aktualizováno 6. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Dům na půl cesty v roce 2015

Dům na půl cesty se nachází v klidném prostředí Blanského lesta, ve Vyšném čp. 39.

Kapacita zařízení:

Jedná se o šest malometrážních bytů pro sedm klientů. Mohou zde být ubytováni chlapci i dívky. Dále je zde byt 3+1 pro správce (sociálního pracovníka) Domu na půl cesty.

Okruh osob, kterým je služba určena

Tato služba je určena mladým lidem ve věku od 18 do 26 let

a) odcházejícím ze zařízení ústavní péče (prioritně především z Dětského domova Horní Planá, případně z ostatních zařízení)

b) osoby z ústavních zařízení, mající trvalé bydliště v regionu Český Krumlov

c) bez rodinného zázemí nebo s rodinným zázemím patologickým

Povinností klientů je dodržovat Domácí řád DNPC, hradit měsíční nájemné tj. max. 2 480 Kč, což činí 80 Kč za den, kde jsou zahrnuty i služby. Klienti si sami perou a za použití jedné pračky platí 10 Kč. Klienti musí řádně pracovat, nebo být v evidenci Úřadu práce v Českém Krumlově. Další povinností klientů je dle domovního řádu zabezpečovat úklid společných prostor, a to po týdnu formou služeb. 

Smlouva o poskytnutí sociální služby se uzavírá na dva měsíce (může být prodloužena), délka pobytu klientů je individuální, záleží na rychlosti adaptace klientů v sociálním kontextu. Maximální hranice pobytu klientů v zařízení je jeden rok, pouze ve výjimečném případě lze tento pobyt prodloužit.

Organizace:

Zřizovatelem Domu na půl cesty s dětmi je město Český Krumlov, v organizační struktuře je pod Odborem školství, sportu a mládeže vedeném Mgr. Zdenou Krákovou. Statutárním zástupcem domu je starosta města Mgr. Dalibor Carda, pověřeným vedoucím pracovníkem je Karel Lukáč.  Provoz DMD zajišťují 4 zaměstnanci s různým rozsahem pracovního úvazku.

Využití Domu na půl cesty:

Od založení Domu na půl cesty v říjnu 2001 prošlo tímto zařízením 91 mladých lidí, z toho 65 chlapců a 26 dívek. Klienti jsou převážně z dětského domova a výchovných ústavů. Více než polovina mladých lidí po odchodu z Domu na půl cesty se začlenila do běžného života bez větších problémů.

V roce 2015 bylo ubytováno celkem 5 klientů: 3 chlapci a 2 dívky. Byla provedena instalace kamerového systému a malířské práce a pořízen následující majetek: automatická pračka, tiskárna, mikrovlnná trouba, vysavač.

Po opravách a nákupech lze konstatovat, že DNPC nabízí podmínky, které jsou dobře srovnatelné s bydlením ve vlastním bytě. Veškerá snaha pracovníků směřuje k maximální smysluplnosti při práci s klienty a jejich přípravě pro další život. V současné době je mezi hlavními cíli i dobrá příprava na inspekci Standardů sociálních služeb.

Došlo také k zásadní změně ve snížení celkové kapacity z šesti bytů na tři byty, (dva byty pro potřeby Domova pro matky s dětmi a klubovna). Tato změna byla vynucena faktem, že o Domov pro matky s dětmi je stále stoupající zájem, zatímco o Dům na půl cesty zájemců ubývá. Došlo tedy ke sloučení organizačních složek DNPC a DMD v jednu, a to s novým názvem Domov pro matky s dětmi a Dům na půl cesty.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: