aktualizováno 22. 4. 2010

Prodej kovového materiálu - fotoProdej nepotřebného majetku

aktualizováno 22.04.2010             

Město Český Krumlov nabízí nepotřebný kovový materiál z objektu nadzemního úložiště PHM na p.p.č. 677/1 k.ú. Vyšný.

Předmětem prodeje  nepotřebného kovového materiálu jako celku jsou:

  • kovová konstrukce přístřešku sestávající ze střechy z vlnitého plech-u ( rozměr 14,5m*8,9m), 8 sloupků profil 220mm, 9 sloupků profil 100 mm, 16 sloupků profil 140mm. Celková hmotnost přístřešku 6 223 kg.
  • nadzemní nádrže na PHM - celkem 6 ks, jednoplášťové, obsah 20 m3, průměr nádrže 2,4m, délka nádrže 4,65m
  • van pod nádržemi - 3 kusy, rozměr 6,9m*4,6m, výška 0,89m

Další podmínky prodeje: Podmínkou prodeje je demontáž a odvoz ze současného místa na náklady kupujícího, a to do 90 dní ode dne uzavření kupní smlouvy.

Demontáž bude provedena prostřednictvím odborně způsobilé a oprávněné osoby (případně bude kupujícím zajištěn odborný dozor)

Kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy. K prodejní ceně nebude prodávajícím účtováno DPH.

Kriterium hodnocení doručených nabídek: nejvyšší nabídková cena

Prohlídka objektu se uskuteční dne 30.4.2010 v době od 11:00 do 12:00, sraz účastníků v 11:00 na parkovišti před hlavním vstupem do areálu kasáren.

Písemné nabídky v zalepené obálce zřetelně označené "Výběrové řízení - PHM - nerozlepovat" zasílejte na adresu: Městský úřad, odbor správy majetku a investic, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov, nebo odevzdejte v podatelně úřadu nejpozději do 12:00, dne 7. 5. 2010.

Město Český Krumlov si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Informace  ve věci prodeje podá  oddělení majetkové evidence a dispozic Městského úřadu Český Krumlov


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Informace týkající se technickcýh věcí podá oddělení investic a správy majetku Městského úřadu Český Krumlov


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: