aktualizováno 5. 9. 2014

VÝSTRAHA - Nález otrávené návnady

Aktualizace 5.9.2014

V červenci 2014 došlo na sídlišti Vyšehrad k nálezu podezřelé návnady - v pamlsku pro psy byla umístěna látka červené barvy. Došlo k pozření části návnady psem, u něhož se následně objevily zdravotní problémy - zvracení a dýchací potíže. Majitelka psa podala oznámení na Policii České republiky a zároveň předala i podezřelý vzorek. Poté, co byla věc předána k řešení Městskému úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí a zemědělství, byl vzorek odeslán k laboratornímu vyšetření. Z výsledků je zřejmé, že se jedná o otrávenou návnadu - do salámu byla vložena granule jedu na hlodavce (Lanirat).

Pro živočichy je Lanirat toxický, patří mezi tzv. antikoagulační rodenticidy:

  • jedná se o skupinu látek využívanou k hubení hlodavců
  • registrované přípravky obsahující tyto látky jsou např. Kumatox, Norat, Broditox, Tarin, Lanirat, Tarimor, Hubex, Ratox, Baraki, Talon atd.
  • vyrábějí se ve formě červených, modrých a růžových granulí, prášků, voskových bloků a válečků
  • způsobují nedostatečné nebo zpomalené srážení krve
  • klinické příznaky: apatie, slabost, dušnost, kašel, krvácení z tělních otvorů apod.

 

Máte-li podezření na otravu těmito látkami, vyhledejte odbornou pomoc a vždy s sebou k lékaři přineste podezřelý vzorek!

Nejzávažnějším nepříznivým účinkem na zdraví člověka při požití účinné látky (bromadiolone) jsou poruchy srážení krve. Příznaky: krev v moči, krvavá stolice, krvácení z nosu, tvorba modřin a vykašlávání.

Prosíme všechny spoluobčany, aby při pobytu na veřejných prostranstvích dbali zvýšené opatrnosti a příp. podezřelé nálezy hlásili na městskou či státní policii.

Na základě zjištěných skutečností předal MÚ Český Krumlov věc k šetření Policii České republiky jako podezření z trestného činu týrání zvířat.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov