aktualizováno 21. 3. 2022

Proč kácíme stromy ve městě?

V posledních dnech přichází na městský úřad dotazy ohledně probíhajících prací na veřejné zeleni ve městě. Souhrnně k tomu uvádíme, že zdravotní stav stromů a keřového patra průběžně kontrolujeme v průběhu celého roku. Případné zásahy provádí specializovaná arboristická firma, jedná se především o různé typy ošetření a řezů dřevin (zdravotní, redukční), bezpečnostní vazby korun a u stromů ve špatném zdravotním stavu jejich odstranění.

Kácení se zpravidla provádí v době vegetačního klidu, tj. v období, ve kterém se růst a jiné životní funkce v přírodě zpomalují až zastavují. Stromy se v takovém období nacházejí v relativním vegetačním útlumu a nejsou tedy aktivní při tvorbě nových vodivých pletiv. Uvedené období je vymezeno od 1. 11. do 31. 3. V tomto období se tedy realizuje kácení všech určených stromů, s výjimkou těch, které musí být odstraněny bezodkladně. Z tohoto důvodu je právě nyní aktivita firem zajišťujících uvedenou službu nejvyšší a kácí se nejen ve městech, ale např. i v alejích podél komunikací.

K důvodům, které vedou k pokácení stromu: přes svou nepopiratelnou pozitivní funkci v urbanizovaných územích je hlavním z hledisek při posuzování stromů v rámci veřejné zeleně tzv. provozní bezpečnost. Uvedené získává na aktuálnosti i s ohledem na skutečnost, že se výskyt výjimečných klimatických jevů spojených s prouděním vzduchu v posledních letech výrazně mění, od silného větru, přes vichr, vichřici až po orkán.

Dřeviny v městském prostředí trpí mnoha stresovými faktory, které významně ovlivňují jejich zdravotní stav a často výrazně snižují životnost stromu. Prach, vysoké teploty v letním období, exhalace, zasolení půdy ze zimních posypů, výkopy v kořenových zónách a další důsledky lidské činnosti jsou často fatální i pro jedince, který by se ve volné krajině dožil i několika staletí. V posledních letech jsou velkým problémem nejen choroby a škůdci, ale i velké sucho, které stromy dále oslabuje.

V mnoha případech jsme také nuceni řešit v minulosti nevhodně vysazené stromy – typickým příkladem je sídlištní zeleň. Lze dnes asi těžko něco vyčítat laikům, kteří ve snaze zkrášlit si okolí bydliště, vysadili malé sazenice smrků přímo pod okny panelového domu. Po několika desítkách let jim stromy stíní, zakrývají výhled, ohrožují nemovitost.

Náhrady za odstraněné stromy ve formě výsadby nových stromů či keřového patra probíhají průběžně (na jaře či na podzim), nicméně je nutné zdůraznit, že ne vždy je možné přímo v místě kácení realizovat výsadbu stromů nových, např. kvůli existenci inženýrských sítí v daném místě, nevhodnému stanovišti apod. Naší snahou je v takových případech realizovat výsadby v nejbližším možném okolí. Je důležité volit taková místa, kde dřevině – i přes všechna omezení a rizika výše uvedená – budou poskytnuty podmínky pro zdárný růst a vývoj.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: