví bylo vyvezeno přes pozemky dalších vlastníků do Slupence – vzdálenost cca 1 000 metrů. Rovněž byla vyvezena dřevní hmota určená pro štěpkování (větve a slabé náletové dřeviny) o objemu 120 prostorových metrů. Náklady na těžbu dřeva plus přibližování činily 34.403 Kč bez DPH.

V tomto období byl na pozemcích k. n. 661/12 a 453/1 proveden rovněž výřez keřů a náletových dřevin a úklid ploch po těžbě. V měsíci červnu 2017 bylo provedeno frézování ploch s nežádoucím

porostem, přičemž došlo k odstranění pařezů náletových dřevin. Celková plocha takto ošetřených ploch na pozemcích k.n. 453/1, 458/1 a 481/1 byla 10 700 metrů čtverečních. V listopadu 2017 bylo provedeno, v rámci 2. etapy, odstranění 117 stromů, z toho 68x jasan ztepilý, 16x javor mléč, 24x lípa srdčitá, 7x třešeň ptačí, 1x dub letní, 1x jeřáb ptačí. Objem vytěžených stromů činil 91,51 metrů kubických. Dřevní hmota pro štěpkování, vyvezená v této etapě, činila 225 prostorových metrů.

Lesní pedagogika:

Společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. se věnuje spolupráci se základními školami v rámci projektu „Lesní pedagogika“ pravidelně již od roku 2009. Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm. Je založena na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe přímo v prostředí lesa. Je to nejjednodušší cesta lesníků, jak přiblížit široké veřejnosti prostředí lesa se všemi jeho funkcemi.

Lesní pedagogika není konkurencí škole a vědeckým vzdělávacím institucím, ale rozšiřuje a doplňuje získávané vědomosti dětí zábavnou formou, při které žáci zapojují do poznání všechny svoje smysly. Lesní pedagogika prohlubuje u široké veřejnosti zájem o les, zlepšuje vztah člověka k lesu a přírodě obecně, objasňuje význam hospodaření v lese, podporuje pochopení práce lesníků a prohlubuje zájem o dřevo jako obnovitelnou surovinu.

Společnost Lesy města Český Krumlov je zapojena do projektu Poznávej les všemi smysly, z něhož mohou členové Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů čerpat část nákladů na lesní pedagogiku, v našem případě se jedná o výukové pomůcky a dopravu dětí na akce lesní pedagogiky.

Z činnosti společnosti Lesy města Český Krumlov s. r. o. v roce 2017:

 • Rehabilitace vrcholové partie Křížové hory

Společnost se zapojila v roce 2017 do projektu Rehabilitace vrcholové partie Křížové Hory. V jarním období proběhly práce v rámci 1. etapy. Bylo odstraněno celkem 20 stromů, proveden rovněž výřez keřů a náletových dřevin a úklid ploch po těžbě. V měsíci červnu 2017 bylo provedeno frézování ploch s nežádoucím porostem, přičemž došlo k odstranění pařezů náletových dřevin. Celková plocha takto ošetřených ploch 10 700 metrů čtverečních. V listopadu 2017 bylo provedeno, v rámci 2. etapy odstranění 117 stromů.

 • Areál dětského hřiště Dubík

Za účelem podpory rekreační funkce lesů společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. vybudovala v příměstském lese Dubík víceúčelové hřiště a péče o tento areál vč. údržby a edukačních programů probíhala i v roce 2017. V tomto roce společnost provedla rekonstrukci lesní cesty, která začíná napojení na stávající asfaltovou komunikaci U jezírka a prochází poměrně svažitým terénem směrem ke Kvítkovu Dvoru.

 • Fitness koutek U Trojice

V rámci projektu bylo na pozemku umístěno šest venkovních fitness prvků podél stezky kolem malého rybníčka U Trojice.

 

Obecně prospěšné společnosti: Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s. v roce 2017

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. (CPDM, o. p. s.) bylo založeno městem Český Krumlov na počátku roku 1997.

Hlavní činnosti CPDM, o. p. s.:

 • aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky patologických jevů u dětí a mládeže
 • informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a další veřejnost
 • realizace školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit souvisejících s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně specifických aktivit "školského" charakteru
 • realizace aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže, včetně rozvoje aktivit mezinárodních
 • podpora a pomoc sociálně znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem, mládeži a organizacím, které se touto problematikou zabývají
 • podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu

Ředitel CPDM, o. p. s.:  Mgr. Vlastimil Kopeček, statutární zástupce společnosti

Struktura pracovišť a projektů CPDM:

 • Informační centrum pro mládež – informace (sběr, třídění, prezentace), poradenství, přístup na evropskou informační síť pro mládež, neformální vzdělávání, přednášky
 • Streetwork – TP Streetwork a Viktorie – sociální služby (informace, intervence, poradenství, vzdělávání, osvěta, terénní služba), informace o HIV/AIDS, bezpečném sexu, doprovod a poradenství, prevence v oblasti prostituce
 • NZDM Bouda – volný čas (pravidelné i nepravidelné aktivity), sociální služby, nízkoprahový klub (poradenství, krizová pomoc, terénní program), různé volnočasové projekty (kurz animovaného filmu, výtvarné a umělecké aktivity)
 • Rádio ICM a studio – vysílání internetového rádia pro mládež (iniciativa mladých lidí, pořizování nahrávek, přeshraniční spolupráce)
 • Ostatní – evropské projekty (výměny mládeže, vzdělávací projekty), prázdninové tábory a víkendové pobyty, společné propagační a informační programy CPDM

Programové aktivity CPDM, o. p. s. v roce 2017:

I. Projektové pracoviště ICM – Informační centrum pro mládež Český Krumlov

ICM Český Krumlov bylo založeno v roce 1998 jako první z projektových pracovišť CPDM, o. p. s. Český Krumlov. V roce 2017 byly činnosti a služby ICM Český Krumlov určeny cílovým skupinám dětí, mládeže, pedagogů, rodičů, nestátním neziskovým organizacím, školám a dalším souvisejícím kategoriím.

Z hlediska územní působnosti pracoviště ICM Český Krumlov v Jihočeském kraji byly služby ICM Český Krumlov směrovány především do regionů Český Krumlov a Kaplice, částečně pak, dle teritoriálního rozdělení obslužnosti kraje mezi spolupracující ICM v Jihočeském kraji, uživatelům z Písecka a Českobudějovicka. V některých případech byl dosah aktivit celorepublikový. ICM Český Krumlov bylo i v tomto roce členem Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice.

ICM Český Krumlov se celoročně zabývalo poskytováním pravidelných informací a jejich průběžným vyhledáváním, aktualizováním a prezentací. Tyto informace byly i v roce 2017 poskytovány především těmto cílovým skupinám: dětem, mládeži, pedagogům, rodičům, pracovníkům NNO i informace směrem k širší veřejnosti. Také v roce 2017 ICM (kromě ostatních aktivit) shromažďovalo, ověřovalo, sbíralo, vydávalo a prezentovalo informace především z následujících oblastí: vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU, informace regionálního typu a dalších vybraných a žádaných oblastí. Informační centrum pro mládež Český Krumlov u vybraných informačních oblastí poskytovalo základní poradenství a v případě zájmu i rozšířenější. Nejvíce informací bylo poskytnuto především v těchto oblastech: vzdělávání, práce, cestování, volný čas, dobrovolnictví a mládež v EU. V případě potřeb návštěvníků ICM, nebo zájemců o informace a poradenství ve specializovaných tématech, byli klienti zkontaktováni na odbornou pomoc dalších pracovišť CPDM, o.p.s. (především do pracovišť Streetwork a NZDM Bouda) nebo do péče spolupracujících organizací mimo strukturu CPDM, o.p.s. (např. do SVP Spirála, PhDr. Zdeňka Šírková – klinický psycholog a na jednotlivá specializovaná projektová pracoviště ICOS, o.p.s.). Kromě standardních informací nabízelo ICM také informační a vzdělávací aktivity, workshopy pro děti a mládež. V rámci těchto aktivit a workshopů zaměstnanci CPDM poskytovali zájemcům informace z evropské informační sítě pro mládež EURODESK. Dále pak konzultace a pomoc při vysílání českých dobrovolníků na Evropskou dobrovolnou službu (EVS) a na mezinárodní výměny mládeže. Od počátku roku 2016 má ICM Český Krumlov oficiálně opět platnou akreditaci pro vysílající a koordinační organizace Evropské dobrovolné služby (EVS), která nám byla schválena Domem zahraniční spolupráce MŠMT ČR v rámci programu EU ERASMUS. Obdobně jako v minulosti ICM nabízelo v roce 2017 také další doplňkové služby. Především se jednalo o: veřejný přístup na internet (zdarma), černobílé kopírování, laminování, kroužkovou vazbu, termovazbu aj.

Statistiky uživatelů informačních, poradenských a vzdělávacích služeb v roce 2017:

V tomto období bylo uživatelům služeb ICM ČK poskytnuto osobně, prostřednictvím webových stránek, seminářů, besed, workshopů, kurzů, po telefonu, mailem, poštou, bulletinem CPDM, o. p. s., Časákem ICM a Zpravodajem.Krumlov.cz celkem 99 841 informací a informačních služeb (úkonů).

Rozsah provozu ICM, poskytnuté informace a služby v roce 2017:

Týdenní otevírací doba v provozním období 1. ledna 2017 až 31. prosince 2017 byla celkem 37 hodin. V Informačním centru pro mládež byl k dispozici pro veřejnost vždy alespoň jeden informační pracovník.

Podpora projektu Informačního centra pro mládež

Informační centrum pro mládež Český Krumlov bylo v roce 2017 finančně podpořeno těmito partnery: městem Český Krumlov, Jihočeským krajem, MŠMT ČR, Ministerstvem kultury, programu ERASMUS a obcemi regionu.

II. Projektové pracoviště Nízkoprahové a volnočasové zařízení pro děti a mládež Bouda (NZDM Bouda)

NZDM Bouda poskytuje ambulantní a terénní službu dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy ve věku od 6 do 26 let. Svou činností podporuje děti a mládež při řešení běžných i obtížných situací, snaží se tak zvýšit šance dětí a mládeže uspět v dalším životě. To se děje v rovině sociální, kulturní a volnočasové. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Na sklonku roku 2014 se podařilo rozšířit působnost NZDM Bouda se sídlem na českokrumlovském Špičáku o pobočku na sídlišti Mír. Klub zde fungoval ve prospěch dětí a mládeže formou kombinace ambulantní a terénní formy od doby zahájení jeho provozu celkem 19 měsíců. Od července roku 2017 byla ambulantní forma poskytování služeb v klubu uzavřena a nahrazena plně formou terénní.

K tomto kroku vedla především skutečnost, že se provoz ambulantní formy v místě poskytování (panelový dům na sídlišti Mír v ulici Lipová 161) ukázal jako neefektivní z hlediska „zasažení" průřezu všech dětí a mládeže, jež na sídlišti se svými rodiči bydlí a které měly zájem ambulantní služby klubu využívat. Klub využívaly v podstatě pouze děti a mládež z výše uvedeného domu a pro další děti ze sídliště byla vytvořena bariéra ve využívání služeb klubu, kterou ostatní děti ze sídliště z různých důvodů nemohly nebo nechtěly akceptovat. Ani zkušení zaměstnanci NZDM přes veškerou snahu nemohli situaci v dlouhodobém časovém horizontu změnit.

Činnost nízkoprahového a volnočasového klubu pro děti a mládež (NZDM Bouda) je realizována:

1.      V samostatné budově v areálu T. G. Masaryka 114 Český Krumlov.

2.      Na sídlišti Mír v Českém Krumlově na adrese Lipová 161 (přízemní byt panelového domu).

3.      V klubovně pro děti a mládež v obci Větřní a ve vybraných lokalitách města Český Krumlov a obce Větřní.

Dle zákona č. 108/2006 NZDM realizuje tyto služby:

 • Sociální, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Poskytování informací
 • Kontaktní práce
 • Podpora při přípravě do školy
 • „Gangstas" 21

Podpora vlastních aktivit uživatelů, preventivní a volnočasové akce, sociálně terapeutická činnost, práce se skupinou, intervence v krizi, situační intervence. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv. oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: práce se sociálním okolím uživatele, doprovod do jiné instituce, jednání s institucemi ve prospěch uživatele

NZDM Bouda rozsah těchto služeb člení do těchto kategorií:

A) Pobyt v zařízení

B) Sociální služby

C) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

D) Volnočasové a kulturní aktivity

Důvodem existence "Otevřeného klubu v Boudě" bylo a je vytvoření místa pro děti a mládež, které je určeno k neformálnímu setkávání, a také jako místo inspirace k případné další návazné činnosti v aktivitách realizovaných v "horním" prostoru NZDM Bouda.

V "otevřeném klubu" mají mladí lidé mnohdy první příležitost seznámit se s "Boudou" a možnostmi, které toto jedinečné zařízení v Českém Krumlově nabízí. Děje se to jednak díky informacím poskytnutým terénním pracovníkem v místě bydliště dětí a také zprostředkovaně. Návštěvníci a uživatelé poskytované služby mají následně možnost využít široké spektrum deskových her a nabídku levného občerstvení. Dále mohou využít nabídku knihovny a možnost zahrát si stolní fotbálek, ping-pong a ruské kuželky. Samozřejmostí je rovněž i bezplatný přístup k internetu. "Otevřený klub" je zároveň prostorem prvokontaktním. Nadstavbovou činností "otevřeného klubu" je pořádání různých soutěží. Tradičními a zavedenými aktivitami jsou převážně turnaje ve stolním fotbálku a ve stolním tenise, které dokáží přivést k účasti mnoho mladých lidí.

Jedním z dalších podstatných důvodů existence klubu je široká nabídka základního poradenství především v oblasti sociálně patologických jevů, krizové a situační intervence, pomoci při obstarávání osobních záležitostí ad. Sociální poradenství se odehrávalo i v roce 2017 v prvotní fázi formou rozhovoru s uživatelem. Vzhledem k zachování bezpečí prostoru bylo většinou poskytováno v samostatné kontaktní místnosti.

Poradenství zpravidla obsahovalo vyhodnocení situace, nabídku možných variant řešení obtížné situace nebo rady vedoucí k odstranění obtíží. Poradenství se zaměřovalo na stejná či podobná témata jako v případě informačního servisu, ale jednalo se o vyšší úroveň služby. Největší zájem ze strany klientů byl o zprostředkování práce a pomoc se zajištěním bydlení.

Dále v centru v roce 2017 zaznamenali několik případů pomoci v krizi, vyřešili a následně zprostředkovali uživatelům služby pomoc jak s bydlením, tak i finanční podporu v nouzi. Zprostředkovali i několik kontaktů na bezplatné právní poradenství apod.

V tomto prostoru také probíhalo pravidelné středeční doučování žáků 1. stupně základních škol, dále zde pravidelně každé úterý realizovali "výtvarku" pro děti z prvního stupně základních škol.

V roce 2017 zaznamenali v "Otevřeném klubu Bouda" celkem 2 241 kontaktů. Jednalo se o nepravidelné návštěvníky dolního klubu NZDM Bouda, kteří zde využili nabízených možností aktivního trávení volného času s využitím volných herních a dalších prvků (stolní fotbal, stolní hry, poslech hudby, využití knihovny knih a časopisů, možnost práce na počítači a s internetem ad.) a základního poradenství.

„Otevřený klub v Boudě" slouží neformálnímu setkávání a jako místo inspirace k případné další činnosti v aktivitách realizovaných následně v „Horním" prostoru NZDM Bouda''. V „Otevřeném klubu" mají mladí lidé mnohdy první příležitost seznámit se s „Boudou" a možnostmi, které toto jedinečné zařízení v Českém Krumlově nabízí. Návštěvníci a uživatelé poskytovaných služeb mají možnost využít široké spektrum deskových her a nabídku levného občerstvení. Dále mohou využít nabídku knihovny a možnost zahrát si stolní fotbálek, ping-pong (v areálu zahrady). Samozřejmostí je zdarma přístup k internetu. „Otevřený klub" je zároveň prostorem prvokontkatním. Nadstavbovou činností „otevřeného klubu" je pořádání různých soutěží. Tradičními a zavedenými aktivitami jsou převážně turnaje ve stolním fotbálku a ve stolním tenise, které dokáží přivést k účasti mnoho mladých lidí. Jedním z dalších podstatných důvodů existence klubu je nabídka základního poradenství v oblasti společensky nežádoucích jevů, krizové a situační intervence, pomoci při obstarávání osobních záležitostí ad.

Horní prostor NZDM Bouda slouží pro následné („zpovzdálí" řízené) pravidelné i nepravidelné činnosti dětí a mládeže, kterým poskytujeme prostor zařízení a v případě potřeby metodické vedení. V tomto prostoru probíhají pravidelně ve stanovených dnech a časech v týdnu především hudební a taneční programy a zkoušky, filmové kluby. Výše uvedené formy aktivit probíhaly, a i nadále probíhají, jednak „vrstevnickým způsobem", tj. organizují je sami mladí lidé pro sebe a své vrstevníky Jedná se převážně o hudební a taneční zkoušky). Součástí těchto aktivit byly i činnosti, které iniciují a koordinují pracovníci klubu. V tomto případě se jedná o realizaci dílčích projektů, filmových projekcí, koncertů, vernisáží apod. (více info níže, blok nepravidelné aktivity). V roce 2017 jsme zde zaznamenali celkem 935 kontaktů. Tento počet se skládá z počtu kontaktů v pravidelných aktivitách, tj. pravidelné týdenní zkoušky souborů, skupin, jedinců).

Aktivity realizované v pobočce Bouda na sídlišti Mír (klub „Na míru") Klub je vybaven herním zařízením (deskové a karetní hry, stolní fotbálek), řemeslně výtvarnou dílnou a kuchyňkou. Tyto prostory byly „nízkoprahově" využívány příchozími dětmi a mládeží v průběhu prvního pololetí roku 2017. V tomto období byl klub otevřen v ambulantní formě pravidelně v týdnu od úterý do čtvrtka. Pondělky a pátky v týdnu pak byly věnovány terénní (depistážní) práci ve vybraných lokalitách města Český Krumlov a ve městě Větřní.

V roce 2017 zde také probíhaly pravidelné čtvrteční cílené workshopy pro předem přihlášené děti. Dílenské a řemeslné činnosti: aktivity byly zaměřeny na ovládnutí základních dílenských technik, přičemž příchozí děti a mládež zde v roce 2017 vyráběly ptačí budky, které byly posléze rozmístěny na veřejném prostranství venkovního areálu blízko klubu. Základy vaření a drobného kulinářství aktivity byly zaměřeny na zpracování a přípravu jednoduchých pokrmů. V roce 2017 bylo v ambulantní formě práce zaznamenáno celkem 851 kontaktů.

Součástí pravidelných aktivit poskytovaných v roce 2017 byly i činnosti, které probíhaly ve volnočasové klubovně v obci Větřní. Zpravidla se jednalo o aktivizační a výtvarné aktivity. V roce 2017 byly tyto činnosti poskytovány o středečních návštěvách klubu, vyjma letních prázdnin.

Terénní forma programu NZDM Bouda spočívá v pravidelných systematických depistážních návštěvách vybraných lokalit ve městě Český Krumlov (sídliště Mír, Za Nádražím, Plešivec, Horní Brána) a v nedaleké obci Větřní. Tato služba byla realizována v roce 2017 pravidelně každé pondělí a pátek v týdnu a od 1. července 2017 byla tato forma sociální služby realizována všech pět pracovních dnů v týdnu. V roce 2017 uskutečnil terénní program Boudy celkem 2 275 kontaktů.

Statistika uživatelů služeb a programů NZDM Bouda v roce 2017 – celkový počet kontaktů:

Horní klub NZDM Bouda  935
Dolní klub NZDM Bouda 2 241
Aktivity NZDM na Míru 851
Terénní program 2 275
Nepravidelné jednorázové aktivity v prostorách NZDM Bouda 2 404
CELKEM     8 706

 

Přehled nepravidelných informačních a neformálně vzdělávacích aktivit ICM v roce 2017:

V rámci celoročního neformálně vzdělávacího a informačního projektu pro děti a mládež Multikulturní svět kolem nás některé akce uskutečňované v období od ledna do prosince 2017:

 • Hledá se „50“ - charitativní akce
 • Týden Evropy – informace a prezentace o evropských informačních sítích, evropských programech pro mládež, informace o možnostech studia, zaměstnání, cestování a trávení volného času
 • soutěž školních novin a časopisů
 • vzdělávací výstava Anne Frank House
 • regionální festival Jeden svět Český Krumlov 2017
 • Neformálně vzdělávací workshopy: SCHOOL PRES CLUB, Věda nás baví, Interkulturní workshop, workshop s knihou Pohrátky, Děti Antonína Kaliny s publicistou Stanislavem Motlem, Nevítaní cizinci, workshop Židovského muzea Praha, Příběh Romů – Muzeum romské kultury Brno
 • kurz animovaného filmu
 • seminář Bezpečný internet
 • 12. ročník festivalu Cihelna – Vystupovat 2017
 • prázdninová akce V Boudě proti nudě
 • seminář na téma Romové a jejich studium
 • výtvarný projekt Děti a sochy
 • akce Děti z Míru na Zátoni

Celkem se multikulturního projektu v roce 2017 zúčastnilo 1 210 návštěvníků a účastníků.

Projektové pracoviště Streetwork

Terénní program Streetwork je zařazen do minimální sítě protidrogových služeb Jihočeského kraje. Pracoviště v roce 2017 poskytovalo své služby formou terénního programu, který byl doplněný provozem v multifunkční místnosti v Českém Krumlově. Program v roce 2017 poskytoval všechny aktivity – služby, poskytované v předchozích obdobích a také některé nové doplňující základní rámec služeb a vycházející z aktuální situace v místě poskytování. V současnosti je tak k dispozici ucelená forma nabídky pro uživatele návykových látek v regionu Českokrumlovska a okolí Lipenské vodní nádrže. Služba je v současnosti využívána zhruba 300 klienty ročně. Pracoviště je součástí „minimální sítě" protidrogových služeb Jihočeského kraje pro oblast bývalého okresu Český Krumlov. Nejvíce využívanou službou pracoviště streetwork v roce 2017, byl výměnný program, potravinová pomoc a na ně navazující kontaktní a případová práce s předáváním informací v oblastech týkajících se prevence užívání návykových látek nebo v dalších oblastech (sociální systém, základní právní, trestní a zdravotní problematika). Dalšími nejvíce poskytovanými službami byly: individuální poradenství a sociální práce zaměřená na řešení problematiky bydlení nebo vyřizování dalších osobních věcí (např. zdravotního pojištění nebo věcí spojených s řešením právních záležitostí nebo dluhové problematiky apod.). Mezi další poskytované služby dále patřilo testování na virové hepatitidy – HCV, HBV, HIV a Syfilis a dále poradenství spojené s testováním na metabolity návykových látek u klientů OSPOD Český Krumlov a Kaplice. Jako relativně nová doplňková služba byla na pracovišti v roce 2017 spuštěna možnost získávání potravinových balíčků, které byly distribuovány ve spolupráci s potravinovou bankou Jihočeského kraje. Služba byla poskytována z velké části klientům, kteří jsou zcela mimo sociální systém ČR. Jako pozitivní trend je možno též zaznamenat celkové množství výkonů odesílání klientů do odborné léčby.

Při realizaci projektu „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice“ se v roce 2016 pracovníci TP věnovali také odborným besedám a seminářům na základních a středních školách v regionu Českokrumlovska a Kaplicka i speciálním seminářům pro pracovníky OSPOD v Českém Krumlově a Kaplici. Pracoviště také aktivně svojí účastí pomáhalo zajišťovat služby na některých kulturně společenských akcích v regionu, např. na Slavnostech pětilisté růže 2017. Při této akci zajišťovali zaměstnanci terénního pracoviště protidrogovou prevenci.

 

Projekt Viktorie

V oblasti harm reduction a drogového poradenství navazoval program na druhý specializovaný terénní program pracoviště Streetwork samostatný projekt Viktorie, který působí již od roku 2008 v oblasti pouliční a klubové prostituce. V roce 2016 působila služba v oblasti trasy E-55 a obcí Dolní Dvořiště, Skoronice, Kaplice, Studánky, Rožmberk a Vyšší Brod. V rámci projektu Viktorie bylo v roce 2017 pracováno s dalšími klienty (převážně klientkami) a bylo uskutečněno 676 kontaktů, bylo vyměněno cca 2.965 kusů injekčních setů a provedeno 886 testů na infekční nemoci (VHC,VHB, syfilis, HIV).

 

Obecně prospěšné společnosti: Domy s pečovatelskou službou o. p. s. v roce 2017

Obecně prospěšná společnost Domy s pečovatelskou službou o. p. s. byla založena městem Český Krumlov v roce 1996 a od 1. ledna 1997 funguje jako samostatný právní subjekt.

Hlavními činnostmi je správa Domů s pečovatelskou službou a Senior klubu Rozvoj, poskytování sociálních služeb dle Zákona 108/2006 Sb. Pečovatelská služba § 40, Telekontaktní tísňová péče § 41, Odlehčovací služba § 44.

Orgány společnosti:

Správní rada:

Předseda: Mgr. Bohumil Florián

Členové:

 • Mgr. Ingrid Pechová
 • Mgr. Roman Kneifl
 • Stanislav Přívratský
 • Libuše Sekyrová
 • Jan Sommer

Dozorčí rada:

Předsedkyně: Ing. Romana Šolcová

Členové:

 • Ing. Jarmila Hanáková
 • Marie Myslivcová

Statutární orgán společnosti:

 • Ředitelka společnosti: Mgr. Ivana Ambrusová

Domy s pečovatelskou službou o. p. s. spravovala v roce 2017 celkem 5 domů s byty a nebytovými prostory. Centrum správy domů a všech sociálních služeb je v DPS Vyšehrad. Společnost měla v péči celkem 56 bytů, z toho 15 o velikosti 1+1 a 41 garsoniér. Na provozu komplexu služeb se podílelo 30 zaměstnanců buď přímou nebo nepřímou péčí. K 31. 12. 2017 činila celková částka za výběr nájemného cca 464 tis. Kč.

V červnu 2017 byl radou města schválen záměr reorganizace Domu s pečovatelskou službou Za Soudem 490 a Vyšehrad 260. Od 1. 7. 2017 byl zrušen nájemní vztah na nájemní byty Za Soudem.

K dennímu užívání pro obyvatele DPS a seniorskou veřejnost jsou dále určeny nebytové prostory DPS Vyšehrad: společenská místnost vybavená televizí, počítačem s připojením k internetu, hygienické centrum s hydromasážní vanou, další společenské prostory s masážním lůžkem, rotopedem a mechanickým šlapadlem.

Pečovatelská služba je poskytována osobám, jejichž stav z důvodů snížené soběstačnosti vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni, poskytnutí stravy či pomoc při jejím zajištění, pomoc při zajištěn chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovod k lékaři, ostatní.

Provoz pečovatelské služby zajišťovalo v roce 2017 8 pracovníků v sociálních službách, 2 řidiči, 1 sociální pracovník a 3 pracovníci THP. V roce 2017 byly služby poskytovány na základě smluvního vztahu kromě Českého Krumlova též ve Zlaté Koruně, v Kájově, Přísečné a Srníně. Služba v roce 2017 zajistila péči celkem 197 klientům v rozsahu 10 213 hodin.

Odlehčovací služba poskytuje komplexní péči, ubytování a zajištění základních potřeb osamělým občanům a těm, kteří se nacházejí v těžké sociální situaci. Zároveň poskytuje odlehčení rodinným příslušníkům a pečujícím osobám. Služba je zajištěna nepřetržitě, tj. 365 dní v roce, 24 hodin denně.

Kapacita v roce 2017 byla 16 zaregistrovaných lůžek. Služba je poskytována v osmi pokojích klientům, kteří se ocitli v sociální tísni, vyžadují 24 hodinovou péči nebo rodinám pečujícím o seniora k odpočinku a načerpání sil. V roce 2017 tato služba byla poskytnuta 67 klientům v rozsahu cca 13 tis. hodin.

Pomocí rehabilitačního a aktivizačního programu prováděného dvěma odbornými pracovnicemi byl zajišťován cíl aktivizace, zlepšení fyzické kondice a sebeobslužnosti v roce 2017 čtyřem klientům. Další rehabilitační a aktivizační činnosti byly poskytovány v průměru 18 klientům v časové dotaci 600 hodin ročně. Provoz odlehčovací služby byl zajištěn 15 zaměstnanci.

Telekontaktní sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany je sociální služba, která představuje komplex služeb poskytující pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace zprostředkované přes pevnou telefonní linku. Umožňuje individuální, nepřetržitou, dlouhodobou a odbornou pomoc osobám, které jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení nebo zdravotních obtíží a sociální osamělosti trvale či přechodně znevýhodněni.

Telekontaktní tísňová péče se poskytuje potřebným v Českém Krumlově i mimo českokrumlovský region v lokalitách Větřní, Kájov, Písek, Kaplice, Zlatá Koruna, Bechyně i uživatelům v méně dostupných lokalitách – Hořice na Šumavě, Vyšší Brod, Horní Planá. Bylo zahájeno jednání o poskytování služby s městem České Budějovice.

Rozšířením tísňové péče byl podpořen rozvoj a dostupnost sociálních služeb v rámci regionu. Celkem byla služba poskytována 63 klientům a bylo provedeno přes 2 tisíce úkonů.

Půjčovna kompenzačních pomůcek:

Služby půjčovny jsou určené osobám se zdravotními komplikacemi, které musí v důsledku nemoci dočasně nebo trvale používat kompenzační pomůcku. Klienti mají možnost dostatečně se s potřebnou pomůckou seznámit a vyzkoušet si ji v domácím prostředí a následně si ji nechat předepsat lékařem.

Je možno si zapůjčit: polohovatelné lůžko, mechanický vozík, toaletní křeslo, chodítko kolové či pevné, berle, hole, antidekubitní matraci. Režim půjčovny se řídí platným ceníkem a provozním řádem. Služby půjčovny kompenzačních pomůcek využilo v roce 2017 celkem 57 klientů.

Senior klub:

Správa byla prováděna na základě smlouvy o bezplatném užívání prostor a movitých věcí uzavřené mezi městem Český Krumlov a DPS o. p. s. V roce 2017 Senior klub svou programovou nabídkou uskutečnil společenské, kulturní a vzdělávací akce, poznávací pěší a autobusovou turistiku. V roce 2017 bylo uspořádáno několik přednášek na téma ochrana spotřebitele, finanční a právní gramotnost zdravý životní styl. Vedení klubu je zajišťováno dvěma pracovnicemi a na tvorbě a realizaci programů se podílí dobrovolníci z řad seniorů, ale i pracovně činných občanů a všichni vykonávají tyto služby bez finančních nároků.

I v roce 2017 byly pořádány každý druhý měsíc pro klienty a obyvatele DPS bohoslužby pod vedením faráře Církve Českobratrské z Českých Budějovic, kterých se pravidelně účastnilo 3 až 5 osob.

Pravidelně každý čtvrtek probíhalo v prostorách klubovny DPS Vyšehrad cvičení pod vedením zkušené lektorky, jehož součástí byla i edukační činnost. Celkem bylo odcvičeno 47 hodin s průměrnou účastí 6 až 8 klientů.

Od května do prosince 2017 opět probíhal vzdělávací program „Akademie 3. věku“ pod názvem „Historie Krumlova“ a „Barevný podzim života“. Součástí jednotlivých setkání byla návštěva zámku Kratochvíle a města Jindřichův Hradec. Na tuto aktivitu byly získány prostředky z grantu Komunitního plánování. Vzdělávací aktivita byla ukončena v prosinci ve Vlašském dvoře, absolventi při slavnostním ukončení převzali z rukou místostarosty města osvědčení. Program byl realizován ve spolupráci s Gymnáziem Český Krumlov a zúčastnilo se celkem 100 seniorů.

Výsledky hospodaření obecně prospěšné společnosti Domy s pečovatelskou službou r. 2017:

Náklady 12 778 629 Kč
Výnosy 4 890 089 Kč
Dotace poskytnuté MPSV 4 493 872 Kč
Dotace poskytnuté MÚ 3 330 668 Kč
Dary celkem 64 000 Kč

 

Obecně prospěšné společnosti: Městské divadlo Český Krumlov o. p. s. v roce 2017

Městské divadlo Český Krumlov o. p. s. je obecně prospěšnou společností, jejímž zakladatelem je město Český Krumlov. Společnost byla založena v dubnu 1996. Městské divadlo Český Krumlov je institucí, která si klade za cíl přinášet do Českého Krumlova kvalitní, žánrově pestrou kulturní nabídku pro všechny věkové kategorie, a to především pro občany města a okresu. Poskytuje podporu umělecké zájmové činnosti a neziskovým organizacím.

Orgány společnosti:

Správní rada:

 • Ing. Hana Pešková, předsedkyně
 • Ing. Jitka Zikmundová, člen
 • Blanka Rožánková, člen
 • Mgr. Martina Liebmannová, člen

Dozorčí rada:

 • Markéta Oklešťková, předsedkyně
 • Lucie Goldfingerová, člen
 • MUDr. Hana Klosse, člen

Ředitel divadla, statutární orgán:

 • Jan Vozábal

V roce 2017 Městské divadlo připravilo 78 představení, které navštívilo 13 635 diváků, přičemž průměrná návštěvnost činila 78 %, tedy 219 návštěvníků na akci. Tři cykly předplatného využilo 473 pravidelných návštěvníků v jarní a 429 v podzimní sezóně. Dramaturgie divadla je zaměřena především na činoherní divadelní inscenace, představení pro děti a mládež, koncerty, ale v nabídce jsou i jiné specifické žánry.

Divadelní klub Ántré uspořádal 32 vlastních aktivit, především koncertů a heren pro děti. Fotogalerie Fotoklubu Český Krumlov ve foyer divadla prezentovala 12 výstav.

Kromě vlastních aktivit poskytuje divadlo své prostory na kulturní a společenské akce a je spolupořadatelem dalších aktivit ve městě, např. dětských přehlídek a soutěží. V roce 2017 bylo divadlo spolupořadatelem 24 akcí, v prostorách divadla proběhlo 19 pronájmů pro kulturní akce, 21 dní sympozií a konferencí a 349 zkoušek českokrumlovských souborů a zájmových sdružení.

Městské divadlo pokračovalo v roce 2017 jako jeden z organizátorů projektu Českokrumlovské slavnosti v zajišťování jejich programu. Týkalo se to akcí: Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Advent a Vánoce v Českém Krumlově.

Další organizační jednotkou jsou Kláštery Český Krumlov, které byly po dlouhodobé rekonstrukci otevřeny pro veřejnost v listopadu 2015 a Městské divadlo je významným partnerem města pro zajištění jejich provozu a programových činností. Významně se podílí na naplnění povinností a ukazatelů vyplývajících z dotačních povinností revitalizace klášterů. V roce 2017 organizační jednotka Městského divadla v Klášterech zajišťovala provoz 6 expozic sdružených do 4 expozičních částí, pořádala kulturní akce, odborné přednášky, workshopy, řemeslné a tvořivé dílny, kde zajišťovala programovou náplň a projektové programové činnosti.

Kromě hlavní budovy divadla v Horní ul. čp. 2 spravovalo Městské divadlo také sály bývalé Prelatury, v nichž se v roce 2017 uskutečnily akce v rozsahu 39 dní.

Celkově byly prostory spravované Městským divadlem využity pro pořádání 574 kulturních a společenských akcí.

Z dalších akcí a aktivit Městského divadla Český Krumlov o. p. s.:

 • ukončení vánočního programu ve městě a v Klášterech
 • cyklus filmových výstav Studia Barrandov v Klášterech
 • Workshop on Genomics University of Maryland
 • Masopust 2017
 • Pohádkový víkend – 14. ročník regionální přehlídky souborů pro děti a mládež
 • Fashion days – prezentace spojená s dobovou módou v Klášterech
 • spolupráce se seskupením Proradost – vystoupení na Otáčivém hledišti
 • Městské divadlo je spolupořadatelem festivalu Songfest.cz.
 • Jubilejní výstava Emmy Srncové
 • přehlídky Krumlovská prima sezóna, Mladá scéna, Kouzelný Krumlov, Den dětí, Dětská porta, Krumlovský medvěd, Mezinárodní folklórní festival ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Český Krumlov
 • prezentace výsledků žáků Základní umělecké školy Český Krumlov a Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, vzájemná spolupráce na akcích např. Krumlovský masopust
 • Edukofilm
 • KoCeRo – prezentace volnočasové organizace a programu rómských souborů z regionu
 • spolupráce s Fotoklubem Český Krumlov, který ve vstupních prostorách divadla provozuje již od roku 2005 fotogalerii. Výstavy se jsou realizovány v pravidelném měsíčním cyklu
 • Slavnosti pětilisté růže – 31. ročník ve spolupráci s městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem
 • Den seniorů v Klášterech
 • Dny evropského dědictví 2017
 • Svatováclavské slavnosti 16. ročník
 • Mezinárodní folklórní festival 17. ročník
 • Advent a Vánoce – 16. ročník (výstava Anděl Páně II., andělský průvod městem, živý Betlém, vánoční koncert Chairé apod.)

Městské divadlo si dále pro svou činnost pronajímalo skladové prostory umístěné ve Vyšném, garáž v Rooseveltově ulici a divadelní park s odstavnou plochou pro stání vozidel. V divadelním parku probíhaly výjimečně koncerty, odstavná plocha slouží pro parkování.

Divadelní kavárna (Divadelní klub Ántré) byl v roce 2017 provozován podnájemcem Ing. Ivo Vrhelem, který zde kromě pravidelné hudební nabídky v žánrech jazz, blues, folk a alternativní hudba zajišťoval kvalitní občerstvení pro návštěvníky divadla. V roce 2017 zde proběhlo celkem 32 akcí.

Ubytovací kapacity v podkroví divadla byly od 1. ledna 2012 na základě výběrového řízení pronajaty provozovateli ubytování v blízkosti divadla, firmě Český KrumLove s. r. o. Ubytovna byla i nadále využívána Městským divadlem Český Krumlov k ubytování hostujících souborů.

Kancelářské prostory v budově Městského divadla jsou pronajímány dvěma podnikatelským subjektům – účetní a auditorská firma a notář.

Městské divadlo Český Krumlov při zajišťování své činnosti spolupracuje zejména s těmito  institucemi a subjekty: Město Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond, Státní hrad a zámek Český Krumlov, Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, Regionální muzeum v Českém Krumlově, ZUŠ Český Krumlov, gymnázium Č. Krumlov, SUPŠ sv. Anežky české, Kiwanis klub Český Krumlov, Divadelní seskupení PRORADOST, Divadelní klub Českokrumlovská scéna, Centrum pro děti a mládež, Umělecká beseda Český Krumlov, Dům dětí a mládeže, KoCeRo a další.

 

Obecně prospěšné společnosti: PRO-SPORT Český Krumlov o. p. s. v roce 2017

Zakladatelem obecně prospěšné společnosti PRO-SPORT ČK je město Český Krumlov. Posláním společnosti je podpora sportovně tělovýchovné činnosti ve prospěch sportující mládeže, sportovních klubů a široké veřejnosti. Společnost také spravuje některá městská sportoviště a dětská hřiště. Je pořadatelem a aktivním podporovatelem sportovních akcí.

Město Český Krumlov je vlastníkem následujících nemovitostí, které pronajímá obecně prospěšné společnosti PRO SPORT, a ta je provozuje pro zajištění obecně prospěšných služeb:

 • Plavecký bazén, Fialková 255
 • Sportovní hala, Chvalšinská 111
 • Zimní stadion, Chvalšinská ul.
 • Urbinská, 184
 • Latrán 227
 • Rybníky na Horní Bráně p. p. č. 581 a 582

Orgány společnosti:

Správní rada:

Předseda: Ing. Jan Vondrouš

Členové:

 • Mgr. Jaroslava Löblová
 • Lukáš Novosad
 • Jindřiška Smolíková
 • Mgr. Jan Vobr
 • Radek Votava

Dozorčí rada:

Předseda: Mgr. Jan Vopat

Členové:

 • Mgr. Dalibor Carda
 • Mgr. Zdeňka Kráková

Statutární orgán společnosti:

 • Ředitel Martin Tomka

Služby organizace:

Plavecký bazén: Českokrumlovský plavecký bazén je zařízení, ve kterém je možno využít kromě 25 m dlouhého „velkého bazénu“ i dětský bazén, páru, kondiční cvičení, výuku plavání. Plavecký bazén navštívilo v roce 2017 přes 71 tisíc lidí, kteří zde hledají aktivní odpočinek, a to nejen v zimních měsících a ve dnech volna. Plavecký bazén je dále pronajímán v době školního roku sportovním klubům, které jsou zaměřeny na vodní sporty.

Plavecká škola: Plavecká škola zajišťuje dopolední výuku žáků mateřských a základních škol. V roce 2017 proběhla   povinná výuka plavání v rozsahu 1 128 žáků základních škol a 528 žáků mateřských škol. Dále mimoškolní výuka v rozsahu 278 dětí v plaveckém klubu Hastrmánek (odpolední kurzy). Výuka se skládá z 10 lekcí vždy jednou týdně. Doba trvání: 3 měsíce. Určeno dětem ve věku 3 až 10 let.

Zimní stadion: Krytý zimní stadion pro sportovní kluby i veřejnost nabízí umělý povrch, možnost celoročního provozu, pronájmu. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Český Krumlov a hokejovým klubem HC Slavoj probíhá výuka bruslení pro děti, ve spolupráci se Sokolem Český Krumlov probíhá výuka krasobruslení. Rovněž jsou hojně využívány možnosti veřejného bruslení.

Sportovní hala: Všesportovní hala s ubytovnou je vhodná k využití pro vrcholový i rekreační sport a nabízí celé množství možností. Je vhodná pro individuální pobyty i sportovní kolektivy (soustředění, turnaje). Vybavení: umělý povrch, 5 badmintonových kurtů, 1 tenisový kurt, 1 volejbalový kurt, hřiště pro košíkovou a florbal.

Volejbalové kurty: Sportoviště využívá Volejbalový sportovní klub Český Krumlov

Ubytovna: Ubytovna s kapacitou 47 lůžek je součástí objektu, včetně dvoulůžkového bezbariérového pokoje. Celý areál je situován na okraj centra Českého Krumlova (5 min. chůze). Díky širokým možnostem využití objektu je zařízení vhodné pro sportovní soustředění, firemní akce, autobusové zájezdy. Atletický stadion, volejbalové a beach volejbalové kurty, skatepark, plavecký bazén a venkovní basketbalové hřiště v těsné blízkosti haly jsou nespornou výhodou zdejšího ubytování.

Budova Chvalšinská 227: Budova slouží především jako zázemí pro činnost fotbalového klubu FK SLAVOJ Český Krumlov (šatny, sklady, kanceláře, klubovna, občerstvení a ubytování).

Přehled sportovních akcí konaných v roce 2017:

 • Atletický desetiboj
 • Běh na Kleť
 • Cyklistický závod mládeže
 • Časovka na Kleť
 • Dálkové plavání Lipno
 • Dětský den
 • Den plný prevence
 • Florbalový jarní turnaj
 • Himalájský tygr
 • Himalájský medvěd
 • Krumlovský Hastrman
 • Liga talentů a Panthers CUP
 • Malá kopaná Větřní
 • Pochod Libín – Kleť
 • Prázdninový turnaj ve florbale
 • Okresní atletická olympiáda
 • Orelské kolečko
 • Orientační běh Podkletí
 • Sportovní hry okresních měst
 • Triatlon Holubov
 • Vánoční tenisový turnaj mládeže
 • Vodácký maratón
 • Vyhlášení sportovce roku
 • Výstup dětí na Kleť

Přehled návštěvnosti jednotlivých zařízení společnosti PRO-SPORT v roce 2017:

 • Plavecký bazén                  71 136 návštěvníků
 • Plavecká škola                   1 128 žáků ZŠ, 528 žáků MŠ, 278 dětí mimoškolní             výuka
 • Sportovní hala                   1 956 tréninkových hodin od šesti sportovních klubů
 • Zimní stadion                     hokej: 1 756 odbruslených hodin
 • Veřejné bruslení                 178 odbruslených hodin / 6 786 osob
 • Ubytovna                           3 904 ubytovaných osob
 • Rybník Horní Brána          7 177 rekreantů, 3 078 sportovců

 

Příspěvkové organizace: Městská knihovna v Českém Krumlově v roce 2017

Statutární orgán organizace – ředitel: Mgr. Martin Nechvíle

Městská knihovna v Českém Krumlově pečuje o velmi kvalitní knihovní fond, který čtenářům a uživatelům nabízí široké pole vzdělávání. Obecný trend ve většině knihoven ČR je stagnace či mírný pokles počtu registrovaných uživatelů. Tento trend souvisí s řadou celospolečenských změn, avšak v Městské knihovně v Českém Krumlově se v roce 2017 nepotvrdil. Standardem je, že registrovaní čtenáři knihovny by měli tvořit alespoň 15 % z obyvatelstva žijícího v dané obci. Při aktuálním počtu obyvatel Českého Krumlova 12 749 činí počet registrovaných čtenářů 15,7 %. Obyvatel města rok od roku ubývá a populace stárne, což se odráží v demografické struktuře čtenářů. Velkou pozornost knihovna věnuje práci se čtenáři do 15 let, například v rámci projektu „Cesta do knihovny“. Postupný nárůst čtenářů v této věkové kategorii je dobrým příslibem do budoucna. Meziročně byl zaznamenán nárůst počtu registrovaných čtenářů o 156 (nárůst o 8,5 %), avšak paradoxně došlo k úbytku výpůjček o 3 282 (pokles o 2,8 %). Knihovna výrazně posílila svou roli kulturního a vzdělávacího centra, což bylo způsobeno rozšířením nabídky kulturních i vzdělávacích akcí. Díky těmto aktivitám, které knihovna plánuje do budoucna dále posilovat, návštěvnost knihovny a jejích programů neklesá, právě naopak. Počet fyzických návštěvníků meziročně stoupl o 4 754 osob (nárůst o 13 %) na 40 730, což je v kontextu demografického útlumu Českého Krumlova velmi dobrý výsledek. Výrazný nárůst návštěv zaznamenaly i webové stránky knihovny, a sice meziročně o 22 156 (nárůst o 26 %) na 108 981 návštěv. Velkou devizou Městské knihovny v Českém Krumlově je stabilní, zkušený a průběžně se vzdělávající pracovní kolektiv s minimální fluktuací.

Knihovnictví prošlo v posledních desetiletích dynamickým vývojem zejména v oblasti poskytování služeb, automatizace a digitalizace. Knihovna na tuto situaci pružně reagovala, a tak splňuje většinu současných oborových standardů. Z celkem osmi sledovaných vyčíslitelných oborových standardů jich knihovna splňuje šest, dva pak nesplňuje. Meziročně došlo zlepšení o jeden splněný standard. Nutno dodat, že standard výdajů na tvorbu knižního fondu a informačních zdrojů je ze všech ukazatelů nejdůležitější a podařilo se ho poprvé od roku 2009 splnit. V roce 2017 bylo v přepočtu na jednoho obyvatele města vynaloženo 34,03 Kč na nákup knih, časopisů a dalších informačních zdrojů. Optimální částka se však pohybuje okolo 40 Kč na jednoho obyvatele. V roce 2017 knihovna vynaložila na nákup knihovního fondu částku 451 571 Kč, přičemž reálné optimum činí cca 500 000 Kč. Díky podpoře zřizovatele se podařilo zvrátit dlouhodobý trend stagnace výdajů na nákup knihovního fondu. I přesto se knihovna v roce 2017 teprve vrátila na výši výdajů před vypuknutím finanční krize v roce 2009. Tento klíčový standard je třeba prioritně dodržovat a nedopustit jeho opětovný pokles. Prvním nesplněným standardem je plocha 60 m2 určených uživatelům na 1 000 obyvatel. Při přepočtu na velikost Českého Krumlova by měla mít knihovna plochu cca 777 m2 místo stávajících 638 m2 včetně obou poboček. Plocha obou poboček je pro uživatele využita v maximální míře. Pobočka Mír je z 80 % plochy využita pro veřejnost, pobočka Plešivec dokonce z 88 %. Hlavní budova disponuje řadou potřebných depozitárních prostor, které celkové procento využití pro veřejnost snižují. Celková přístupnost pro veřejnost je tak 54 %. Do budoucna lze uvažovat po celkové rekonstrukci o adaptaci některých dosud nepřístupných prostor pro uživatele. Druhým nesplněným indikátorem je počet míst s přístupem na internet. K dispozici je 8 míst, přičemž doporučené množství je 10 – 15 míst, avšak republikový průměr činí 8 míst. Toto nesplnění však v praxi nepřináší výraznější provozní obtíže, jelikož současný trend je spíše zajistit vysokorychlostní internet prostřednictvím Wi-Fi v celém prostoru knihovny s tím, že uživatelé si přinášejí vlastní mobilní zařízení (chytrý telefon, tablet, notebook apod.). Kvalitním signálem je vybavena studovna a celé oddělení pro dospělé. Mezi dlouhodobě naplňované indikátory náleží 40 hodin týdně provozní doby pro veřejnost. Stávající otevírací doba je dle výsledku čtenářské ankety pořádané na podzim 2015 pro 80 % respondentů vyhovující. Proměny potřeb uživatelů knihovny jsou průběžně monitorovány.

Prezentace knihovny na webu včetně on-line katalogu je v dnešní době samozřejmostí. Zde se však nachází velké pole působnosti pro další rozvoj. S touto oblastí úzce souvisí i profil na sociálních sítích jakožto velmi účinný nástroj pro aktivní komunikaci s veřejností. V roce 2016 byl zřízen vedle stávajícího profilu na Facebooku i profil na druhé nejvyužívanější síti, a sice na Twitteru. Jako uživatelsky vhodnější a více navštěvovaný lze vyhodnotit profil na Facebooku. Posledním sledovaným indikátorem je odborné vzdělávání pracovníků knihovny v minimální míře 48 hodin ročně, což je dlouhodobě plněno. V roce 2017 byl dosažen průměr 61 hodin.

Městská knihovna v Českém Krumlově provozuje kromě hlavní budovy v Horní ulici v historickém centru města i dvě další pobočky. Nejpočetnější skupinou čtenářů byli v roce 2017 senioři (Mír 22,34 %; Plešivec 36,89 %) a žáci ZŠ (Mír 22,68 %; Plešivec 20,87 %). Nejvíce výpůjček realizovali na obou pobočkách opět senioři (Mír 40,06 %; Plešivec 71,03 %) a dále pak pracovníci v obchodě a službách (Mír 10,65 %) a žáci ZŠ (Plešivec 6,18 %).

Prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb bylo poskytnuto čtenářům Městské knihovny celkem 795 knih z jiných knihoven v republice. Zpravidla jde o naučnou literaturu pro studijní účely. Z fondu českokrumlovské knihovny bylo jinými knihovnami požadováno a poskytnuto 143 knih.

K 31. prosinci 2017 bylo registrovaným čtenářům v Městské knihovně v Českém Krumlově na hlavní budově v Horní ulici a na pobočkách Mír a Plešivec k dispozici celkem 9 počítačů; všechny byly připojeny k internetu, 2 z toho sloužily výhradně jako on-line katalogy v oddělení pro dospělé (standard v počtu počítačů sloužících veřejnosti je v naší kategorii podle doporučení 10 až 15 počítačů). Přístupu k internetu využilo celkem 1 093 uživatelů. I přes široké rozšíření a rychlý rozvoj osobních mobilních zařízení, počet uživatelů internetu přímo v knihovně neklesá. Nutností do budoucna je kvalitní a stabilní Wi-Fi připojení, kterým knihovna disponuje. Návštěvníci často využívali práci v textovém editoru (práce do školy, vyplňování žádostí, stahování a následná úprava textu),

Pro čtenáře knihovny bylo v roce 2017 pořízeno v rámci kopírovací služby za poplatek celkem 750 kopií z materiálů knihovny a dále 2 880 placených tisků z používaných tiskáren u počítačů. Na základě ustanovení autorského zákona bylo správci autorských práv společnosti Dilia, z. s. zasláno pravidelné roční hlášení o těchto kopiích a zaplacen poplatek za autorská práva.

Ve studovně pokračovalo budování databáze tzv. analytických záznamů. Byl zpracováván hlavně regionální tisk a ukládány jsou záznamy týkající se města Český Krumlov a regionu. V roce 2017 dále průběžně probíhal sběr podkladů pro aktualizaci bibliografie mapující období let 1938 – 1947 s geografickým záběrem jižních Čech a tematickým zaměřením na válku, okupaci, odboj, transporty smrti, zajatecké tábory, poválečný odsun německého obyvatelstva a následné dosídlování pohraničí. Bibliografie vychází z periodik a monografií dostupných v Městské knihovně v Českém Krumlově, takže jsou zde zájemcům o další studium k dispozici. Tento zdroj informací, který je volně ke stažení na webových stránkách knihovny, využívají jak zájemci o regionální dějiny, tak například i studenti při psaní referátů či seminárních prací. 

Knihovní fond obsahoval k 31. prosinci 2017 celkem 108 708 knihovních jednotek, z toho 36 730 knihovních jednotek obsahoval tzv. výměnný fond oddělení regionálních služeb. Přírůstek knihovního fondu za rok 2017 činil celkem 3 867 knihovních jednotek, z toho výměnný fond oddělení regionálních služeb (hrazeno z dotace Jihočeského kraje) činil 1 718 knihovních jednotek. Úbytek knihovního fondu v roce 2017 kvůli zvýšenému vyřazování v rámci aktualizace fondu činil 15 552 knihovních jednotek, z toho 5 457 knihovních jednotek z výměnného fondu oddělení regionálních služeb Do fondu zvukových knih ve studovně, který byl otevřen pro všechny registrované čtenáře, přibylo v roce 2017 celkem 130 nových titulů a celkový fond činí 1 210 knihovních jednotek nejrůznějších žánrů. Část fondu, která byla pořízena z dotace Ministerstva kultury ČR, je určena pouze handicapovaným uživatelům, ostatní fond je určen všem čtenářům.

Městská knihovna v Českém Krumlově realizovala v roce 2017 celkem 140 kulturních akcí, které navštívilo 8 560 účastníků. Dále v knihovně úspěšně proběhlo 81 vzdělávacích akcí s návštěvností 1 168 osob. Oproti předchozímu roku se jedná o nárůst počtu kulturních akcí o 6 (nárůst o 5 %) včetně výrazného nárůstu návštěvníků o 4 895 (nárůst o 134 %). Důvodem razantního nárůstu návštěvníků je kromě zajímavého obsahu akcí i důsledná evidence návštěvníků výstav a kulturních akcí v Městské galerii, kterou v roce 2017 navštívilo na 13 akcích 4 982 osob. Nabídka kulturních akcí je velmi široká od autorských a veřejných čtení, přes vernisáže, přednášky, hudební vystoupení až po pohádky a tvořivé akce pro děti. Počet vzdělávacích akcí meziročně vzrostl o 28 (nárůst o 53 %) a lineárně k tomu vzrostl i počet jejich návštěvníků o 389 osob (nárůst o 50 %). Trend nárůstu počtu a rozšíření nabídky vzdělávacích akcí by měl pokračovat i v následujících letech díky získání vlastní učebny v areálu Prelatury, která bude sloužit výhradně tomuto účelu (od 1. 4. 2018). Vzdělávací akce jsou zaměřeny na předškolní, školní i středoškolskou mládež, a potom zejména na seniory, kteří jsou stále silnější cílovou skupinou.                       

 

Tradiční i nové kulturní a vzdělávací akce v roce 2017:

17. 3.          Noc literatury pro děti

                   Soutěž pro děti Zajímá nás nejen čtení, ale také vyprávění

                   Černá hodinka – společná setkání nad různými tématy kraje

10. – 14.7.  Knihovnický týden – Po stopách Keltů

4. – 5. 11.   Festival fantasy literatury Book!CON

                   Projekt Cesta do knihovny – 12. ročník na podporu dětského čtenářství

                   Koncert mez knihami 5. ročník

                   Kurz tvůrčího psaní – pro mládež ve věku 12 – 15 let

                   Jak si splnit sen – setkání dětí i rodičů se zajímavými lidmi

                   Trénování paměti – nový vzdělávací program nejen pro seniory

5. – 7. 12.   Setkání knihovníků z měst na seznamu UNESCO u příležitosti 25. výročí zapsání                  Českého Krumlova

Městská knihovna v Českém Krumlově se i letos připojila k jubilejnímu 11. ročníku populárního literárního happeningu Noc literatury. Cílem akce je netradičním způsobem přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Letošní ročník se konal ve středu 10. května 2017 současně ve 28 zemích světa a 57 městech celé České republiky. V Českém Krumlově četly známé osobnosti kulturního života na třech netradičních místech – v krámku Hezky Česky, v Museu Fotoateliér Seidel a v Synagoga Café & Bistrot. Několik desítek účastníků mělo možnost slyšet například úryvky z knihy „Geniální přítelkyně“ od italské spisovatelky Eleny Ferrante či „Běsi, co mě sužují“ od belgického autora Patricka Declerca. Návštěvníci tak během slunečného podvečera volně přecházeli mezi jednotlivými místy i ději čtených knih. Občas se zastavili i kolemjdoucí s vítanou možností alespoň na chvíli zaměnit chvat všedního podvečera za poutavý příběh. Poděkování za příjemný kulturní zážitek uprostřed města si zaslouží zejména interpreti, kteří se své úlohy zhostili s radostí a nebývalým zaujetím. Jako v předchozích dvou ročnících byla akce úspěšná a pracovníci knihovny plánují pokračovat v ní i v následujících letech.

Číselné ukazatele za rok 2017:

Registrovaní čtenáři celkem 1 997
z toho do 15 let 525
Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 40 730
Výpůjčky celkem 114 462
z toho nauč. lit. pro dospělé 17 954
z toho krásná lit. pro dospělé 64 254
z toho naučná lit. pro děti 1 687
z toho krásná lit. pro děti 9 556
z toho ostatní dokumenty (zvukové knihy) 4 053
z toho výpůjčky e-knih 125
z toho společenské hry  140
Výpůjčky periodik 16 833
Kulturní akce 140
Vzdělávací akce 81
Počet návštěvníků kulturních akcí 8 560
Počet návštěvníků vzdělávacích akcí 1 168

Uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost celé knihovny, jsou tedy započítány statistické údaje centrální knihovny v Horní ulici, poboček Plešivec a Mír a výsledky činnosti oddělení regionálních služeb.

 

Knihovní fond:

Přírůstek knihovního fondu za rok 2017 činil celkem: 3 867 knih. jednotek
Úbytek knihovního fondu za rok 2017 činil celkem: 15 552 knih. jednotek
Knihovní fond obsahoval ke dni 31. 12. 2016 celkem: 108 708 knih. jednotek

Na nákup knihovního fondu (knihy, časopisy, zvukové knihy) byla v roce 2017 využita částka ve výši 771 834 Kč. Zřizovatel, město Český Krumlov, poskytl na provoz knihovny v roce 2017 ze svého rozpočtu částku ve výši 5 729 000 Kč. Od Jihočeského kraje obdržela knihovna na výkon regionálních funkcí v roce 2017 dotaci ve výši 1 185 000 Kč. Dále knihovna obdržela státní dotace v celkové výši 196 956 Kč. Nelze též opomenout každoroční finanční dar dlouholeté čtenářky MUDr. M. Divišové.

V polovině února letošního roku schválila rada města několik klíčových rozhodnutí pro budoucnost Městské knihovny v Českém Krumlově. V prvé řadě radní rozhodli o tom, že knihovna v areálu Prelatury v Horní ulici i nadále zůstane a že bude zadána architektonická studie využitelnosti celého areálu pro potřeby knihovny, která by měla být klíčovým podkladem pro přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci Prelatury. Knihovna zde sídlí od roku 1991 a od té doby byly investice do interiéru minimální. Na hraně životnosti je topná soustava i veškeré rozvody. Naše vize je, aby se areál Prelatury stal jedním z center kultury a komunitního života obyvatel města a byl tak určitou oázou autentického života a pohody pro místní. Rozvoj dalších aktivit knihovny včetně pestřejší nabídky kulturních a vzdělávacích akcí umožní pravidelné využívání Prokyšova sálu a přilehlých prostor, které v blízké době převezme knihovna od stávajícího uživatele Městského divadla.

Knihovna by i nadále chtěla být bezpečným, klidným a přátelským místem pro všechny. Zároveň má ambici být i důležitým vzdělávacím místem nejen pro seniory. Již nyní pořádá pravidelné kurzy na posílení informační gramotnosti a nově i trénování paměti. Pro milovníky fotografie plánuje fotografický workshop a těšit se zájemci mohou i na kurzy tvůrčího psaní. Od letošního března si v knihovně lze nově půjčit audioknihy či vybrat si ze stolních společenských her.

Knihovna již dávno není jen pouhou půjčovnou knih a časopisů, ale i místem pro kulturu, setkávání a osobní rozvoj. Pro dokreslení může posloužit několik čísel – v roce 2016 jsme uspořádali 134 kulturních a 53 vzdělávacích akcí, které navštívilo celkem 4 444 návštěvníků. Celková roční návštěvnost knihovny činila 35 976 čtenářů. Ovšem knihovna se též potýká i s některými těžkostmi. Jednou ze základních je postupný úbytek registrovaných čtenářů, který však silně souvisí i s odlivem obyvatel města, kterých za posledních deset let ubylo 6 %. Nejrychleji ubývající věkovou skupinou jsou čtenáři mezi 16 a 39 lety. Právě i na ně by se chtěla knihovna v budoucnu zaměřit a nabídnout jim atraktivní program a nabídku, která je osloví. Druhým čtenářským pólem jsou senioři, kteří jsou nejpilnějšími čtenáři a jejichž počet setrvale roste. Zajímavým zjištěným trendem posledních deseti let je, že sice ubývá registrovaných čtenářů, ale ti stávající chodí do knihovny častěji a více si půjčují. Číselně vyjádřeno, čtenáři si půjčí o 9 % více knih než před deseti lety. Takže oblíbené klišé, že lidé přestávají číst, v Českém Krumlově rozhodně neplatí.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: