aktualizováno 30. 4. 2009

 

Setkání předních zástupců jihočeské a hornorakouské sociální demokracie v Českém Krumlově

30. dubna 2009

 

Soc. demokracie v ČKDne 25. 4. 2009 se v Českém Krumlově setkali přední zástupci jihočeské a hornorakouské sociální demokracie. Toto setkání bylo reakcí na přátelskou návštěvu zástupců především z českokrumlovské organizace ČSSD v Linci dne 28. 2. 2009, kterého se za jihočeskou sociální demokracii zúčastnil Jan Gregor, jeho iniciátor a předseda ČSSD v Českém Krumlově, dva krajští zastupitelé, zastupitel města Český Krumlov pan Miroslav Máče a předsedkyně SDŽ Český Krumlov Kateřina Krejčová (na snímku s hornorakouskými kolegy). Rakouští přátelé si pro jihočeskou delegaci připravili zajímavý a bohatý program - návštěvu Musea Ars Electronica (tzv. muzeum budoucnosti), slavnostní oběd s vicehejtmanem Oberösterreich panem Erichem Haiderem a poté návštěvu Muzea moderního umění rovněž v Linci. Při slavnostním obědě v restauraci bývalého zámečku Pöstlingberg na vrchu nad Lincem se diskutovalo mimo jiné o formách vzájemné spolupráce, hospodářské krizi, plánech sociálních demokratů do budoucna, o systému zdravotnictví a školství a také o nadcházejících volbách v Rakousku i ČR.

Tato návštěva byla opětována pozváním do Českého Krumlova na 25. 4. 2009. Za hornorakouskou stranu SPÖ se zúčastnilo 8 hostů, za krumlovskou ČSSD a vedení Jihočeského kraje celkem 12 hostů. Na tento slavnostní den byl pro naše hosty připraven navýsost zajímavý program: prohlídka města, návštěva muzea Foto-Atelier Seidel (pozn.: p. Seidel byl jedním ze zakládajících členů sociální demokracie v Českém Krumlově), dále následoval slavnostní oběd v restauraci Šatlava, kam přišli tuto vzácnou návštěvu přivítat a krásnou hudbou potěšit Krumlovští pištci. Po neformálním debatování byl hejtmanem JK Jiřím Zimolou rozkrojen dort přátelství a předány dary (na snímku hejtman JK s vedoucími představiteli hornorakouské delegace). Posledním bodem programu byla prohlídka barokního zámeckého divadla a dalších částí krumlovského zámku.

Z reakcí hostů bylo patrné, že se jim připravený program velmi líbil a nešetřili slovy uznání a chvály ani na proměnu města jako celku během posledních 20 let. Příští setkání se uskuteční na podzim ve Freistadtu.

Miroslav Máče, Kateřina Krejčová, Jan Gregor

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov