aktualizováno 21. 5. 2009

Květnové jednání zastupitelstva

21. května 2009

TERMÍN: 28.května 2009

HODINA: 16:00

MÍSTO : zasedací místnost  MěÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

 

Program

1. Zahájení - úvodní volby, program

2. Prodej pozemků Domoradice dle záměru vyhlášeného podle usnesení ZM č. 127/10/2008 - materiály rozeslány jako podklad pro pracovní jednání ZM 11. 5. 2009

3. Cena města Český Krumlov za rok 2008

4. Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Krumlov - rezerva na grant „Partnerství" pro rok 2009

5. Kontokorentní úvěr

6. Novela vyhlášky o místním poplatku ze vstupného

7. Žádosti o dotace z ROPu

8. Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města   programu podpory sociálních služeb  KoCeRu, komunitnímu centru Romů,  o.p.s., IČ: 261 07 287 - Český Krumlov,  na částečnou úhradu nájemného nebytových prostor

9. Roční účetní uzávěrka ČKRF spol. s r.o. za rok 2008

10. Program podpory ekologické výchovy pro rok 2009

11.  Program podpory volnočasových aktivit mládeže 2009

12. Rozdělení státní finanční podpory na obnovu kulturních památek poskytované v Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny Český Krumlov a povinné podíly města Český Krumlov

13. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov - pro realizaci parkovacích domů (hromadné garáže) - na sídlišti Plešivec II

14. Návrh zadání Regulačního plánu pro území části zahrádkové kolonie západně od Důlní ulice (pozemky společností RTA s.r.o. a Czech info s.r.o).

15. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov,   podaný vlastníkem pozemku Zdeňkem Řeháčkem

16. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov, podaný vlastníkem pozemků Karlem Švehlou

17. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov,   podaný vlastníky pozemků Hanou a Milanem Markovými

18. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov,   podaný vlastníky pozemku Marií a Václavem Motejlovými

19. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov,   podaný vlastnicí pozemku Marií Kaškovou

20. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov,   podaný vlastnicí pozemku Ing. Janou Černou

21. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov, podaný vlastníkem pozemků Zdeňkem Koškou

22. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov,  podaný  vlastníkem pozemku Ing. Antonínem Dvořákem

23. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov,   podaný vlastníkem pozemku Ladislavem Čížkem

24. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov, podaný vlastníkem pozemku Ing. Milanem Bukáčkem

25. Stavba zpracovny ovoce Nové Spolí - zápis o uznání vlastnictví

26. Prodej bytových domů čp. 262 a  č.p. 302 ul. 5.května, Český Krumlov

27. Prodej částí p.p.č. 1294/9 v k. ú. Český Krumlov

28. Prodej poz. parc.č. 1223/4  v  k .ú. Český Krumlov

29. Prodej p. p. č. 411/1 v k. ú. Č. Krumlov

30. Prodej p. p. č. 783/33 v k. ú. Č. Krumlov - zázemí k BD

31. Prodej části p. p. č. 294 v k. ú. Č. Krumlov - zázemí k BD

32. Prodej  parcely pro výstavbu garáže

33. Prodej  parcel pro výstavbu řadových patrových garáží Plešivec

34. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

35. Různé

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: