aktualizováno 30. 10. 2014

Další ročník akademie třetího věku ukončen

Aktualizace 30.10.2014

Ve středu 15. října 2014 byla ukončena,Akademie třetího věku" pod názvem ,,V zámku a podzámčí" a ,,Život seniorů v 21.století". V letošním roce jsme navázali na seznamování se s historií města z loňského roku a zároveň jsme otevřeli zcela nový ročník, který měl úspěch a snad i do budoucna bude mezi seniory dále oblíben.

V průběhu setkávání bylo možné  získávat informace na přednáškách, exkurzích a výletech. Navštívili jsme jak místa historická, tak i ta, která se přibližují životu současnosti.

Díky podpoře starosty města Dalibora Cardy a hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, kteří podpořili tuto aktivitu finanční záštitou, mohly po dobu 6 měsíců probíhat dvě vzdělávací aktivity Akademie 3.věku. Cílem celého projektu je aktivní vzdělávací činnost a podpora společenského života občanů v seniorském věku. Akademie se zúčastnilo celkem 54 seniorů. Závěrečné slavnostní předávání osvědčení o úspěšném absolvování akademie proběhlo ve Vlašském dvoře za účasti starosty města Dalibora Cardy.

Účastnice projektu paní Marie Profantová získává osvědčeí o úspěšném absolvování Akademie třetího věku od ředitelky Domů s pečovatelskou službou Ivany Ambrusové.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov