aktualizováno 25. 9. 2023

Lesy města Český Krumlov likvidují následky po bouři

Následky velmi silné bouře, která zasáhla jižní Čechy na konci srpna, zpracovávají Lesy města Český Krumlov ještě měsíc poté a práce ještě nějaký čas potrvají. Bouře z 26. srpna v městských lesích vyvrátila, nebo polámala stromy o celkovém odhadovaném objemu do 800 m3, z toho přibližně 130 m3 v porostech mladších 40 let.

„Kalamitní hmota je rozptýlená, většinou jde o jednotlivé vývraty, nebo zlomy a je postupně systematicky zpracovávána, tj. nejprve jsme uvolnili lesní komunikace a zpracovali nebezpečné stromy a následně jsme přistoupili ke zpracování kalamitní hmoty v porostech,“ říká jednatel Lesů města Český Krumlov Zdeněk Zajíček.  

Na likvidaci polomů nahlíží městské lesy i z ekonomického hlediska. Vzhledem k pokročilé roční době, vlhkému období a nižším nočním teplotám již nehrozí akutní nebezpečí zavlečení nebo rozšíření hmyzích škůdců. „Proto nejsme nuceni reagovat na zpracování každého jednotlivého stromu okamžitě, což by pro nás znamenalo značné navýšení nákladů. Tam kde to lze, tak zpracováváme kalamitní hmotu v koordinaci s plánem úmyslných těžeb,“ dodává jednatel společnosti Michal Ficek.  

V hůře přístupných lokalitách může zpracování kalamitní hmoty trvat déle. Rozsah kalamity si vyžádá pouze drobné úpravy plánu zalesnění. V některých, zejména svažitých lokalitách, došlo také k poškození lesních cest přívalovým deštěm. „Jejich opravy jsme doplnili do plánu oprav a rekonstrukcí komunikací na rok 2024,“ uzavírá Michal Ficek s doplněním, že ostatní pěstební práce probíhají podle schváleného plánu pěstebních prací pro rok 2023.

Společnost Lesy města Český Krumlov hospodaří na více než 1300 ha městských lesů.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: