aktualizováno 23. 12. 2022

Co přinesla poslední dvě jednání zastupitelstva za rok 2022

Zastupitelé v listopadu a prosinci projednávali:

Dotace na osobní automobil Centra pro pomoc dětem a mládeži

Zastupitelé také schválili investiční příspěvek 360 tisíc korun pro Centrum pro pomoc dětem a mládeži na pořízení osobního automobilu pro zajišťování činností a potřeb centra. Aktuálně centrum disponovalo pouze automobilem typu transportér, který je ale určen především na převážení více osob a na běžné provozní užívání není zcela vhodný. Peníze půjdou z rozpočtové rezervní položky obecně prospěšných společností, která byla zřízena v roce 2018.

Dotace pro sbor Medvíďata k účasti na festivalu Alta Pusteria

Město přispěje částkou 35 tisíc korun na náklady spojené s účastí dětského sboru Medvíďata na festivalu Alta Pusteria v Itálii. Město v letošním roce již Medvíďatům na účast na festivalu přispělo částkou 30 tisíc. Kvůli obecnému zdražování náklady vzrostly, proto zastupitelé rozhodli vyhovět i druhé žádosti o dotaci. Celkem město na účast na festivalu Alta Pusteria Medvíďatům přispělo 65 tisíc korun.

Dotace pro Městské divadlo na nový zvukový mixážní pult

Městské divadlo pořídilo nový zvukový mixážní pult, který má nahradit starý pult z roku 1998, který již dosloužil. Doposud divadlo provizorně využívalo malý přenosný pult. Ten ovšem pro potřeby různých divadelních představení nestačil a způsob využití byl dlouhodobě neudržitelný. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí investiční dotace ve výši 214 tisíc korun, která pokryje celé náklady na pořízení nového pultu.

Dotace na pokrytí provozních nákladů společnosti PRO-SPORT ČK

Město podpořilo vlastní obecně prospěšnou společnost PRO-SPORT ČK finančním příspěvkem 500 tisíc korun na pokrytí zvýšených nákladů na plyn v roce 2022. Ty jsou oproti předchozím rokům více než dvojnásobné, zatím za ně společnost vydala zhruba 1,6 milionů korun. Zastupitelé města chtějí i nadále zachovat provoz sportovišť a tím podporovat sport ve městě, proto také dotaci schválili.

Dotace na zvýšené náklady 36. ročníku Festivalu komorní hudby

Po dlouhém projednávání schválilo zastupitelstvo na doporučení rady města dotaci na pokrytí zvýšených nákladů 36. ročníku Festivalu komorní hudby. Důvodem jsou letošní prudce se zvyšující ceny, které v době sestavování původního rozpočtu festivalu pořadatel nemohl předpokládat. Po skončení akce požádal o chybějící částku 220 tisíc korun. Zastupitelstvo se rozhodlo schválit polovinu, tedy 110 tisíc korun. „Žádosti jsme se rozhodli částečně vyhovět, ovšem v budoucnu se chceme situacím, kdy město doplácí organizátorům zvýšené náklady, vyvarovat. Nadále ale chceme podporovat kulturní akce prostřednictvím peněz pro ně určených z rozpočtu města v rámci Programu podpory,“ uvedl místostarosta Dalibor Uhlíř.

Dotace na Klášterní muzeum

Klášterní muzeum dostane novou podobu, jejíž celkové náklady budou zhruba 4,2 milionů korun. Projekt bude financován z poloviny Ministerstvem pro místní rozvoj, město pak přispěje dotací odpovídající vlastnímu podílu částkou 2,1 milionů korun. Realizace projektu bude probíhat v prvním pololetí roku 2023, veřejnosti by pak Klášterní muzeum mělo být otevřeno během letní sezóny 2023. Český Krumlov tak získá další expozici, která bude dokreslovat historický odkaz města.

Rozpočet města na rok 2023

Na svém posledním jednání zastupitelé také schválili rozpočet na rok 2023. V příštím roce tak bude město hospodařit s plánovanými příjmy 464 milionů a výdaji ve výši 541 milionů. Schodek bude pokryt z uspořených prostředků minulých let. Tvorbu rozpočtu ovlivnil hlavně všeobecný růst cen, zejména energií, což se projevilo třeba zvýšenými příspěvky na provoz krumlovských škol a školek. I tak zajišťuje schválený rozpočet plnění všech základních a podstatných povinností města a zároveň je v něm dostatek prostředků i na opravy městského majetku a investiční akce. 

Dotace na provoz kina Luna

Vedení města chce i nadále udržet provoz kina Luna, který se bez finanční podpory města neobejde. Zastupitelé proto schválili žádosti o provozní dotaci a dotaci na média, které provozovatelé kina každoročně předkládají. Celková výše finančního příspěvku na příští rok činí cca 1,4 milionu korun.

Plán činnosti Destinačního managementu Český Krumlov Region na rok 2023

Plán představuje aktivity na rok 2023, které navazují na dosavadní činnosti společnosti, rozvíjejí ji a plní nastavené cíle. Výchozím dokumentem pro sestavení plánu činnosti je Koncepce DMO Český Krumlov Region pro roky 2022–2024, který byl zpracován v minulém roce. Hlavními úkoly jsou stabilizace turistické oblasti, rozvoj organizace DMO, nabírání nových členů, získávání a zpracování dat důležitých pro rozhodování organizace i zapojených subjektů, podpora poptávky po destinaci a rozvoj kvalitní nabídky destinace.

Dotace na sociální službu Teplá židle

Zastupitelé schválili dotaci pro Český červený kříž na realizaci sociální služby Teplá židle. Ta poskytuje lidem bez domova přístřeší v zimních mrazivých nocích, kdy teplota klesne pod
-5 °C. Zároveň je potřebným k dispozici WC, sprchový kout či menší kuchyňka, základní potraviny (polévka, čaj) a čisté oblečení nebo možnost vyprání. Celkový rozpočet projektu vyčíslil žadatel na 95,1 tisíc korun a tuto výši také zastupitelé schválili. Služba je poskytována v budově Červeného kříže na sídlišti Vyšný a probíhá ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu.

Program podpory města Český Krumlov

Na prosincovém zastupitelstvu byl schválen také Program podpory města Český Krumlov, prostřednictvím kterého jsou podle nastavených pravidel již tradičně poskytovány dotace místním spolkům a organizacím. Jedná se o podporu jejich aktivit v sedmi oblastech, těmi jsou kultura, sociální a související služby, sport, studenti z nízkopříjmových skupin, volnočasové aktivity na území města, zahraniční spolupráce a enviromentální výchova. Výše finančních prostředků určených pro rok 2023 zůstala stejná jako v minulých letech, opět se jedná o celkovou částku 8,4 mil. Kč. Žádosti město přijímá do 15. 2. 2023.

Žádost o dotaci na nový městský mobiliář

Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na rozšíření městského mobiliáře. V rámci akce mají vzniknout například relaxační paluby na břehu Vltavy, na náměstí Svornosti přibude zeleň se slunečníky nebo relaxační zóna v Jelení zahradě. Celkové náklady na nový městský mobiliář byly vyčísleny na 2,9 milionů korun s tím, že ministerstvo může přispět až 50 % z částky. Údržbu mobiliáře budou provádět zaměstnanci Odboru životního prostředí, kteří již tuto činnost provádějí u stávajícího mobiliáře. Na údržbu tudíž nevzniknou žádné další náklady.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: