aktualizováno 14. 7. 2017

Krumlov bude vybírat z šesti desítek návrhů projektů v rámci participativního plánování

aktualizováno 14. 7. 2017

Šedesát návrhů, jak zlepšit život ve městě, zaslali sami občané a podnikatelé městu Český Krumlov. O tom, jaké projekty z peněz participativního rozpočtu budou v roce 2018 realizovány, rozhodne veřejnost na podzim. Nyní čeká na konci července všechny navrhovatele projednání, kde mohou projekty detailně představit a vysvětlit svůj záměr.

Prostřednictvím online formuláře nebo osmi sběrných boxů předložili občané a podnikatelé Městskému úřadu v Českém Krumlově podněty, co by si přáli ve městě opravit a vybudovat, co jim ve městě chybí. Možnosti využilo bezmála padesát občanů z osmi městských částí, kteří zaslali na šedesát projektů. V tomto roce se neobjevil žádný projekt vhodný pro realizaci pouze v městské části Slupenec.

Ze zaslaných projektů budou vybrány do podzimního hlasování veřejnosti ty, které jsou v rámci podmínek participativního rozpočtu realizovatelné, tj. investiční projekty navržené v souladu s územním plánem a realizované na majetku města s využitím vyčleněných financí pro danou městskou část. Všechny navrhovatele proto zve městský úřad na veřejné projednávání zaslaných námětů, kde budou projekty odprezentovány, bude vysvětlen záměr a cíl projektu v porovnání s podmínkami participativního rozpočtu a v neposlední řadě bude stanoven rozsah prací a finanční náročnost.

Projednávání projektů se uskuteční v úterý 25. 7. (pro oblast Nové Spolí a Vyšný) a ve čtvrtek 27. 7. (pro oblast Domoradice, Horní Brána, Latrán - Špičák, Nádražní Předměstí, Nové Dobrkovice, Plešivec) od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 349, 3. patro.

Parkování na parkovišti před úřadem bude v tuto dobu zdarma. Kromě navrhovatelů je i zvána široká veřejnost, která by se již nyní chtěla seznámit se všemi projekty či podpořit některého z prezentujících.

„Potěšil nás zájem občanů v prvním ročníku participativního plánování a překvapily nás i některé ze zaslaných projektů. O tom však, zda město přispěje třeba na úpravu veřejné zeleně nebo na nákup zařízení, které v letních dnech vytváří vodní mlhu a nabízí osvěžení, rozhodnou sami občané," shrnul starosta Českého Krumlova Dalibor Carda

Mezi doručenými náměty se objevily zejména požadavky na vybudování dětských hřišť, výstavby chodníků i veřejného osvětlení či výsadby zeleně. Dále si obyvatelé přejí rozmístění nových laviček po městě, zvýšení počtu odpadkových košů na sídlištích nebo revitalizaci prostoru Za Nádražím. Náměty se týkají pořádání farmářských trhů, vytvoření odpočinkových a piknikových zón pro občany nebo zbudování venkovního fitness. Zaslány byly i projekty k instalaci chytré lavičky pro bezdrátové wifi připojení, stálého pódia, pítka pro ptáky, oprava fontán nebo zmiňované mlžítko.

A co se stane s projekty, které nesplňují podmínky participativního rozpočtu?

Třebaže některé z podaných podnětů neodpovídají pravidlům, nejsou například navrženy na majetku města, nebo mnohonásobně převyšují daný rozpočet, bude se město Český Krumlov snažit zařadit tyto investice do svého rozpočtu pro následující roky. „Podmínky pro realizaci projektů z participativního rozpočtu jsou dané a pro tento rok neměnné. Nicméně město nechce opustit smysluplné projekty, které zaslali občané. Proto se budeme snažit najít jiné cesty, jak projekty realizovat v rámci aktivit městského úřadu a jeho běžného rozpočtu," uvedl místostarosta Josef Hermann.

Město Český Krumlov tímto počinem přistupuje k realizaci prvního z projektů Akčního plánu města Český Krumlov, jenž byl připraven v úzké spolupráci s českokrumlovskou veřejností v rámci aktivit Krumlov sobě - Tvořme Krumlov spolu.

Podrobnější informace k participativnímu rozpočtu jsou k dispozici na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: