aktualizováno 8. 9. 2014

Rekapitulace čtyřletého působení současné koalice na českokrumlovské radnici

Aktualizace 8.9.2014

V pořadí šesté volební období od roku 1990 spěje ke svému konci. Do dalších voleb zbývá jen několik málo týdnů, a tak nastal čas zrekapitulovat čtyřleté působení současné koalice na českokrumlovské radnici. Na webových stránkách města je možné nalézt a posoudit, jak se podařilo splnit cíle a úkoly Programového prohlášení rady města, ve kterém byly promítnuty hlavní priority volebních programů stran a uskupení, které před čtyřmi roky utvořili koalici (ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL, Město pro všechny, Nezávislí a Zelení).

Od počátku právě končícího volebního období pracuje radnice s takzvanou „tabulkou výdajových priorit". V ní jsou podchyceny veškeré větší výdaje města rozdělené do několika základních výdajových oblastí (školství, kultura, sport, atp.). Tato tabulka slouží jednak jako nástroj plánování městských výdajů, jednak jako statistický přehled toho, co bylo z prostředků města uděláno a v jakých oblastech. Je též dostupná veřejnosti na webových stránkách města.

Z ní je možné vyčíst, že za uplynulé volební období, tj. za roky 2011 až 2014 město z vlastních a dotačních prostředků vynaložilo téměř čtyři sta milionů korun (bez tří set milionové dotované akce „Revitalizace klášterů"). Z této celkové sumy byla celá polovina, tj. 200 mil. Kč použita na opravy a rekonstrukce vodovodů, kanalizací, mostů, komunikací, opěrných zdí a další občanské vybavenosti, jako například revitalizaci parků. Na opravy, rekonstrukce a modernizace mateřských a základní škol bylo vynaloženo 134 mil. Kč, na akce v oblasti životního prostředí (odpadové hospodářství) 17 mil. Kč, na sport a volný čas (zejména zimní stadion) 24 mil. Kč a na modernizaci objektů kina a divadla zhruba 12 mil. Kč.

Vedle uvedených prostředků jsou každoročně z běžného provozního rozpočtu vynakládány peníze, které přímo či nepřímo souvisí s podporou cestovního ruchu. Na marketing a propagaci města připadne ročně zhruba 1,3 mil. Kč. Nepřímou podporou jsou pak výdaje spojené s provozem městského infocentra, parkovišť, se zvýšenými náklady na úklid, odpady, bezpečnost atp. Tyto výdaje se ovšem městu více než vrací z příjmů z turismu, tj. tržeb z parkovacích služeb, poplatků z ubytování, apod.

Z uvedených dat lze snadno vyčíst kolik energie, času a financí bylo věnováno obyvatelům i návštěvníkům města.

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: