aktualizováno 11. 5. 2023

Kronika města Český Krumlov 2018

Hlavní události roku 2018

Úkolem městského kronikáře je podle nařízení Zákona č. 232/2006 Sb., o kronikách obcí, je také zaznamenat obecně politické a společenské události nadregionálního, národního i světového významu. Zákon vychází z poněkud archaického předpokladu, že je v kronice třeba zachytit představy o obecných dějinných procesech, jak je vnímali místní obyvatelé a právní subjekty nebo jak se mohly odrážet na konkrétních událostech obce či města.

Popisy kronikářů zaznamenané v minulosti, ještě před masovým rozšířením tisku, rozhlasu, televize, internetu a dalších sdělovacích prostředků, skutečně poskytovaly velmi zajímavé a cenné údaje o tom, jak byly „velké“ události vnímány v jednotlivých městech a obcích, protože se mohly dost často výrazně odlišovat od názorového mainstreamu velkých měst, jež se v regionech nedokázal účinně prosazovat. V současnosti se ovšem vnímání politických a společenských procesů v centru politických, společenských, kulturních a ekonomických jevů víceméně shoduje s hlavními názorovými proudy na celém území státu.

Hodnocením aspektů národního i světového dění zabývá celá řada institucí na profesionální úrovni, ovšem je třeba dodržet požadavek zákona, který ukládá kronikáři tuto obecnou část v kronice dle jednotlivých let uvádět. Tato kronika se řídí zákonem i v tomto ustanovení, o jehož užitečnosti mnozí mají pochybnosti, a obecně politické a společenské události v následujícím textu zaznamenává, a to se zřetelem k vazbě na místní českokrumlovské poměry.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: