aktualizováno 8. 7. 2011

Cenu města převzali Věra Pazderková a Lukáš Novosad

aktualizováno 08.07.2011

Město Český Krumlov udělilo dvě ocenění za významné počiny v roce 2010. Během slavnostního večera v Prokyšově sále převzali Cenu města Český Krumlov za rok 2010 Věra Pazderková a Lukáš Novosad. Zastupitelstvo města Český Krumlov rozhodlo o udělení cen na svém dubnovém jednání.

Věra Pazderková získala Cenu města za dlouholetou nezištnou činnost pro široký okruh občanů města zejména v rámci aktivit Klubu českých turistů a v oblasti knihovnictví. Věra Pazderková působila od roku 1951 jako knihovnice na Českokrumlovsku, od roku 1954 pak jako ředitelka knihovny v Českém Krumlově. V roce 1968 byla z politických důvodů odvolána, ale v knihovně dále působila až do roku 1985. Během své činnosti se věnovala nejen své práci knihovnice, ale také práci s dětmi v Klubu mla-dých čtenářů, jímž prošlo několik generací čtenářů. Zároveň se podílela jako cvičitelka na činnosti Klubu českých turistů Start a vychovala několik generací vodáků a turistů. Organizaci výletů pro členy KČT a pravidelným vodáckým výletům se svými bývalými svěřenci se věnuje dodnes, a to stále s neutuchající energií. "Střídmý život, chuť k práci a hodně pohybu, to je mé životní krédo," odpověděla Věra Pazderková na otázku, jaký je její recept na životní vitalitu. Nezbývá než doplnit, že Věra Pazderková oslavila na jaře letošního roku významné životní jubileum, osmdesáté narozeniny.

Lukáši Novosadovi byla udělena Cena města za sportovní úspěchy, reprezentaci města a celkový pří-nos pro rozvoj sportu a společnosti v Českém Krumlově. Lukáš Novosad je členem sportovního klubu SK Vltava Český Krumlov, kde působí v roli člena výkonného výboru oddílu, předního závodníka, trenéra a organizátora.
V roce 2010 dosáhl Lukáš Novosad několika významných sportovních úspě-chů:

 • zisk titulu Mistr světa ve sjezdu na divoké vodě družstev 2010
 • zisk titulu Mistr Evropy v raftingu 2010
 • první příčka na v konečném pořadí českého žebříčku ve sjezdu na kanoi za rok 2011

K tomu připojme trenérské a manažerské úspěchy v oblasti kanoistiky a také skutečnost, že Lukáš Novosad je zároveň hlavním organizátorem úspěšné akce Krumlovský vodácký maratón. Tato akce byla v loňském roce zařazena do Světové série říčních maratónů mezi 10 nejprestižnějších soutěží tohoto typu po celém světě. "Ceny města si velice vážím a chápu ji jako ocenění celého kolektivu SK Vltava. Znamená pro mě především velkou motivaci do další práce," sdělil během slavnostního večera Lukáš Novosad.

„Dlažební kostku se skleněnou kapkou získávají každoročně osoby nebo seskupení osob za významný přínos přispívající k rozvoji či prezentaci města Český Krumlov a obohacení života jeho obyvatel. Obzvláště mě těší, že v letošním roce získají ocenění dva výborní sportovci, kteří se věnují práci s mládeží a svým přístupem k životu jsou pro mladou generaci pozitivním vzorem," řekl při svém úvod-ním projevu starosta města Dalibor Carda.

Fotogalerie ze slavnostního předání Ceny města Český Krumlov za rok 2010.

Z nominačních dopisů

Věra Pazderková

Od roku 1951 působila Věra Pazderková jako knihovnice na Českokrumlovsku, od roku 1954 pak jako ředitelka knihovny v Českém Krumlově. V roce 1968 byla z politických důvodů odvolána, ale v knihovně dále působila až do roku 1985. Během své činnosti se věnovala nejen své práci knihovnice a stovkám krumlovských čtenářů, ale především práci s dětmi v Klubu mladých čtenářů, jímž prošlo několik generací čtenářů. Občané města ji znají také jako Pohádkovou babičku, kdy dětem četla pohádky v rámci Pohádkového lesa a z dalších jejích „pohádkových" aktivit. Zároveň se podílela jako cvičitelka na činnosti Klubu českých turistů Start a vychovala několik generací vodáků a turistů. Organizaci výletů pro členy KČT a pravidelným vodáckým výletům se svými bývalými svěřenci se věnuje dodnes, a to stále s neutuchající energií.

Věra Pazderková v rámci svých aktivit, ale především vlastním příkladem, naučila stovky dětí také slušnosti, poctivosti a ohleduplnosti, nesobeckosti, statečnosti. A to nezištně a s velkou láskou. Mezi její životní lásky, přirozeně kromě rodiny a nejbližších, patří též láska k Českému Krumlovu a k řece Vltavě, které neodmyslitelně náleží k jejímu osobnímu poselství.

Věra Pazderková letos oslavila osmdesáté narozeniny. Jak jinak, než v kruhu své rodiny a svých blízkých. Slavnostního splutí řeky Vltavy dne 2. 4. 2011 se účastnili osmdesátníci, šedesátníci, čtyřicátníci, jejich rodiny a děti. Tedy všichni ti, které Věra Pazderková poznamenala, v pozitivním slova smyslu, na celý život, a kteří jsou jí za to náležitě vděčni. Asi nejlépe to lze vyjádřit citací z kroniky, kterou Věra dosud pečlivě vede: „Děkuji, že jsi mi ukázala cestu životem".

Věřím, že díky výše uvedenému, díky svému osobnímu příkladu a dlouholeté nezištné činnosti pro široký okruh občanů města si Věra Pazderková Cenu města Český Krumlov plně zasluhuje. 

Lukáš Novosad

je členem sportovního klubu SK Vltava Český Krumlov, kde působí v roli člena výkonného výboru oddílu, předního závodníka, trenéra, organizátora, rádce, hecíře či pomocníka „pro všechno". Jeho hlavní přínos ale tkví ve vitalitě a aktivitě, kterou dokáže „nakazit" všechny kolem sebe ...

V roce 2010 se dařilo celému klubu SK Vltava v mnoha ohledech. Rozšíření zaznamenala členská základna i zázemí. Klub pocítil vzestup na společenské úrovni a dařila se také práce s mládeží. Nejviditelnější výsledky měl klub ve sportovní činnosti. Podařilo se vyválčit medaile z republikových šampionátů dětí, dorostu, dospělých i veteránů! Krumlovskou loděnici prozářil dosud neznámý lesk medailí z Mistrovství Evropy i z Mistrovství světa! Nepochybně je celková skvělá bilance roku 2010 vytvořená celým kolektivem a prací mnoha lidí. Většinu loňských úspěchů ale pojí stopa Lukáše Novosada. V roce 2010 prošel Lukáš Novosad několika milníky, z nichž by asi každý zasluhoval samostatné ocenění:

 • zisk titulu Mistr světa ve sjezdu na divoké vodě družstev 2010
 • zisk titulu Mistr Evropy v raftingu 2010
 • první příčka na v konečném pořadí českého žebříčku ve sjezdu na kanoi za rok 2010
 • trenérské a manažerské úspěchy v oblasti kanoistiky
 • založení a organizace úspěšné akce Krumlovský vodácký maratón. Akce byla v loňském roce zařazena do Světové série říčních maratónů mezi 10 nejprestižnějších soutěží tohoto typu po celém světě.  

Na Cenu města Český Krumlov za rok 2010 byli dále nominováni:

 • Helena Braunová za trvalou podporu image města Český Krumlov velkým počtem publikací, na kterých se podílela jako autorka nebo spoluautorka.
 • Stanislav Fošum, zakladatel a dlouhodobý člen organizačního výboru a ředitel automobilové soutěže Rallye Český Krumlov, byl nominován za přínos k popularizaci motoristického sportu a propagaci města Český Krumlov.
 • Vlasta Klossová za dlouholetou obětavou práci v českokrumlovské nemocnici
 • Aleš Motejl za vzornou reprezentaci města Český Krumlov zejména v oblasti cestovního ru-chu.
 • hudební skupina Pub Animals za příkladnou reprezentaci města Český Krumlov v kulturní ob-lasti. Za rok 2010 skupina obdržela prestižní hudební ocenění Anděl.
 • Miloš Skořepa za vybudování veřejně přístupného hřiště ve Vyšném.
 • Hana Spoladore za výrazný přínos pro rozvoj sociálních služeb ve městě Český Krumlov a je-ho okolí.
 • Inge Švandová-Koutecká za celoživotní dílo v oblasti operní režie.
 • Josef Tůma za celoživotní přínos pro rozvoj hokeje ve městě Český Krumlov.

V 17 dosavadních ročnících bylo uděleno celkem 56 cen. Cena města Český Krumlov je určena fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v předchozím roce. Kandidáty na toto ocenění může nominovat kdokoli, nejen českokrumlovští občané. Uzávěrka nominací je vždy 31. března v roce následujícím, za který má být cena udělena.

Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu Českého Krumlova, vznikla v roce 1994 (udělovala se za rok 1993). Do roku 2003 byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích - rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr. Od roku 2004 není ocenění kategorizováno, ale může jej získat více subjektů.

Více informací na www.ckrumlov.cz/cenamesta.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: