aktualizováno 3. 1. 2024

Odbor obecní živnostenský úřad (OŽÚ)

 

 

 

 

1) Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo:

 • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
 • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy,
 • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
 • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem

Je provozovatelem živnostenského rejstříku.

2) Vede evidenci zemědělských podnikatelů podnikajících podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a vydává osvědčení o zápisu do této evidence.

3) Plní úkoly kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

4) Vykonává cenovou kontrolu dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

5) Provádí ověřování listin a podpisů dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů.

6) Výkon živnostenské kontroly (§ 60a živnostenského zákona)

Náplň práce odboru Obecní živnostenský úřad je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

 

Obecné informace o výsledcích kontrol (povinně zveřejněné dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole)

Období roku 2023:

 • Počet živnostenských kontrol celkem: 169
 • Výše pravomocně uložených pokut celkem: 92 000,- Kč
 • Uložená povinnost uhradit náklady řízení: 30 000,-
 • Počet sankčních řízení (uložení pokuty, pozastavení provozování živnosti, zrušení živnostenského oprávnění): 67

Archiv výsledků kontrol

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. David Sobol
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: david.sobol@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 900
Bc. Hana Bořecká
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent živnostenské kontroly
E-mail: hana.borecka@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 908
Ing. Jarmila Hálová
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: jarmila.halova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 904
Bc. Jana Hrbáčková
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: jana.hrbackova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 905
Bc. Markéta Jirsová
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů
E-mail: marketa.jirsova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 906
Ing. Jozef Krajňák
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent živnostenské kontroly
E-mail: jozef.krajnak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 909
Bc. Andrea Srbená
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: andrea.srbena@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 902

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Další související právní předpisy a množství právních předpisů upravujících provozování konkrétních živností.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: