aktualizováno 9. 7. 2019

Dotace na opravy památek z Programu regenerace 2020

aktualizováno 9. 7. 2019

Odbor památkové péče připravuje v rámci administrace Programu regenerace každoroční aktualizaci programu formou průzkumu zájmu o přidělení příspěvku na rok 2020. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek.

Program je vypsaný pro opravu objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka a ležících na území městské památkové rezervace Český Krumlov nebo na území městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec. V případě zájmu o zařazení opravy domu do programu regenerace 2020 vyplní vlastníci objektu formulář, který je k dispozici zde, nebo si jej mohou vyzvednout osobně na Odboru památkové péče.

Vyplněné tiskopisy je nutné odevzdat nejpozději do pátku 30. srpna 2019 do 11 hodin.

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov