aktualizováno 7. 5. 2009

 

Fotografická výstava a beseda na téma: "JAK SE ŽIJE V PALESTINĚ"

7. května 2009

Plakát - PalestinaOd 15. dubna do 15. května 2009 můžete ve stupní hale MÚ Český Krumlov shlédnout výstavu fotografií z Palestiny, autorky Miluše Tůmové.  12. května se potom uskuteční v klubu Bouda od 19.00 hod beseda s autorkou na téma: "Jak se žije v Palestině".

Nahlédněte do jedné z mediálně nejsledovanějších oblastí světa očima etnografky a historičky, která na palestinských území strávila 13 měsíců dokumentací bohatého kulturního dědictví regionu, žurnalistickou prací, sledováním politické situace a dobrovolnickou prací s místními komunitami v sociální a výchovné sféře.

Vydejte se na cestu za posvátnými místy křesťanského, židovského a muslimského náboženství a za antickými památkami.

Získejte informace o geograficko-historickém vývoji oblasti, kořenech izraelsko palestinského konfliktu a jeho současné podobě.

Navštivte palestinské muslimy, palestinské křesťany, židy, samaritány i beduíny. Seznamte se s životním stylem místního obyvatelstva, typickými odvětvími výroby a způsobem obživy, a také s hospodářskou situací a vlivem výstavby separační zdi na život lidí a ekonomiku na územích autonomie.

Podívejte se na výroční a rodinnou obřadnost, včetně oslav vánoc v Betlémě, folklórních festivalů a tradičních svateb.

Poznejte jak místní mládež tráví volný čas, jaká je v Palestině pozice žen, co si místní obyvatelé myslí o Západě, jaké jsou jejich sny a vize do budoucnosti.

O AUTORCE

Mé jméno je Miluše Tůmová a v Palestině jsem strávila 13 měsíců, a to v období listopad 2006 - říjen 2007 a srpen 2008. Do Palestiny jsem se poprvé dostala s Evropskou dobrovolnou službou. Později jsem pracovala na Arabském vzdělávacím institutu v Betlémě a má činnost se ubírala především etnograficko-žurnalistickým směrem.

Dokumentovala jsem bohaté kulturní dědictví regionu, postupy tradiční řemeslné výroby, rodinnou a výroční obřadnost, zaznamenávala jsem prozaický i písňový folklor a hovořila s lidmi o jejich životních příbězích a názorech. Po celou dobu jsem žila společně s arabskými rodinami, sdílela s nimi každodenní realitu, učila se vařit palestinská jídla, účastnila se rodinných slavností a s mými hostitelskými rodinami prožívala jejich radosti i starosti. Pracovala jsem také s palestinskou mládeží, a to od předškolního věku až po skupiny univerzitních studentů. Strávila jsem mnoho a mnoho hodin rozhovory o životní situaci místních lidí, jejich obavách a plánech do budoucna.

Některé mé články a fotografie jsou uveřejněny na webových stránkách betlémského institutu www.palestine-family.net

Na Univerzitě Karlově v Praze jsem vystudovala etnologii a historii.

CO MĚ PŘIVEDLO K NÁPADU USKUTEČNIT O PALESTINĚ VÝSTAVU


V době, kdy jsem do Palestiny odlétala poprvé, jsem o této zemi věděla velmi málo, a to málo prošlo mediálním zkreslením. Když se nyní po návratu ptám českých občanů, co o Palestině vědí, narážím většinou na nevědomost. Mnozí mají jakousi neurčitou představu země plné teroristů, náboženských islámských fanatiků, sebevražedných atentátníků, potlačených právech žen, představu o chudobě a nízké gramotnosti. Ze své zkušenosti vím, jak jsou tyto představy nesprávné a ráda bych Vám Palestinu ukázala reálně a komplexně, včetně jejích krás.

Média se koncentrují na mimořádné události, většina zpráv netvrá déle než minutu. Běžná, tedy „normální" realita není mediálně zajímavá a proto se neukazuje. Média chtějí senzace, čím senzačnější, tím lepší. Téměř každý viděl na televizní obrazovce záběry ze sebevražedného útoku, ale drtivou většinu palestinské populace vedoucí běžný život a toužící po normálním životě
v bezpečí a míru nevidí nikdo.

Ráda bych vyvrátila mediálně živené předsudky o Palestincích a seznámila Vás s nimi jako s laskavými lidmi, kteří jako my chodí do práce, milují své rodiny, mají svou kulturu, tradici a vzdělanost. Tito lidé touží po své vlasti, míru a bezpečné budoucnosti pro své děti. Jejich mentalita je v některých aspektech odlišná od té naší, ale já věřím, že je možné mezi jejich a naší kulturou vybudovat mosty důvěry a přátelství. Kdyby má výstava byla byť maličkým střípkem při vytváření takových mostů, budu šťastná, že splnila svůj účel.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: