aktualizováno 6. 3. 2009

Barevné projekty mateřských škol znají své vítěze

4. března 2009

Slavnostní vyhlášení nejlepších prací se odhalilo v úterý 3. března nejlepší projekty na barevné vylepšení fasád mateřských školek. Hodnocení projektů zajistila nejen odborná porota, ale také zástupci města Český Krumlov, představitelé společnosti Remmers CZ s.r.o a českokrumlovská veřejnost. Nejlepší návrhy pro 4 mateřské školy - MŠ Za Nádražím, MŠ Vyšehrad, MŠ Plešivec II a MŠ Za Soudem zpracovaly Kristýna Svobodová, Michaela Nováková, Alice Kühnelová a Justýna Koubková. Realizace projektů závisí na získání finančních prostředků. Celkové náklady na zateplení fasád mateřských škol se pohybují kolem 2,2 milionů Kč. 

Vítězné projekty

Barevné školky - projekty, foto: SUPŠ sv. Anežky ČeskéBarevné školky - projekty, foto: SUPŠ sv. Anežky ČeskéBarevné školky - projekty, foto: SUPŠ sv. Anežky ČeskéBarevné školky - projekty, foto: SUPŠ sv. Anežky České

Během slavnostního vyhlášení jednotlivé projekty popsal vedoucí oboru Propagační výtvarnictví - výstavnictví Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České Martin Busta a podotknul, že vítěznými návrhy práce nekončí a před realizací bude nutné jednotlivé návrhy dopracovat, aby odpovídaly požadavkům památkářů.

Vedoucí odboru investic Lumír Luštický nastínil historii projektu na barevné vylepšení fasád mateřských škol: „Spolupráce Městského úřadu Český Krumlov, Střední uměleckoprůmyslové školy Sv. Anežky České a společnosti Remmers CZ s.r.o. začala již v roce 2007, kdy jsme přišli na nápad, jak zapojit do investic města i talentované studenty z Anežky. Spolupráce se vloni osvědčila, studenti krásně vymalovali exteriér jedné z českokrumlovských školek. V projektu barevných školek budou fasády zatepleny a zároveň získají nový barevný kabát."

Návrhy barevného provedení tvořili během roku 2008 studenti Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České, oboru Propagační výtvarnictví - výstavnictví. Městský úřad žádá o dotaci na realizaci projektu a zajišťuje jej po technické stránce. Společnost Remmers CZ s.r.o. dodala studentům výtvarné potřeby a na realizaci přislíbila režijní ceny na fasádní barvy.

Spolupráce mezi školou, úřadem a soukromou firmou funguje dobře. „Město Český Krumlov cítí potřebu investice do fasád a oken mateřských školek a žádá o dotaci na zateplení a zajišťuje projekt po technické stránce, společnost Remmers dodala studentům „Anežky" výtvarné potřeby a na realizaci přislíbila režijní ceny na fasádní barvy a studenti výtvarných oborů kreslí a připravují návrhy, jak by podle nich měly fasády mateřských školek v Českém Krumlově vypadat," sděluje Pavel Váňa z odboru investic.

Investice do školských zařízení není v Českém Krumlově ojedinělá. „V loňském roce putoval na investice do oblasti školství a dětských hřišť rekordní objem financí. Podařilo se otevřít 3 nová hřiště, kompletně zrekonstruovat školní jídelnu na Plešivci nebo vybavit několik škol novým sociálním zařízením. Letos plánujeme například využít peněz z Regionálního operačního programu a vytvoříme víceúčelové hřiště nebo dovybavíme učebny Základní školy Plešivec," doplnil starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička. (ja)

 

Fotogalerie vyhlášení vítězů

Fotogalerie soutěžních projektů

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov