aktualizováno 23. 2. 2015

Setkání občanů města Český Krumlov se starostou v kině Luna

aktualizováno 23.2.2015

S vedením města diskutovalo na čtyři desítky občanů

Ve čtvrtek 5. února 2015 se v kavárně kina Luna uskutečnilo tradiční setkání vedení města s občany. Se starostou města Daliborem Cardou, místostarostou Josefem Hermannem, tajemníkem městského úřadu Radimem Roučem a dalšími zástupci úřadu a vedení města přišlo diskutovat cca 40 občanů České Krumlova. 

Po úvodní prezentaci toho, co se ve městě již událo a toho co nás ještě v tomto roce čeká, následovala otevřená debata přítomných. Nejpalčivějším tématem občanů se ukázal být bývalý energoblok, nyní sídlo společnosti Carthamus a. s. Společnost je občany označována za původce nepříjemného zápachu, který se často šíří v dotčené oblasti. Stěžují si na něj zejména obyvatelé přilehlého sídliště Mír. Město Český Krumlov si je vědomo tohoto a jiných nedostatků spojených s provozem teplárny a intenzivně jej v rámci svých pravomocí řeší.

I přesto, že na sídlištích Plešivec a Špičák vznikly v nedávné době desítky nových parkovacích míst, je stále toto téma pro občany aktuální a stěžují si na jejich nedostatek. „Domnívám se, že vytvářet stále nové a nové zabetonované plochy pro tento účel a ničit tak zelené plochy v oblasti sídlišť není řešení. Můžeme pak dojít do situace, kdy sídliště budou plná betonu a asfaltu a lidé v nich pak nebudou chtít bydlet, tak jako se to stalo v mnoha jiných městech," komentuje situaci starosta města Dalibor Carda.

Dalšími diskutovanými tématy byly například: nezodpovědní majitelé pobíhajících a volně kálejících psů, kruhová křižovatka u Porákova mostu, sběr bioodpadu, anonymita stěžovatele, budova bývalých jatek či budoucnost Křížové hory a jejího okolí.

Vážení občané, v souvislosti se vším výše uvedeným, nám dovolte připomenout, že na webových stránkách města existuje aplikace s názvem Závady a nedostatky. Jejím prostřednictvím můžete jednoduše a pohodlně upozornit odpovědné zaměstnance města na závadu či nedostatek na městském majetku nebo veřejném prostranství. Dále připomínáme také městem zřízený SMS infokanál. Jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění ve městě na váš mobilní telefon. Oboje zmíněné naleznete na www.ckrumlov.cz/obcan.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: