aktualizováno 28. 4. 2023

Rozšíření a modernizace městského kamerového dohlížecího systému

Základy městského kamerového dohlížecího systému byly v Českém Krumlově položeny již v roce 2006. Od té doby je kamerový systém postupně a systematicky rozšiřován a modernizován s cílem neustále zlepšovat a zefektivňovat aktivní dohlížení nad veřejným pořádkem a bezpečností na území města Český Krumlov, a tím přispívat k prevenci kriminality.

 

Logo dotace MVČR

Podpořeno z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

Rozšíření a modernizace v roce 2023

Název projektu: Český Krumlov - rozšíření a modernizace MKDS - 2023
Registrační číslo projektu: 314D082009285
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Nemocniční č. p. 586, Horní ulice č. p. 152, Lipová č. p. 161
Termín realizace projektu: 04 - 11/2023
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 386 353 Kč
z toho dotace: 347 717 Kč

 

Rozšíření a modernizace v roce 2022

Název projektu: Český Krumlov - rozšíření a modernizace MKDS - 2022
Registrační číslo projektu: 314D082009261
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Horní Brána č. p. 586, Urbinská ulice č. p. 184
Termín realizace projektu: 08 - 11/2022
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 324 139,64 Kč
z toho dotace: 291 712,00 Kč

 

Rozšíření a modernizace v roce 2021

Název projektu: Český Krumlov - rozšíření a modernizace MKDS 2021
Registrační číslo projektu: 314D082009212
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: historické centrum města - křižovatka ulic Široká a Dlouhá
Termín realizace projektu: 09 - 11/2021
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 208 720,16 Kč
z toho dotace: 187 848 Kč

 

Rozšíření a modernizace v roce 2019

Název projektu: Český Krumlov - rozšíření a modernizace MKDS 2019
Registrační číslo projektu: 314D082009106
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Náměstí Svornosti 1, autobusové nádraží, parkoviště P1 a okolí Jelení zahrady, Parkoviště P3 (městský park) a okolí u DDM (Dům dětí a mládeže), Tovární 216 (obvodní oddělní Policie České republiky)
Termín realizace projektu: 09 - 11/2019
Dodavatel: KZ Systém s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 343 01 Most
Celkové výdaje projektu: 459 800 Kč
z toho dotace: 350 000 Kč

 

Rozšíření a modernizace v roce 2018

Název projektu: Český Krumlov - modernizace MKDS
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 06 - 11/2018
Dodavatel: KZ Systém s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 343 01 Most
Celkové výdaje projektu: 354 239,60 Kč
z toho dotace: 309 915 Kč

 

Rozšíření a modernizace v roce 2017

Název projektu: Český Krumlov - modernizace MKDS
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 05 - 11/2017
Dodavatel: KZ Systém s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 343 01 Most
Celkové výdaje projektu: 309 009,80 Kč
z toho dotace: 210 858 Kč

 

Rozšíření a modernizace v roce 2016

Název projektu: Český Krumlov - modernizace MKDS
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 09/2016
Dodavatel: KZ Systém s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 343 01 Most
Celkové výdaje projektu: 275 408,10 Kč
z toho dotace: 247 704 Kč

 

Rozšíření a modernizace v roce 2010

Název projektu: Městský kamerový a dohlížecí systém - I. - III. etapa
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 09/2016
Dodavatel: MKDS BESY, s.r.o., Kvapilova 9/958, 150 00 Praha 5, IČ 26778726
Celkové výdaje projektu: 3 775 510 Kč
z toho dotace: 2 583 000 Kč

V průběhu let 2006-2009 byl ve třech etapách vybudován městský kamerový a dohlížecí systém. V první etapě v roce 2006 bylo vybudováno operační středisko a řídící centrum na služebně Městské policie Český Krumlov, distribuční a retranslační stanoviště a tři kamerové body (na budově České spořitelny na náměstí Svornosti, na budově ZŠ Linecká a třetí bod monitoruje oblast lávky pod Plášťovým mostem). Ve druhé etapě v roce 2007 bylo doplněno a rozšířeno řídící a analytické centrum městské policie a vybudovány další 3 kamerové body  (na budově Latrán č. 53, na křižovatce ulic Soukenická a Panská ve Vnitřním městě a na sídlišti Mír, Urbinská č. 152). V roce 2007 bylo také vybudováno propojení městského kamerového systému na Policii ČR. V roce 2009 byl vybudován další kamerový bod na budově Chvalšinská 125.

Všechny kamerové body jsou vybaveny kamerovými terminály typu speed dome, které umožňují rychlou změnu sektoru sledování a automatické ostření obrazu. Videosignály jsou rádiovou cestou přenášeny na distribuční stanoviště na budově městské policie a dále kabelovým svodem do řídícího centra městské policie. Zároveň je kamerový systém propojen i na služebnu Policie ČR.

V roce 2016 byl městský kamerový dohlížecí systém rozšířen o kameru na městském úřadě, která dohlíží na přilehlou rekreační zónu obklopující Hornobránský rybník.

V roce 2017 došlo k instalaci dalších čtyř kamerových bodů, a to na Červené bráně, v Panské ulici, na Plášťovém mostě a v Linecké ulici. Kamerový systém byl současně modernizován.

V roce 2018 došlo k výměně čtyř stávajících kamer za nové a k rozšíření kamerového dohlížecího systému v městském parku o dva kamerové body. Zároveň bylo modernizováno spojení kamerového dohlížecího systému s řídícím centrem.

V roce 2019 byl městský kamerový dohlížecí systém rozšířen o jednu mobilní a čtyři stacionární kamery (parkoviště P1 a okolí Jelení zahrady a parkoviště P3 městský park a okolí u DDM). Dvě ze čtyř stacionárních kamer systému ostrahy byly v rámci zrekonstruovaného autobusového nádraží začleněny do stávajícího systému a posílen systém ostrahy. Na veškeré stacionární kamery bylo vybudováno radiové propojení do stávajícího systému. Dále bylo revitalizováno řídící centrum na obvodním oddělení PČR v Tovární ulici a upgradován řídící systém.

V roce 2021 byl městský kamerový dohlížecí systém rozšířen o jednu stacionární kameru v historickém centru města na křižovatce ulic Dlouhá a Široká, součástí projektu bylo její propojení s řídícím centrem.

V roce 2022 byl modernizován kamerový bod v Urbinské ulici č. p. 184, rozšířeno sledované území MKDS o území Autobusového nádraží a modernizováno řídící pracoviště na služebně Městské policie Český Krumlov.

V roce 2023 byly obdržené finanční prostředky použity na modernizaci řídícího pracoviště na služebně Městské policie Český Krumlov a modernizaci kamerového bodu v Horní ulici a MW spoje v Lipové ulici.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: