aktualizováno 25. 1. 2012

Noviny města Český Krumlov 2011

Noviny města Český Krumlov vydává město Český Krumlov. V tištěné podobě vychází každý měsíc a jsou zdarma distribuovány do schránek českokrumlovských domácností a institucí. Do února 2011 vycházely Noviny pod názvem Zpravodaj.

Evidenční číslo Ministerstva kultury České republiky E 146 14. 

Na koho se obrátit?

Odpovědný redaktor:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Nestávalová Petra, Mgr.
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: manager PR – tisková mluvčí
E-mail: petra.nestavalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 121

e-mail: noviny@ckrumlov.cz

webové stránky Novin: www.ckrumlov.cz/noviny

Pravidla a ceník inzerce

Termín vydávání Novin města Český Krumlov

21. 1. 2011 / 18. 2. 2011 / 18. 3. 2011 / 15. 4. 2011 / 20. 5. 2011 / 17. 6. 2011 / 15. 8. 2011 / 16. 9. 2011 / 14. 10. 2011 / 18. 11. 2011 / 16. 12. 2011

ProsinecNoviny města Český Krumlov - prosinec 2011

Prosincové číslo Novin vychází 16. prosince, uzávěrka byla 30. listopadu 2011.

Přečtěte si například

 • 20. výročí založení společnosti ČKRF, spol. s r. o.
 • Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově - Základní škola Český Krumlov, Linecká
 • 40 let - je to moc, nebo málo? (DDM Český Krumlov)
 • Lávky u mostu Na Plášti a náhonu u mlýna čeká rekonstrukce
 • Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově se i přes mnohé komplikace chýlí k úspěšnému konci
 • Výsadba zeleně v ulici Pod Kamenem v Českém Krumlově
 • Dotace pro město Český Krumlov v roce 2011
 • Mistrovství České republiky karate JKA se konalo poprvé v Českém Krumlově
 • Ohlédnutí za Nocí a Rožmberky, 5. listopad 2011
 • Pozvánka na festival SONGFEST.CZ 2012 Rok čínského draka
 • Dárci krve převzali medaile prof. Janského
 • Poslední rozloučení
 • Prodej bytů a pozemků v Českém Krumlově
 • Svoz odpadu o Vánocích
 • Prodej vánočních stromků

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - prosinec 2011

ListopadNoviny města Český Krumlov - listopad

Listopadové číslo Novin vychází 16. listopadu, uzávěrka byla 30. října.

Přečtěte si například

 • Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově - Základní škola Za Nádražím- Seriál o školách
 • Harmonogram zimní údržby
 • Návštěva Českého Krumlova -Mistr Nakagawa
 • Kompletní program adventu v Českém Krumlově
 • Ohlédnutí za ukončením letní sezony
 • Nové úřední hodiny na pokladně Městkého úřadu
 • Výměna občanských průkazů a pasů
 • Označení vozidel pro zdravotně postižené
 • Pub Animals mají nový videoklip
 • Jmenování nového tajemníka

Přečtěte si Noviny města Český Krumlov online: listopad 2011

ŘíjenNoviny města Český Krumlov - říjen 2011

Říjnové číslo Novin vychází 14. října, uzávěrka byla 29. září 2011.

Přečtěte si například

 • Medvíďata Základní umělecké školy Český Krumlov získala bronz v prestižní mezinárodní soutěži
 • Výsledky výzkumu obyvatelstva Českého Krumlova v letech 2006 - 2010
 • Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově - Základní škola Český Krumlov, Plešivec
 • Setkání partnerských měst v Hauzenbergu
 • Ekofilm 2011 zná vítěze
 • Rok 2012 je rokem 20. výročí zápisu historického centra města Český Krumlov na Seznam světového dědictví UNESCO
 • Kladení květin k bustě T. G. Masaryka
 • Výstavba bytů v Českém Krumlově dokončena
 • Léto budiž pochváleno...
 • Lesy města Český Krumlov zvou na procházku a sázení stromků
 • Den plný prevence
 • Změna úředních hodin na městském úřadě
 • Svoz odpadu
 • Dopravní uzavírka Urbinské ulice
 • Noc s Rožmberky - Program dne 5. listopadu 2011

 Přečtěte si Noviny města Český Krumlov online: http://issuu.com/cesky_krumlov/docs/noviny_rijen_2011

ZáříNoviny města 09

Zářijové číslo Novin vychází 16. září, uzávěrka byla 30. srpna 2011.

Přečtěte si například

 • Dotace na obnovu kulturních památek
 • Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově
 • Dny evropského dědictví v Českém Krumlově
 • Ve znamení tří tenorů aneb ohlédnutí za festivalovým jubileem
 • Ekofilm 2011
 • Lesy města Český Krumlov zvou na vycházku
 • Rekontrukce křiště na Plešivci
 • Mezinárodní výzkum PIAAC
 • Kříž na hřbitově čeká oprava

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - září 2011

Červenec, srpen

Červencové resp. srpnové číslo Novin vychází 15. srpna, uzávěrka byla 25. července 2011.

Přečtěte si například

 • Letní pozvánka za kulturou
 • Zpráva z 35. zasedání Výboru světového dědictví UNESCO týkající se historického centra Český Krumlov
 • Českokrumlovské kino čeká digitalizace
 • Dopravní omezení v centru města
 • Výstavba obchodní zóny v Domoradicích - dopravní omezení
 • Fotogalerie z letních kulturních akcí
 • Olympiáda partnerských měst v Českém Krumlově
 • Den s handicapem
 • Dny evropského dědictví 2011
 • Odpadové hospodářství za rok 2010
 • Stanovisko k pokáceným lípám na Budějovické silnici
 • Na Českokrumlovsku vznikne plán sociálních služeb

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - červenec/srpen 2011

Červen

Červnové číslo Novin vychází 17. června 2011, uzávěrka byla 27. května 2011.

Přečtěte si například

 • Slavnosti pětilisté růže
 • Český Krumlov Card
 • Policejní akademie a cyklistická autoškola
 • Hospodaření města Český Krumlov v roce 2010
 • Stavební povolení v projektu klášterů
 • Rada města jednala na Dubíku
 • Sborová přehlídka Vltavské Cantare
 • Kulturní příloha na léto
 • Výstava Rožmberkové
 • Fotoateliér Seide a úplňky
 • Běh harmonie
 • Komunitní plánování, sociální granty 
 • Investice do škol během léta
 • Investiční akce ve městě

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - červen/červenec 2011(1.35 MB,*.pdf)

Noviny města Český Krumlov - květen 2011 - strana 1Květen

Květnové číslo Novin vychází 20. května 2011, uzávěrka byla 28. dubna 2011.

Přečtěte si například

 • Revitalizace městského parku
 • Personální změny na městském úřadě
 • Rozděleny granty na podporu sportu i zahraniční spolupráce
 • Slavnosti pětilisté růže - informace pro obyvatele a podnikatele
 • Jihočeský hejtman oficiálně navštívil město
 • Cenu města získá Lukáš Novosad a Věra Pazderková
 • Rechle přes Vltavu v Novém Spolí budou opraveny
 • Oslava Dne osvobození a konce války
 • Kouzelný Krumlov v obrazech
 • Na městských parkovištích můžete využít zajímavých slev
 • Les ve škole aneb Hedvika les odmyká
 • Prázdninový provoz Městské knihovny
 • Sbírka Kiwanis klubu pro Japonsko
 • Jak komunikovat s městem Český Krumlov?

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - květen 2011(657 kB,*.pdf)

Noviny města Český Krumlov - duben 2011 - strana 1Duben

Dubnové číslo Novin vychází 15. dubna 2011, uzávěrka byla 25. března 2011.

Přečtěte si například

 • Český Krumlov v kouzelném hávu
 • Zastupitelé přidělili peníze na projekty podpory ekologické výchovy a volného času dětí a mládeže
 • Mezinárodní rok lesů v Českém Krumlově
 • Jarní úklid města očistí komunikace i zeleň
 • První ročník filmového festivalu o lidských právech Jeden svět
 • Mladí záchranáři mají na dosah mistrovství Evropy
 • Jak se dělá mezinárodní hudební festival...
 • Přidejte se do průvodu Slavností pětilisté růže
 • Město žádá v Regionálním operačním programu o dotaci na 3 projekty
 • Vozíčkáři mohou pohodlně do bazénu
 • Nové ceny pro vodné a stočné v Českém Krumlově
 • Určený zastupitel pro územně plánovací dokumentace města
 • Sanace skály Pod Kamenem byla obnovena v dubnu

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu *.pdf - Noviny města Český Krumlov - duben 2011(975 kB,*.pdf)

Noviny města Český Krumlov - březen 2011 - strana 1Březen

Od března 2011 vychází městské periodikum v nové grafice a s novým názvem. Březnové číslo Novin vychází 18. března 2011, uzávěrka byla 2. března 2011.

Přečtěte si například

 • Téměř 2 miliony korun podpoří kulturu
 • Českokrumlovský rozvojový fond v roce 2011
 • Defibrilátory pro městskou policii
 • Český Krumlov oceněn na TTG Travel Awards 2011
 • Rallye Český Krumlov nejlepší v Evropském poháru
 • Třídit odpady se vyplácí + odpadová příloha
 • Pub Animals mají Anděla
 • Českokrumlovská divadelní scéna boduje
 • Zpráva o stavu památky UNESCO - Historické centrum Českého Krumlova
 • Rada města zřídila komise a jmenovala členy
 • V dubnu zahájí provoz Rodinné centrum Amálka
 • Český Krumlov zveřejňuje program jednání zastupitelstva
 • Projekční práce na projekt revitalizace areálu klášterů jsou v plném proudu
 • Prodej bytů a pozemků
 • Sčítací formuláře můžete vyplnit elektronicky v Infocentru

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov ve formátu pdf: Noviny města Český Krumlov - březen 2011(424 kB,*.pdf)

Zpravodaj města Český Krumlov - únor 2011 - strana 1Únor

Únorové číslo Zpravodaje vychází 18. února 2011, uzávěrka byla 2. února 2011.

Přečtěte si například

 • Příběh města pokračuje
 • Komunitní plán sociálních služeb
 • Kulturní kalendář na rok 2011
 • Tři tenoři v Českém Krumlově
 • Anděl 2010 pro Pub Animals?
 • Cena města za rok 2010
 • Odměny členů orgánů města
 • Novinka: Děti musí mít svůj pas
 • Sčítání lidu, domů a bytů 2011
 • Jak pokračují práce v projektu klášterů?

Přečtěte si Zpravodaj na internetu: Zpravodaj města Český Krumlov - únor 2011(2.49 MB,*.pdf)

Rozšířené vydání

Zpravodaj města Český Krumlov - leden 2011 - strana 1Leden

Lednové číslo Zpravodaje vychází 24. ledna 2011, uzávěrka byla 2. ledna 2011.

Přečtěte si například

 • Hradní muzeum otevřeno
 • Grantové programy města Český Krumlov
 • Dotace pro město za rok 2010
 • Setkání s podnikateli
 • Adventní čas v Českém Krumlově
 • Rozpočet na rok 2011
 • Novela zákona o pobytu cizinců
 • Zásady územního rozvoje kraje
 • Nové právní předpisy
 • Interaktivní prohlídky Seidlova fotoateliéru
 • Výměna průkazů pokračuje
 • Třídění odpadů
 • Daň z nemovitostí

Přečtěte si Zpravodaj na internetu: Zpravodaj města Český Krumlov - leden 2011 (2.25 MB,*.pdf)

http://issuu.com/cesky_krumlov/docs/noviny_rijen_2011

tosemilibi

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov