aktualizováno 28. 6. 2023

Kronika města Český Krumlov 2019

Péče o památky

Dotace na obnovu kulturních památek – revitalizace v období 2014 – 2020

V rámci programového období 2014–2020 je možné prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifický cíl 3.1, získat finanční prostředky na realizaci projektů zaměřených na revitalizaci památek, které jsou zařazeny na seznamech Ministerstva kultury ČR, tedy památek zapsaných na Seznam světového dědictví památek UNESCO. V případě Českého Krumlova je na Seznamu světového dědictví UNESCO zapsané celé historické centrum města, jehož hranice korespondují s městskou památkovou rezervací.

Dotace na opravy památek

Oddělení památkové péče v roce 2017 připravovalo dlouhodobý plán regenerace městské památkové rezervace a zóny Českého Krumlova. Město touto formou i v roce 2019 nabízelo majitelům nemovitých kulturních památek možnost zařadit se do víceletého programu regenerace historického centra města a příležitost uspět při žádosti o příspěvek ze státního rozpočtu na obnovu jejich kulturní památky. Zároveň oddělení realizuje každoroční aktualizaci průzkumu zájmu o přidělení příspěvku v roce 2020. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení kulturních památek

Program regenerace 2018 – 2024

Prvním krokem v žádosti o finanční prostředky z Ministerstva kultury ČR je vyplnění formuláře Průzkum zájmu o plánovaných opravách KP v letech 2018 – 2024, který vlastníci památek nalezli na webových stránkách města, a odevzdání na oddělení památkové péče. Tento dotazník není závazným dokumentem. Bude využit pro zpracování Programu regenerace městské památkové zóny a rezervace na roky 2018 – 2024 s tím, že pokud vlastník kulturní památky plánované opravy neprovede, nebo je naopak bude chtít provést, a neměl je zapsané v ‚Průzkumu‘, je možné plán doplnit na základě každoročně zpracovávané aktualizace.

Program je vypsaný pro opravu objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka a ležících na území městské památkové rezervace (MPR) Český Krumlov nebo na území městské památkové zóny (MPZ) Plešivec – Český Krumlov. Výše finančních prostředků na rok 2019 se bude odvíjet od zájmu vlastníků kulturních památek o dotace na základě odevzdaných dotazníků.

V letošním roce byly z dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón podpořeny 4 projekty. V městské památkové rezervaci se jedná o dva projekty zaměřené na opravy omítek a nátěru podloubí: objekt radnice s výší dotace 170 000 Kč a objekt Radniční 24 s dotací ve výši 50 000 Kč. V městské památkové zóně Plešivec byla podpořena oprava kaple sv. Floriána v Důlní ulici (dotace 50 000 Kč) a ve druhé polovině roku se na části lávky Rechle uskutečnila výměna šindelové střešní krytiny s dotací ve výši 150 000 Kč. Další podpora byla získána z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, a to 501 000Kč na opravu a restaurování výklenkových kaplí 3. a 6. zastavení na cestě na Křížovou horu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: