aktualizováno 1. 8. 2018

Připomínkujte návrh revitalizace náměstíčka na sídlišti Za Nádražím

aktualizováno 1. 8. 2018

Vytvořit příjemné prostředí pro obyvatele je hlavním cílem návrhu úprav prostoru náměstí na sídlišti Za Nádražím v Českém Krumlově. Projekt vznikal za účasti obyvatel sídliště, kteří v květnu na veřejném projednání debatovali o tom, jak by mohl tento prostor vypadat. Zpracovaný návrh teď mohou do poloviny srpna připomínkovat.

Zachovat sochu „Rodiny", vytvořit vodní prvky, přidat lavičky, nebo vysadit stromky, které budou poskytovat příjemný stín - to jsou hlavní náměty a přání obyvatel sídliště Za Nádražím k připravované revitalizaci náměstíčka v této městské části.

„Vyzvali jsme obyvatele, aby se zapojili do návrhu obnovy centrálního veřejného prostoru a nyní jsme obdrželi od architekta Jaromíra Kročáka návrh řešení, který předkládáme veřejnosti k připomínkování," uvádí místostarosta Josef Hermann. Podněty mohou obyvatelé zasílat na radnici do 15. srpna 2018.

Prostor náměstí architekt pojal jako „obývací pokoj" sídliště. Dlažbu tvoří kamenné žulové desky se středem v drobnějším různobarevném členění. Příjemnou atmosféru prostoru dotváří dvě dominanty: vyvýšené podium, které může být využíváno při nejrůznějších kulturních a společenských akcích, nebo jen jako posezení. Druhou výraznou dominantou je nové osazení stávající sochy rodiny od akademického sochaře Stanislava Zadražila. Oblíbená socha je s prostorem neodmyslitelně spjata, zůstane proto na původním místě, dostane ale důstojnější provedení na novém kamenném soklu.

Náměstíčko samozřejmě doplňují čtyři posezení, stromy s malou korunou, prameník s pitnou vodou, odpadkové koše a kolostavy. Celý prostor bude také nově osvětlen, a to jak plocha náměstí, tak i menším osvětlením u posezení a sochy.

Výměna dožitých povrchů na ploše náměstí za kamennou a betonovou skládanou dlažbu výrazně zlepší i mikroklima parteru sídliště a dojde i k většímu zadržení dešťové vody v místě.

Obnova náměstí by mohla být hotova do poloviny příštího roku a je první etapou v revitalizaci sídliště, na kterou budou navazovat další úpravy přednádražního prostoru, parku a řešení parkování v této části sídliště. V konečné podobě by se tato lokalita měla stát příjemným prostředím se zelení, městským mobiliářem, s parterem s bezbariérovým a bezpečným provozem s veřejným osvětlením.

Kompletní návrh a vizualizace je k dispozici zde.

Připomínky může veřejnost zasílat do 15. srpna 2018 Ing. Petru Peškovi, vedoucímu Odboru investic, na adresu petr.pesek@mu.ckrumlov.cz, tel.: 380 766 700.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: