aktualizováno 19. 12. 2017

Oznámení pacientům zemřelého MUDr. Miroslava Punčocháře

aktualizováno 19. 12. 2017

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor zdravotnictví, oznamuje, že zdravotnická dokumentace zemřelého MUDr. Miroslava Punčocháře, s místem poskytování zdravotních služeb T. G. Masaryka 188, Latrán, 381 01 Český Krumlov, obor všeobecné praktické lékařství, byla v souladu s § 63 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, předána společnosti MB praktický lékař s.r.o. za účelem zajištění výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace v rozsahu potřebném pro zajištění návaznosti poskytnutí zdravotních služeb a zajištění předání dokumentace nově zvolenému lékaři.

Tímto krokem není dotčeno právo pacienta na svobodnou volbu jiného lékaře.

Kontakt

Případné žádosti o předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému lékaři mohou pacienti předkládat na adresu T. G. Masaryka 188, Latrán, 381 01 Český Krumlov.

Celé znění oznámení je k dispozici zde.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov