aktualizováno 20. 1. 2009

Zápisy do prvních tříd základních škol

20. ledna 2009

Zápis do prvních tříd základních škol v Českém Krumlově pro školní rok 2009 - 2010 se uskuteční v pátek 23. ledna 2009 od 13.00 do 17.00 hodin v budovách jednotlivých základních škol v Českém Krumlově.
Spádové školy podle místa bydliště určuje vyhláška města Český Krumlov č. 5/2008 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově. Rodiče se mohou rozhodnout přihlásit dítě i do jiné školy, ale musí to projednat s vedením školy.

Zápis do první třídy Základní školy, Český Krumlov, Kaplická 151 (tj. bývalá zvláštní škola, speciální škola) se uskuteční také v pátek 23. ledna 2009, a to od 13.00 do 14.00 hodin.

„Rodiče budoucích prvňáčků již dostali pozvánku k zápisu. K zápisu je třeba přinést vyplněnou žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělání, rodný list dítěte nebo občanský průkaz s rodným číslem dítěte," doplnila vedoucí odboru školství, sportu a mládeže Zdeňka Šalamounová.

K zápisu se dostaví i ti rodiče s dětmi, kteří budou žádat o odklad školní docházky. „Na základě žádosti o odklad školní docházky a doloženému doporučení dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny vydá ředitel rozhodnutí o odkladu, které pak rodiče dostanou poštou. Doklad od lékaře a poradny je ve škole třeba odevzdat do konce dubna," doplnila Šalamounová.

V roce 2008 navštěvovalo českokrumlovské základní školy 1498 dětí a do prvních tříd nastoupilo v září 2008 celkem 143 prvňáčků. V Českém Krumlově jsou čtyři základní školy zřizované městem a jedna tzv. speciální zřizovaná Jihočeským krajem. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov