aktualizováno 8. 9. 2020

Město vybuduje pod terasami Na Střelnici vstupy do Vltavy

aktualizováno 8. 9. 2020

Český Krumlov chce pro obyvatele i návštěvníky více zpřístupnit řeku Vltavu. Na jaře příštího roku nechá město proto vybudovat vstupy do vody pod terasami Na Střelnici u domku Egona Schieleho. Náklady na dva vstupy dosáhnou 1,3 milionu korun, na polovinu částky získalo město dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

Vytvořit příjemné místo k odpočinku v klidné části tzv. jižního meandru řeky Vltavy má v plánu město Český Krumlov. Architekt města Ondřej Busta zpracoval návrh na vytvoření relaxační zóny v prostoru bývalé střelnice před zrekonstruovanými opěrnými zdmi u domku Egona Schieleho nedaleko Domu dětí a mládeže. „Tato část města má své neoddiskutovatelné kouzlo a zpřístupněním říčních břehů využijeme jejího potenciálu. Přiblížíme se řece v intravilánu města, koupání a relax u řeky tak bude na dosah nedaleko centra," říká architekt Ondřej Busta.

Základem je vybudování vstupů do řeky, jejichž projektovou dokumentaci zpracoval architekt Jan Dvořák. Projekt se týká dvou vstupů od sebe vzdálených cca 55 metrů. Každý vstup do vody tvoří sestava čtyř betonových dílů volně osazených do přírodního břehu řeky. Jednotlivé díly jsou od sebe odsunuté a prostory mezi nimi zatravněné. Desky z bílého betonu s hladkou strukturou svojí vysokou estetickou hodnotou odpovídají architektuře a možnostem stavebnictví 21. století.

Hlavním osazovacím prvkem je železobetonová schodnice skrytá pod terénem. „Právě tento monolit zabudovaný v zemi je vůbec nejzásadnější pro vybudování vstupů u břehu Vltavy, kde několikrát během roku dochází k podstatným změnám průtoku i výše hladiny," vysvětluje místostarosta Josef Hermann. „Dle vyjádření Povodí Vltavy se vstupy nesmí stát překážkou v toku a nesmí dojít k jejich uvolnění do řeky v případě, že by vlivem vodní eroze došlo k odhalení konstrukce v terénu."

Cena za vstupy dosahuje 1,3 milionu, polovinu částky pokryje dotace z programu Podpora cestovního ruchu v regionech 2020, který vypsalo na konci minulého roku Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Právě cena za vybudování vstupů se stala předmětem diskuzí na posledním jednání zastupitelstva města. „V zásadě všichni zastupitelé byli pro realizaci projektu, někteří však projevili výhrady k vysokým nákladům. Vizualizace totiž ukazuje jen desky na povrchu trávníků, což může být značně zavádějící. Projektant zvažoval řadu variant, z důvodů bezpečnosti jsou ale nejvhodnějším řešením tyto stabilní a odolné konstrukce zabudované pod zemí," dodává místostarosta.

V současné době jsou v místě nainstalovaná provizorní dřevěná mola, která mohou v budoucnu pevné vstupy do vody doplňovat. Mola jsou mobilní, mohou tak být ukotvena dalších místech. „Chceme využít pobytovou loučku a oživit tak krásnou lokalitu, kde budou rádi trávit volný čas rodiny s dětmi. V domku Egona Schieleho by měla vzniknout kavárna, u řeky by mohla být i půjčovna sportovního a herního vybavení, v blízkosti jsou také toalety," uzavírá místostarosta.

Vizualizace

Specifikace stavebně-technického řešení

Vstup do vody je navržen jako sestava železobetonových prefabrikovaných dílců - lavic, které jsou osazeny v ozubech žbt schodnice a fixovány pomocí čepů v pouzdrech. Schodnice je uložena do výkopové jámy, které přibližně kopíruje svah břehu řeky. Podkladem pro osazení schodnice (rozměr cca 700/950/4000 mm) do terénu je štěrkopískový násyp tl.200 mm. Jednotlivé prefa dílce - lavice (rozměr 420/750/4000 mm) jsou vůči sobě půdorysně posunuty, uloženy na schodnici a na druhém konci na štěrkovém násypu v terénu. Samostatným prefabrikovaný dílem je nástupní blok schodiště rozměru 700/1000 mm se čtyřmi stupni 4x250/200 mm. Schodiště je osazeno na zemní schodnici formou „ozubu" a fixováno čepem.

Montáž prefabrikované konstrukce by měla být realizována po provedení mikropiloty v horní části - ve zlomu svahu. Jedná se o trubku průměru 110 mm, síla stěny 10 mm, délky 6 m. Na provedenou hlavu piloty se osadí prvek prefa schodnice a spoj bude zmonolitněn. Variantou je provedení žbt schodnice monolitickou technologií, ale je zde riziko dosažení exaktní rovinnosti v osazení dílů na sebe. Z tohoto důvodu je doporučeno schodnici provést jako prefabrikovaný díl, beton C30/37 XC4 XF3, jehož hmotnost by neměla přesáhnout 5 tun.

Po ukotvení schodnice bude osazen díl nástupního schodiště z vody, který bude vyroben z bílého betonu, po osazení na ozub schodnice bude díl přitížen prvním prefabrikovaným stupněm (trámcem) směrem od vody a dále bude postupováno s montáží směrem nahoru.

Všechny viditelné prefabrikované prvky lavic budou vyrobeny z čistě bílého betonu (bílý cement + bílé kamenivo) Protiskluznost prvků bude je navržena způsobem použití fólie do formy s jemnou strukturou např. Reckli apod. Provedení hrany zaoblené - všude shodně s poloměrem max. 3 až 4 mm.

Na spodním dílu nástup schodiště bude osazeno jednoduché ocelové trubkové madlo pr. 30 mm, tl. stěny 5 mm, ve tvaru U. Povrchová úprava zábradlí - bude provedena nelesklým nátěrem grafitově černé barvy, matným (na žár. pozinkovaný povrch). Prostory mezi díly lavic ve svahu a nad skrytou schodnici budou zasypány ornicí a zatravněny.

Terén ve svahu bude plynule napojen na přírodní břeh a obdobně i na horní travnatou plochu.

Rozpočet

Rozpočet vstupy do vody

Z uvedeného je patrné, že podstatnou část výdajů tvoří vlastní prefabrikované dílce, které jsou i) podstatné pro bezpečné a bezproblémové uložení a zajištění jednotlivých částí celé konstrukce a ii) hlavním architektonickým prvkem. Ostatní práce pak jen reagují na návrh architektonického a technického řešení, takže objem prací a dodávek odpovídá svým rozsahem navrženému řešení. To se týká zejména zemních prací a prací a dodávek souvisejících s vybudováním základů pro vlastní schodiště.

Vlastní návrh schodnice a trámců a jejich vzájemného propojení vznikl poté, co byl proveden statický výpočet pro celou nově navrhovanou konstrukci. Toto bylo potřeba provést zejména s ohledem na místo, do kterého jsou tyto prvky umisťovány. Jedná se o břeh vodního toku Vltavy, kde několikrát v během roku dochází k ne nepodstatným změnám průtoku a tím i výše hladiny. Navrhovaný prvek se na základě vyjádření správce toku nesmí stát překážkou v toku a nesmí dojít k jeho splavení do toku poté, co by došlo vlivem vodní eroze k případnému odhalení konstrukce v terénu.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: