aktualizováno 18. 6. 2016

Získejte pro svůj projekt finance od Euroregionu Šumava

aktualizováno 18. 6. 2016

Euroregion Šumava vyhlásil v rámci programu přeshraniční spolupráce 1. výzvu k podání žádostí o finanční podporu projektů spolků a organizací.

Rozsah dotace: min. 1 000 €, max. 21 250 €
Celkové výdaje: max. 25 000 €
Výše dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje nesmí přesáhnout 85% celkových způsobilých výdajů projektu.
Doba trvání projektu je určena na max. 18 měsíců ode dne registrace projektu.

Priority a omezení pro 1. výzvu
• Preferována podpora spolupráce dětí a mládeže.
• Preferovány nízkorozpočtové projekty.
• Pokud tvoří celý projekt (nebo více než 30% celk. nákladů) vydání propagačních materiálů, je maximální výše dotace 70%.
• Projekty typu „slavnost, pouť, festival" - maximální výše dotace 5 000€

Pro nejbližší zasedání Řídícího výboru Dispozičního fondu podávejte své žádosti do 30. 6. 2016.

Podrobné informace včetně všech dokumentů najdete zde

 

Logo Euroregion Šumava

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov