aktualizováno 17. 9. 2009

Zastupitelstvo města Český Krumlov

aktualizováno 17. září 2009

Veřejné zářijové jednání Zastupitelstva města Český Krumlov se koná: 

TERMÍN: 24.září 2009

HODINA: 16:00

MÍSTO : zasedací místnost  MěÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

 

Program jednání

 

 1. Zahájení - úvodní volby, program 

 2. Realizace záměru  Zimní stadion

 3. Regenerace panelového sídliště Nádraží v Českém Krumlově

 4. Pořízení změny ÚPO pro OC Domoradice

 5. Rozpočtová opatření č. 118 - 119

 6. Dodatky ke zřizovacím listinám základních a mateřských škol v Českém Krumlově

 7. Změna Plánu společných zařízení v pozemkové úpravě v k.ú. Slupenec

 8. Prodej pozemku díl "a" p.p.č. 1294/9 v k. ú. Český Krumlov

 9. Prodej  části poz.parc.č.2044/1 v k. ú. Kladné-Dobrkovice

10. Prodej části  p.p.č. 1533/1 v k. ú. Č.Krumlov 

11. Prodej  p.p.č.219/6 a části p.p.č.219/7  v k. ú. Přísečná-Domoradice

12. Dohoda o  splátkách dluhu - Augustinová

13. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM 

14. Různé

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov