aktualizováno 10. 6. 2020

Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky a přírodopisu - ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Strategickým cílem projektu je rozvíjet klíčové kompetence žáků zejména v oblasti přírodních věd a práce s digitálními technologiemi uplatnitelné na trhu práce a zvýšit kvalitu vzdělávání v těchto kompetencích a přispět k budování bezbariérovosti škol.

Logo EU + MMR

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky a přírodopisu - ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004195
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Termín realizace projektu: 28.11.2016 - 16.9.2021
Stav projektu: udržitelnost
Předpokládané celkové výdaje projektu: 8 595 221,80 Kč
z toho dotace: 7 735 699,62 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu jsou rekonstrukce a stavební úpravy stávajících učeben fyziky a přírodopisu vč. pořízení jejich vybavení a bezbariérové úpravy objektu. Projekt rovněž zahrnuje úpravy venkovního prostranství (zejména pak výsadbu stromů a keřů).

V rámci bezbariérových stavebních úprav objektu dojde k přestavbě WC I. a II. stupně, dojde k vybudování zdvihací plošiny, která umožní bezbariérový přístup do 2. a 3. nadzemního podlaží budovy, dojde k výstavbě rampy před hlavním vstupem do pavilonu U10, úpravě stávající rampy a vstupu do přístavby mezi pavilonem D3 a U12, úpravě vybraných dveří v objektu.

Aktuální informace

- 03/2022 - 03/2027 Udržitelnost projektu

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: