aktualizováno 29. 7. 2016

Domov pro matky s dětmi v Českém Krumlově a Dům na půl cesty

aktualizováno 29.7.2016

Od 1. 1. 2016 byly sloučeny dvě organizační složky města Český Krumlov Domov pro matky s dětmi a Dům na půl cesty do jedné organizační složky s názvem:
Domov pro matky s dětmi a dům na půl cesty se sídlem Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov, Nová organizační složka má dvě registrované sociální služby tj., azylový dům a dům na půl cesty.

Kapacita této organizační složky:

Domov pro matky s dětmi - azylový dům
na adrese Plešivecké náměstí 75, Český Krumlov:
- 5 bytů a 15 lůžek
- 1 klubovna
na adrese Vyšný 39, Český Krumlov:
- 2 byty a 6 lůžek
- 1 klubovna


Dům na půl cesty
na adrese Vyšný 39, Český Krumlov
- 3 byty a 3 lůžka

Celkem má domov pro matky s dětmi 7 bytů a 21 lůžek a dům na půl cesty má 3 byty a 3 lůžka.
V Domově pro matky s dětmi a domu na půl cesty je + 5 lůžek v době potřebnosti, s tím, že se může těchto 5 lůžek rozložit na oba domy, tzn. jak ve Vyšném 39, tak i na Plešiveckém náměstí 75.

Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově pro matky s dětmi a domu na půl cesty ke stažení (*.doc)

 Spolufinancování

Tento projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Od ledna do března 2016 byly sociální služby hrazené z účelové dotace JčK a od dubna 2016 do prosince 2018 budou služby hrazeny v rámci individiálního projektu JčK "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV".

logo EU  Logo jihočeský kraj 2015

Poslání 

Posláním Domova pro matky s dětmi je pomáhat těhotným ženám a matkám s dětmi překlenout nepříznivou sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Pracovníci domova poskytují v bezpečném a přátelském prostředí individuální podporu, řád a podněty, aby se ženy a matky mohly orientovat ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení. Služba pomáhá uživatelkám poznávat vnitřní zdroje a nacházet vlastní schopnosti ke zvládání potíží a nepříznivé situace.

Poskytuje následující základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování a zázemí v atmosféře bezpečného, klidného a útulného prostředí - zpravidla na jeden rok
 • podmínky pro přípravu stravy
 • přiměřenou pomoc při vedení vlastní domácnosti a hospodaření s finančními prostředky
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, podporu při upevňování partnerských a rodinných vazeb
 • posilování schopností a dovedností matky v péči o zdravý vývoj dítěte, podporu rozvoje a udržování mezilidských vztahů
 • zprostředkování speciálního poradenství s odborníky (např. právníkem, psychologem, psychiatrem, včetně dětských specialistů).

Okruh osob, kterým je služba určena

Sociální služba Domov pro matky s dětmi Český Krumlov je určena pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba je rovněž poskytována ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci či jsou ohroženy sociálně znevýhodněným prostředím nebo jednáním jiných osob.

Přednostně jsou přijímány osoby s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově.

Službu nelze poskytnout

• ženám a matkám, které z důvodů zdravotního stavu potřebují bezbariérové prostředí
• ženám a matkám, které z důvodu zdravotního stavu potřebují péči v odborném zdravotnickém zařízení
• ženám a matkám, které trpí akutním infekčním onemocněním neslučitelným s pobytem v kolektivním zařízení

Cíle služby

Hlavním cílem poskytované sociální služby je poskytnout uživatelkám a jejich dětem zázemí a podporu při řešení nepříznivé situace a sociálním začlenění.

 Dílčí cíle:

 • zajistit uživatelům služby bezpečné a vlídné prostředí,
 • poskytnout služby diskrétně a chránit práva uživatelů,
 • poskytovat sociální služby a činnosti v potřebné kvalitě,
 • rozvíjet u uživatelek rodičovské kompetence - přímá podpora rozvoje dětí,
 • poskytnout uživatelkám podporu pro zorientování se ve vlastní situaci, nalezení a realizaci kroků k jejímu řešení,
 • posílit psychickou soběstačnost uživatelek při řešení krizových situací,
 • podpořit uživatelky ve znalostech a uplatňování vlastních práv a povinností,
 • motivovat uživatelky k aktivitě a osobní iniciativě,
 • podporovat uživatelky k přebírání zodpovědnosti,
 • podporovat uživatelky v dovednostech komunikovat a udržovat sociální vztahy. 

Zásady

Podpora samostatnosti a soběstačnosti - veškerá snaha zařízení vede k nezávislosti na službě a posilování dovedností a sebedůvěry

Podpora rodičovských dovedností - pracovníci podporují rozvoj rodičovských dovedností

Respekt - pracovníci respektují volbu a rozhodování uživatelek služby

Zodpovědnost - pracovníci podporují klientky k tomu, aby přebíraly zodpovědnost za svou situaci a její řešení

Individuální přístup - ke každé klientce je přistupováno individuálně, na základě jejích specifických potřeb

Rovnost - všichni uživatelé služby mají stejný přístup ke službám a také stejná práva a povinnosti

Odbornost - sociální služba je poskytována odborně

 Úhrady za poskytovanou sociální službu

Klientka je povinna platit úhradu za ubytování a služby s tím spojené ve výši 2.000,-Kč měsíčně, a to vždy nejpozději do 25. dne běžného měsíce. Platba za sociální službu je 70,- Kč /lůžko/den a za dítě částka 10,-Kč/lůžko/den. a platba za 1 použití pračky 10,- Kč.

Na koho se obrátit

e-mail dmd.ck@centrum.cz

Karel Lukáč: +420 606 635 249

Lenka Zahradníková: +420 724 374 333

pevná linka: +420 380 711 472

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: