aktualizováno 2. 10. 2019

Rekonstrukce místní komunikace - třída Míru, Za Nádražím 

aktualizováno 1. 10. 2019

Cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce části místní komunikace třída Míru, která se nachází v severozápadní části města zvané Nádražní předměstí, zlepšit technické a bezpečnostní parametry dotčené komunikace, a tím zlepšit bezpečnost dopravy pro pěší.

Logo EU + MMR

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

 

Název projektu: Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000950
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: třída Míru, Nádražní Předměstí, město Český Krumlov
Termín realizace stavebních prací projektu: květen - prosinec 2018
Termín realizace projektu: leden 2015 - prosinec 2018
Zhotovitel stavby: SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ:25018094
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 10 912 636 Kč
z toho dotace: 7 836 843,30 Kč

Popis projektu

Projekt byl zaměřen na rekonstrukci chodníků pro pěší, které byly v nevyhovujícím stavu jak z hlediska stavebně technického, tak z hlediska bezpečnosti uživatelů. Byly provedeny stavební úpravy komunikací pro pěší včetně souvisejících úprav samostatných sjezdů k nemovitostem, vybudovány odstavné plochy pro osobní automobily a zásobování, došlo k úpravě ploch pro kontejnerová stání, úpravě pěti stávajících přechodů pro chodce, které byly nově i řádně osvětleny, došlo k výměně stávajícího veřejného osvětlení a s tím vším souvisejícím stavebním úpravám. Nově byly podél komunikace pro pěší vytvořeny zelené pruhy jako bezpečnostní odstupy od komunikací pro automobilovou dopravu. Projekt rovněž řeší úpravu dvou autobusových zastávek, a to zastávky před železniční stanicí a Růžek. Všechna stavební opatření byla realizována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání komunikací pro handicapované osoby.
Projekt zahrnuje rekonstrukci chodníků a přechodů počínaje chodníkem před železniční stanicí, dále chodníkem na tř. Míru po křižovatku s ulicí Na Svahu a dále až ke křižovatce s ul. Vyšehradskou.

Aktuálně

24. 10. 2017 - uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem
15. 5. 2018 - převzetí staveniště
15. 12. 2018 - předání dokončené stavby

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: