aktualizováno 29. 1. 2019

Restaurování božích muk na Plešiveckém náměstí

aktualizováno 1. 10. 2019

Logo MKČR

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

O projektu

Název projektu: Restaurování božích muk na Plešiveckém náměstí, Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR / Program Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2018
Zhotovitel stavby: MgA. Jana Doležalová (Prokýšková)
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 248 500 Kč
z toho dotace: 134 000 Kč Ministerstva kultury České republiky)

Popis projektu

Restaurování božích muk:

- na pozemku parc. č. 225/16, u domu č. 74 (dotace 45.000 Kč)
- na pozemku parc. č. 1288/9, u domu č. 78 (dotace 40.000 Kč)
- na pozemku parc. č. 1288/9, u domu č. 271 (dotace 49.000 Kč)

Restaurování bylo provedeno na základě vypracovaného restaurátorského záměru s navrženými úpravami dle historických fotografií.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov