aktualizováno 23. 1. 2017

Vyhlášení veřejné zakázky na restaurování kaplí na Křížové hoře

aktualizováno 23. 1 .2017

Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi pod názvem "Restaurování maleb nik a kamenných prvků tří výklenkových kaplí (1., 4. a 5. zastavení) na cestě na Křížovou horu na pozemcích p.č. 611/10, 1316/5 a 483/22 v k.ú. Český Krumlov".

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na den 7. února 2017 nejpozději do 9.00 hodin.

V případě zájmu o účast v zadávacím řízení najdete všechny informace k veřejné zakázce na profilu zadavatele http://zakazky.ckrumlov.cz

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: