aktualizováno 9. 3. 2022

Veřejné projednání plánu pro udržitelnou energii a klima 

Město Český Krumlov se v dubnu 2021 připojilo k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, nejrozsáhlejší světové iniciativě v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí čítající přes deset tisíc členů ze 61 zemí, v nichž bydlí přes 332 milionů lidí. Tuto iniciativu spustila v roce 2008 Evropská komise s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly plnit či dokonce překračovat klimatické a energetické cíle Evropské unie. 

Jedním ze závazků v rámci Paktu je vypracovat do dvou let Akční plán pro udržitelnou energii a klima, tzv. SECAP (zkratka anglického originálu Sustainable Energy and Climate Action Plan).

Město aktuálně dopracovává první verzi Akčního plánu a zve veřejnost na její projednání a diskuzi k tomuto dokumentu, které proběhne ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 17.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře budovy Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ul. 439.

Pracovní verze dokumentu určená k diskuzi a připomínkování bude zpřístupněna na stránkách projektu týden před konáním akce.

Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Český Krumlov (Sustainable Energy and Climate Action Plan, neboli SECAP) je zastřešující dokument města v oblasti energetické účinnosti, využívání obnovitelných zdrojů energie na území města a adaptace na změnu klimatu.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: