aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

Domy s pečovatelskou službou o. p. s. v roce 2016

Obecně prospěšná společnost Domy s pečovatelskou službou byla založena městem Český Krumlov v roce 1996 a od 1. ledna 1997 funguje jako samostatný právní subjekt.

Hlavními činnostmi je správa Domů s pečovatelskou službou a Senior klubu Rozvoj, poskytování sociálních služeb dle Zákona 108/2006 Sb. Pečovatelská služba § 40, Telekontaktní tísňová péče § 41, Odlehčovací služba § 44.

Orgány společnosti:

Správní rada:

Předseda: Mgr. Bohumil Florián

Členové:

  • Bc. Ingrid Pechová
  • Mgr. Roman Kneifl
  • Stanislav Přívratský
  • Libuše Sekyrová
  • Jan Sommer

Dozorčí rada:

Předsedkyně: Ing. Romana Šolcová

Členové:

  • Ing. Jarmila Hanáková
  • Marie Myslivcová

Statutární orgán společnosti:

  • Ředitelka společnosti: Mgr. Ivana Ambrusová

Domy s pečovatelskou službou o. p. s. spravovala v roce 2016 celkem 5 domů s byty a nebytovými prostory. Centrum správy domů a všech sociálních služeb je v DPS Vyšehrad. Společnost měla v péči celkem 56 bytů, z toho 15 o velikosti 1+1 a 41 garsoniér. Na provozu komplexu služeb se podílelo 30 zaměstnanců buď přímou, nebo nepřímou péčí.

Provoz pečovatelské služby zajišťovalo v roce 2016 celkem 8 pracovníků v sociálních službách, 2 řidiči, 1 sociální pracovník a 3 pracovníci THP.

Odlehčovací služba poskytuje komplexní péči, ubytování a zajištění základních potřeb osamělým občanům a těm, kteří se nacházejí v těžké sociální situaci. Zároveň poskytuje odlehčení rodinným příslušníkům a pečujícím osobám. Služba je zajištěna nepřetržitě, tj. 365 dní v roce, 24 hodin denně.

Kapacita v roce 2016 byla 16 zaregistrovaných lůžek. Služba je poskytována v osmi pokojích klientům, kteří se ocitli v sociální tísni, vyžadují 24 hodinovou péči nebo rodinám pečujícím o seniora k odpočinku a načerpání sil. V roce 2016 tato služba byla poskytnuta 59 klientům.

Pomocí rehabilitačního programu zajišťovaného odborným pracovníkem byl zajišťován cíl aktivizace, zlepšení fyzické kondice a sebeobslužnosti v roce 2016 pěti klientům. Další rehabilitační a aktivizační činnosti byly poskytovány v průměru 18 klientům v časové dotaci 600 hodin ročně. Provoz odlehčovací služby byl zajištěn 15 zaměstnanci.

Telekontaktní sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany je sociální služba, která představuje komplex služeb poskytující pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace zprostředkované přes pevnou telefonní linku. Umožňuje individuální, nepřetržitou, dlouhodobou a odbornou pomoc osobám, které jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení nebo zdravotních obtíží a sociální osamělosti trvale či přechodně znevýhodněni.

Telekontaktní tísňová péče se poskytuje potřebným v Českém Krumlově i mimo českokrumlovský region v lokalitách Větřní, Kájov, Písek, Kaplice, Zlatá Koruna a Bechyně. V roce 2016 byla kapacita navýšena a služby terénní tísňové péče rozšířeny o uživatele v méně dostupných lokalitách - Hořice na Šumavě, Vyšší Brod, Horní Planá.

Půjčovna kompenzačních pomůcek:

Služby půjčovny jsou určené osobám se zdravotními komplikacemi, které musí v důsledku nemoci dočasně nebo trvale používat kompenzační pomůcku. Klienti mají možnost dostatečně se s potřebnou pomůckou seznámit a vyzkoušet si ji v domácím prostředí a následně si ji nechat předepsat lékařem.

Je možno si zapůjčit: polohovatelné lůžko, mechanický vozík, toaletní křeslo, chodítko kolové či pevné, berle, hole, antidekubitní matraci. Režim půjčovny se řídí platným ceníkem a provozním řádem. Služby půjčovny kompenzačních pomůcek využilo v roce 2016 celkem 57 klientů.

Senior klub:

Správa byla prováděna na základě smlouvy o bezplatném užívání prostor a movitých věcí uzavřené mezi městem Český Krumlov a DPS o. p. s. V roce 2016 Senior klub svou programovou nabídkou uskutečnil společenské, kulturní a vzdělávací akce, poznávací pěší a autobusovou turistiku. V roce 2016 bylo uspořádáno několik přednášek na téma ochrana spotřebitele, finanční a právní gramotnost zdravý životní styl. Dne 4. října 2016 byl Senior klub po roční rekonstrukci slavnostně znovu otevřen.

Výsledky hospodaření obecně prospěšné společnosti Domy s pečovatelskou službou r. 2016:

Náklady.............................................................................................. 11 805 381 Kč

Výnosy................................................................................................. 4 645 823 Kč

Dotace poskytnuté MPSV ...................................................................... 3 817 581 Kč

Dotace poskytnuté MÚ.......................................................................... 3 860 337 Kč

Dotace kultura........................................................................................... 10 000 Kč

Dotace poskytnuté KP MÚ........................................................................... 96 500 Kč

Dary.......................................................................................................... 53 800 Kč

Záštita Ivany Stráské - JK........................................................................... 5 000 Kč

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: