aktualizováno 13. 12. 2022

Cena vodného a stočného v roce 2023 podraží. Vedení města hledá cestu, jak navyšování co nejvíce zabrzdit

Rada města schválila kalkulaci vodného a stočného, ze které vychází ceny těchto položek pro rok 2023. Předtím se pověření radní Jan Novák a Zdeněk Zajíček podrobně seznámili s problematikou a principy výpočtu. „Abychom si mohli být jisti, že pro občany při současném zdražování vyjednáme ty nejlepší možné podmínky, oslovili jsme pro konzultace znalce v oboru Pavla Peroutku a Miloslavu Melounovou,“ doplnil starosta města Alexandr Nogrády.

Pavel Peroutka je nezávislý konzultant pro obor Vodovody a Kanalizace (VaK) a vykonává funkci technického auditora na Ministerstvu zemědělství ČR, působí rovněž jako soudní znalec pro ekonomiku se specializací na cenotvorbu v oboru VaK.  Miloslava Melounová je specialistkou v oboru z České společnosti vodohospodářské ČSSI. Na základě jejich odborných stanovisek si obyvatelé města připlatí za vodné a stočné odůvodnitelných 13,36 % navíc oproti minulému roku.

Největší podíl na navýšení ceny připadá na zvýšené výdaje na čištění ČOV, zejména u elektrické energie o osm milionů korun, a dále nárůst částek různých druhů režií a nakupovaných služeb. Cena za pitnou vodu nakoupenou z jihočeské vodárenské soustavy od společnosti JVS meziročně stoupla o dva miliony korun. Schválená cena za čištění odpadních vod pro rok 2023 je 25,83 Kč za m3, což je nárůst o 5,21 Kč za m3. Výsledná výše vodného a stočného činí 101,81 Kč bez DPH, což je o již zmíněných 13,36 % meziročně více.

Snahou současného vedení města je dosáhnout co nejnižší ceny vody pro obyvatele. Avšak koncesní smlouva, kterou předchozí vedení města uzavřelo se společností ČEVAK na dobu deseti let, neumožňuje městu plnou kontrolu všech nákladů účtovaných provozovatelem. „Dle mého názoru je sice kalkulace schválena pro rok 2023, ale zahájili jsme jiný přístup k cenotvorbě, která by se měla odrazit v kalkulaci na rok 2024. Je to sice složitý proces, ale jsem přesvědčen, že se vedení města začíná starat o peněženky obyvatel,“ upřesnil člen rady města Jan Novák. Radní Zdeněk Zajíček dodává, že kdyby dodávky a čištění vody zajišťovalo město ve své režii, například prostřednictvím Služeb města Český Krumlov, mělo by plnou kontrolu na všemi účtovanými náklady.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: