aktualizováno 8. 1. 2014

ANKETA Revitalizace sídliště Plešivec / Za Nádražím

Aktualizace 7.1.2014

Využijte možnosti podílet se na rozhodování o způsobech řešení problémů, které jsou zájmem nás všech! Chcete pomoci městu získat peníze na revitalizaci Vašeho sídliště? Máte jedinečnou možnost - stačí vyplnit tuto anketu, která je nezbytná k tomu, aby město mohlo žádat o dotaci!


Zkvalitnění veřejných prostranství sídlišť vyhodnotila rada města v rámci svého Programového prohlášení za prioritní. Stavební a jiné úpravy se však pohybují v řádech desítek milionů korun a na jejich realizaci v plném rozsahu není v městském rozpočtu dostatek financí. Veškeré dosavadní žádosti o dotace nebyly doposud úspěšné, i přesto, že již v roce 2007 byla za účelem vypracování projektu regenerace sídlišť uskutečněna anketa mezi obyvateli.


I v letošním roce usiluje město Český Krumlov o získání dotace ve výši až čtyř milionů korun, které by směřovaly právě do regenerace sídlišť Plešivec a Za Nádražím. Podmínkou pro podání žádosti o dotaci je zajištění účasti obyvatel na zpracování projektu regenerace. Z tohoto důvodu a z důvodu zájmu o Váš názor a náměty Vás žádáme o účast při anketě, jejíž výsledky budou zapracovány nejen do projektů regenerace, ale povedou k poznání oblastí zlepšování veřejné infrastruktury spravované samosprávou města.


Anketu je možné vyplnit elektronicky zde nebo je možné si ji vytisknout a vyplněný scan poslat na email: monika.petru@mu.ckrumlov.cz, případně ji odevzdat na podatelně Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, na sekretariátu oddělení Kanceláře starosty, náměstí Svornosti 1 nebo v prodejnách Jednoty na sídlišti Plešivec 254 (horní Plešivec) a Jednoty Za Nádražím. Odevzdání anketního lístku či elektronické vyplnění ankety je možné do 17. ledna 2014, 12 hodin.


O podání žádostí o dotace budou rozhodovat volené orgány města na svých jednáních v průběhu měsíce ledna. Možnost vyjádřit svůj názor budou mít občané města na setkání vedení města s občany dne 23. ledna v divadelním klubu Ántré od 18,00 hodin nebo na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 30. ledna od 16,00 hodin v budově MěÚ Kaplická.


V případě zájmu o bližší informace týkající se regenerace sídlišť se prosím, obracejte na referentku oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek Ing. Moniku Petrů, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 705, e-mail: monika.petru@mu.ckrumlov.cz.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov