aktualizováno 11. 6. 2009

Oznámení o výběrovém řízení

10. června 2009

Město Český Krumlov vyhlašuje na základě usnesení rady města č. 347/17/2009 ze dne 1. 6. 2009   v ý b ě r o v é   ř í z e n í    na  pronájem  nebytových prostor o výměře celkem cca 125,59 m2 v budově č.p. 586 na st.p.č. 3444 v k.ú. a obci Český Krumlov, část obce Horní Brána, za účelem zřízení provozovny rychlého občerstvení nebo restaurace, nacházejících se v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží, a to:

1. NP   místnost č.    

 

 • 111        2,52 m2         výtah
 • 115      13,68 m2         kuchyň
 • 116      24,19 m2         výdejna, přípravna
 • 117        3,03 m2         sklad
 • 118      40,32 m2         konzumace

 

1. PP   místnost č.  

 

 • 022        1,44 m2         výtah
 • 023        3,25 m2         chladící místnost
 • 024      28,35 m2         sklad
 • 025        4,59 m2         šatna
 • 026        4,22 m2         šatna
 • možnost využít sociální zázemí v 1. PP                              

 

 

Kriterium výběrového řízení:

1.    výše nabízeného nájmu (s tím, že k tomuto nájemnému bude účtována DPH v zákonem stanovené výši)

2.    podnikatelský záměr

 

V nabídce uchazeč dále uvede

 

 • úplné identifikační údaje (název, sídlo, IČ, DIČ - údaje o plátcovství DPH)
 • požadované místnosti k pronájmu (č. místností, výměra)

 

 

Kromě nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním nebytových prostor.

Uchazeči zároveň berou na vědomí, že město Český Krumlov jako vlastník připravuje  rekonstrukci autobusového nádraží vč. předmětné budovy a z tohoto důvodu může dojít k ukončení nájmu.

Prohlídka prostor po telefonické dohodě, zájemcům je možno poskytnout orientační plánky.

Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč, vůči kterému nemá město ČK pohledávky po lhůtě splatnosti (k nabídce připojí podepsané prohlášení).

Písemné nabídky v zalepené obálce zřetelně označené "Výběrové řízení - občerstvení autobusové nádraží - nerozlepovat" zasílejte na adresu: Městský úřad, odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov, nebo odevzdejte v podatelně MěÚ  nejpozději do  30. 6. 2009.

Město Český Krumlov si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Informace  podá  odbor správy   majetku   MěÚ Český Krumlov, Kaplická 439, tel. 380766604, 380766600.

 

Úřední deska města Český Krumlov: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/etable.xml (bod č. 15176)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: