aktualizováno 21. 12. 2021

Český Krumlov má schválený rozpočet na rok 2022

Českokrumlovští zastupitelé minulý čtvrtek projednali a schválili rozpočet na rok 2022. Město Český Krumlov tak bude příští rok hospodařit s celkovými příjmy 424,7 milionu korun a výdaji 474 miliony korun, přičemž plánovaný padesátimilionový schodek bude pokryt z prostředků minulých let.

Příprava rozpočtu nebyla snadná, k dlouhodobé zdravotní, sociální a ekonomické nejistotě v důsledku téměř dva roky trvající pandemii koronaviru se v posledních měsících přidal navíc i bezprecedentní nárůst cen elektřiny i plynu. „S negativním vývojem na trhu s energiemi samozřejmě souvisí i růst cen dalších služeb a prací, bez kterých by se fungování našeho města neobešlo. Toto vše se promítlo i do tvorby rozpočtu na příští rok, přesto se podařilo sestavit takový rozpočet, který je i v této nestabilní době schopen zajistit plnění všech základních a podstatných povinností města a zároveň nerezignovat ani na investiční akce, na které je určena významná část rozpočtových prostředků,“ říká Josef Hermann, místostarosta zodpovědný za přípravu rozpočtu.

Rozpočet na rok 2022 počítá s přebytkem běžného hospodaření (rozdíl mezi běžnými, provozními příjmy a jim podobnými výdaji) 53 milionů korun a s kapitálovými výdaji (investicemi) v objemu zhruba 110 milionů korun, ze kterých většinu tvoří ty, které se z různých důvodů nepodařilo realizovat letos (celkem za 68 mil. Kč).

Mezi největší investice příštího roku bude patřit vedle každoroční obnovy vodohospodářského majetku první etapa rekonstrukce hřbitova (dokončení ve 2023), vybudování nových polopodzemních kontejnerů a parkovacích míst na sídlišti Špičák a pořízení digitálně řízených zábran vjezdu do pěší zóny. „V kapitálovém rozpočtu je vytvořena třináctimiliónová rezerva na investice, která bude použita na další konkrétní investiční akce až po uzavření výsledku hospodaření za uplynulý rok, kdy očekáváme, že skončíme s přebytkem minimálně deseti milionů korun, o které budeme moci ještě navýšit kapitálové výdaje příštího roku,“ uvádí místostarosta.

Z dalších velkých dlouhodobých investic se jedná o přípravu objektu bývalých kasáren ve Vyšném na novou obytnou čtvrť (6 milionů Kč), 21 milionů je pak určeno na obnovu vodovodních a kanalizačních sítí včetně komunikací, nezapomíná se ani na vybavení škol a školek.

Základním pilířem příjmové stránky rozpočtu jsou obdržené podíly vybraných daní ze státního rozpočtu, které jsou přerozdělovány na základě rozpočtového určení daní. Na rok 2022 jsou daňové příjmy odhadovány na zhruba 226 milionů korun. Další příjmy do městského rozpočtu plynou z pronájmu městského majetku, přijatých dotací nebo místních poplatků. Na rozdíl od inkasa sdílených daní město neočekává zlepšení zejména u příjmů souvisejících s turistickým ruchem, kde k oživení na předcovidovou úroveň ještě nějaký čas určitě nedojde. Z hlediska příjmů města se to týká hlavně poplatků z pobytu nebo parkování zájezdových autobusů. I tak jsou ovšem celkové rozpočtované příjmy na rok 2022 zhruba o 15 milionů vyšší než ve schváleném rozpočtu 2021, což by mohl být náznak určitého oživení a odrazu od dna.

Výdajové položky rozpočtu se v porovnání s minulým rokem zvýšily v součtu o 25 milionů korun. Více než polovinu této sumy tvoří zvýšené náklady na elektrickou energii a plyn pro městský úřad, základní a mateřské školy nebo městem založené obecně prospěšné společnosti. Do běžných výdajů, které jsou v rozpočtu vyčísleny celkově na necelých 365 milionů korun, patří vedle nákladů na materiální i personální zajištění chodu úřadu města také třeba opravy chodníků, místních komunikací, vodovodních a kanalizačních sítí, prohrnování sněhu, údržba zeleně nebo zajištění městské hromadné dopravy. „Jen do oprav městského majetku půjde letos přibližně 20 milionů korun. Stejně tak jsou součástí běžných výdajů příspěvky města sedmi mateřským a čtyřem základním školám a také čtyřem obecně prospěšným společnostem, např. Sociálním službám SOVY nebo Městskému divadlu,“ říká místostarosta.  

Rozpočet počítá i s podporou místních kulturních, sportovních nebo sociálních spolků a organizací. Mezi tyto subjekty rozdělí město prostřednictvím sedmi dotačních programů opět více než 8 milionů korun, podařilo se tedy zachovat stejnou výši prostředků jako v minulých dvou letech. Stejně tak nechybí tradiční dlouholetá podpora Českého červeného kříže, Jihočeského centra pro zdravotně postižené, Egon Schiele Art Centra nebo společnosti ICOS, mezi které rozdělí město další příspěvky nad rámec dotačních programů. 

www.ckrumlov.cz/rozpocet

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: