aktualizováno 16. 10. 2017

Zastupitelstvo šetří přírodu i peníze. Materiál k jednání pročítá v elektronické podobě

aktualizováno 16. 10. 2017

Desítky tisíc stran papíru ročně připadly na tisk podkladů pro zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov. Od října proto přistoupili zastupitelé na efektivnější způsob elektronické distribuce materiálu k jednání, za rok tím město ušetří přes 30 tisíc korun.

Postupnou elektronizaci předkládaných materiálů zahájilo město před třemi lety, kdy elektronická zařízení začala pro svá jednání využívat rada města. „Na základě poptávky některých zastupitelů po elektronické formě podkladů vypracovalo oddělení informačních a komunikačních technologií analýzu, která zpracovává efektivitu plošné elektronizace. Na minulém jednání pak zastupitelé schválili elektronickou verzi, se kterou začneme již na říjnovém jednání," uvádí tajemník městského úřadu Radim Rouče. Zastupitelé rovněž schválili nový Jednací řád Zastupitelstva města Český Krumlov, který zahrnuje úpravu v předkládání materiálu pouze v elektronické verzi.

Předkládaný materiál na jednání zastupitelstva má v průměru 200 stran, přičemž dosud příprava podkladů zahrnovala vyhotovení 26 kopií na každé jednání. „Pro tento rok činí předpokládané náklady na tisk 58 tisíc stran podkladů 31.505 korun, kdy uvedená částka zahrnuje skutečně jen náklady na tisk a nezahrnuje čas strávený zpracovateli s tiskem, čas asistentky při kompletaci papírových podkladů a také čas a náklady na distribuci členům zastupitelstva," doplňuje kalkulaci Radim Rouče.

Elektronické podklady pro jednání zastupitelstva

Modernizaci průběhu jednání zastupitelstva nastartovalo už v minulém roce vybavení pro elektronické hlasování, přirozeným krokem je tak nynější pořízení tabletů. „Tablet je pouze jedním z možných prostředků, jak si nastudovat materiály. Přístup k podkladům je možný i z běžného počítače a je tak nyní na každém zastupiteli, jaký prostředek využije, či zda si bude chtít podklady vytisknout," doplňuje Radim Rouče.

Veřejnost se nadále k podkladům a výstupům ze zastupitelstva dostane na webových stránkách www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo i v samotné jednací místnosti zastupitelstva na připraveném počítači. Na způsobu hlasování zastupitelstva o jednotlivých návrzích usnesení se tímto opatřením také nic nemění a bude pokračovat dle zaběhnuté praxe elektronicky. Kalkulace ceny na pořízení tabletů je vyčíslena na 60 tisíc korun. Porovnáním nákladů na tisk podkladů a kalkulace ceny za pořízení tabletů pro členy zastupitelstva je patrné, že návratnost investice je přibližně za dva roky.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: