aktualizováno 10. 6. 2020

Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky a přírodopisu - ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Strategickým cílem projektu je rozvíjet klíčové kompetence žáků zejména v oblasti přírodních věd a práce s digitálními technologiemi uplatnitelné na trhu práce a zvýšit kvalitu vzdělávání v těchto kompetencích a přispět k budování bezbariérovosti škol.

Logo EU + MMR

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky a přírodopisu - ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004195
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Termín realizace projektu: 28.11.2016 - 16.9.2021
Stav projektu: fáze realizační
Předpokládané celkové výdaje projektu: 8 595 221,80 Kč
z toho dotace: 7 735 699,62 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu jsou rekonstrukce a stavební úpravy stávajících učeben fyziky a přírodopisu vč. pořízení jejich vybavení a bezbariérové úpravy objektu. Projekt rovněž zahrnuje úpravy venkovního prostranství (zejména pak výsadbu stromů a keřů).

V rámci bezbariérových stavebních úprav objektu dojde k přestavbě WC I. a II. stupně, dojde k vybudování zdvihací plošiny, která umožní bezbariérový přístup do 2. a 3. nadzemního podlaží budovy, dojde k výstavbě rampy před hlavním vstupem do pavilonu U10, úpravě stávající rampy a vstupu do přístavby mezi pavilonem D3 a U12, úpravě vybraných dveří v objektu.

Aktuální informace

- 06/2020: příprava zadávací dokumentace

- 01-05/2020: aktualizace projektové dokumentace

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov