aktualizováno 23. 2. 2011

Program jednání Rady města Český Krumlov 28. února 2011

aktualizováno 23.02.2011

Program neveřejného jednání

1. Různé I.
2. Prezentace GIS města Český Krumlov, představení společnosti T-MAPY spol. s r.o.  
3. Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov - 2. fáze
4. Kasárna - nálety - na 15,30 hod. přizván Ing. Navrátil, ředitel Lesy města s.r.o.
5. Rekonstrukce barokní kašny a morového sloupu na nám. Svornosti
6. Darovací smlouva
7. Nařízení č. 1/2011 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářskou osnovu pro zařizovací obvod Bližší Lhota
8. Změna č. 8 ÚPO města Český Krumlov dodatek SoD č. 350/363/2007
9. Úhrada neinvestičních výdajů ZŠ obcemi, jejichž žáci plnili povinnou školní docházku v základních školách v Českém Krumlově za rok 2010 - školní rok 2009/2010
10. Hodnotící komise - Program podpory sociálních služeb - komunitní plán ve městě Český Krumlov pro rok 2011
11. Výměna oken - ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Plešivec - III. etapa - podání žádosti o dotaci
12. Přístavba jídelny MŠ Vyšehrad v Českém Krumlově - podání žádosti o dotaci
13. Oprava kříže na hřbitově, Horní Brána, Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
14. Zpravodaj města Český Krumlov - grafická úprava, tisk a distribuce - smlouva s dodavatelem 
15. Podmínky a pravidla konání historických trhů během akcí pořádaných městem Český Krumlov v roce 2011
16. Městská knihovna v Českém Krumlově - zpráva o činnosti a schválení hospodářského výsledku za rok 2010
17. Kino J & K Český Krumlov - požadavek provozovatele na digitalizaci kina 
18. Kino J & K Český Krumlov 
19. Pronájem části p. p. č. 851/30 v k.ú. Kladné - Dobrkovice - Pavel Houska
20. Žádost o pronájem pozemku za účelem umístění pietního pomníčku
21. Zrušení věcného práva předkupního - Plešivec 265, Český Krumlov
22. Urbinská 185 - nebytové prostory bývalé drogerie
23. SZŠ a SOU Český Krumlov - žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor
24. Garáž Šeříková 189 (jedn.č.189/14) - žádost o prodloužení nájmu

Související odkazy

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: