aktualizováno 28. 6. 2018

Změny ve vydávání osobních dokladů od 1. července 2018

aktualizováno 28. 6. 2018

Občanské průkazy

Od 1. července 2018 se již nebudou vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu. Všechny nově vydané doklady po tomto datu budou obsahovat elektronický čip, který bude moci držitel využít při vzdálené autentizaci a k přístupu ke svým identifikačním údajům. O tom, zda bude čip aktivován, a tedy držitelem dokladu využíván, rozhodne žadatel při převzetí občanského průkazu, případně kdykoliv později. Dosavadní průkazy bez čipu zůstávají v platnosti a není plánována jejich hromadná výměna. Přechodné doklady bez strojově čitelných údajů s dobrou platnosti na 1 měsíc nebudou vydávány. Výjimkou jsou pouze volby.

Zásadní novinkou letošního roku jsou doklady vydávané ve zkrácených lhůtách. Standardní lhůtou pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů. Nově však bude možné v pracovních dnech požádat o vydání dokladu v kratších lhůtách:

• do 24 hodin,
• do 5 pracovních dnů.

Jako doposud půjde podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (bez místní příslušnosti). V případě tzv. „bleskových" dokladů bude možné žádost podat také u Ministerstva vnitra na pracovišti: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „pražského povstání"). O standardní doklady (do 30 dnů) nebude možné u Ministerstva vnitra požádat.

Vyzvednout hotový doklad bude možné na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána nebo který byl v žádosti uveden jako předávající úřad. Občanský průkaz do 24 hodin půjde vyzvednout pouze v Praze u Ministerstva vnitra. Občanský průkaz do 5 pracovních dnů půjde vyzvednout buď u Ministerstva vnitra nebo u obecního úřadu, u kterého byla podána žádost.

S ohledem na výše popsaný systém vydávání občanských průkazů dojde ke změnám také ve vybírání správních poplatků. Pokud místo podání žádosti o doklad a převzetí dokladu nebude totožné, dojde k rozdělení správního poplatku. Jeho část bude hrazena v místě podání žádosti a druhá část bude uhrazena při převzetí dokladu. Pokud místo podání žádosti a převzetí dokladu bude totožné, celý správní poplatek bude uhrazen najednou při podání žádosti.

Vše je přehledně popsáno v následující tabulce:

Občanské průkazy

*) obecní úřad obce s rozšířenou působností
**) Ministerstvo vnitra, pracoviště OP a CD (Na Pankráci 72, Praha 4)

Cestovní doklady

Také cestovní pasy budou od 1. července 2018 vydávány ve zkrácených lhůtách. Standardní doba pro vyřízení žádosti o cestovní doklad zůstane 30 dnů. „Bleskové" pasy budou vydávány v pracovních dnech:

• do 24 hodin,
• do 5 pracovních dnů.

O cestovní pas ve standardním režimu půjde zažádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (bez místní příslušnosti). Převzít doklad bude možné u obecního úřadu, u kterého byla podána žádost, případně u obecního úřadu uvedeného v žádosti.

Podobně jako u občanských průkazů bude možné kombinovat místo podání žádosti a místo převzetí dokladu, a to následovně:

Cestovní pas do 24 hodin

Podání žádosti u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo u Ministerstva vnitra na pracovišti OP a CD (Na Pankráci 72, Praha 4).
Předání cestovního pasu do 24 hodin bude možné pouze u Ministerstva vnitra v Praze.

Cestovní pas do 5 pracovních dnů

Podání žádosti u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo u Ministerstva vnitra na pracovišti OP a CD (Na Pankráci 72, Praha 4).
Předání cestovního pasu do 5 pracovních dnů bude možné u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost, nebo u Ministerstva vnitra na pracovišti OP a CD.

Správní poplatky budou hrazeny a děleny podle místa resp. úřadu, u kterého bude podávána žádost o vydání cestovního pasu a který bude doklad předávat.

Více v následující tabulce:

Cestovní pasy

*) obecní úřad obce s rozšířenou působností
**) Ministerstvo vnitra, pracoviště OP a CD (Na Pankráci 72, Praha 4)

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: