aktualizováno 8. 4. 2019

Vítání občánků

aktualizováno 8. 4. 2019

Jaro je tradičně obdobím, kdy slavnostně vítáme nové občánky města, a nejinak je tomu i letos. Vítání občánků do společenského života se uskuteční 17. května 2019 v prostorách Prokyšova sálu v Horní ulici (bývalá Prelatura).

Rodiče novorozenců s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově žádáme, aby se v případě zájmu přihlásili osobně nebo telefonicky na matrice na náměstí Svornosti. 

Chtějí-li se rodiče s dětmi narozenými v roce 2019 zúčastnit slavnostního ceremoniálu nyní (další vítání občánků se uskuteční na podzim), mohou se rovněž přihlásit, pokud tak již neučinili například při převzetí rodného listu.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Španillerová Jaroslava
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
E-mail: jaroslava.spanillerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 322
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov