aktualizováno 21. 9. 2009

Program regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny pro rok 2010

21. září 2009

Ministerstvo kultury opět vyhlásilo na příští rok 2010 Program regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny. Program je vypsaný pro opravu objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka a ležících na území městské památkové rezervace (MPR) Český Krumlov nebo na území městské památkové zóny (MPZ) Plešivec-Český Krumlov.

Občané si mohou, v případě zájmu o zařazení opravy jejich domu do programu, vyzvednout formulář a informace k vyplnění formuláře "Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků" osobně na Odboru územního plánování a památkové péče, Oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov nebo na městských internetových stránkách www.ckrumlov.cz/granty2009.

Vyplněné tiskopisy je nutno odevzdat na výše zmíněném odboru městského úřadu nejpozději do čtvrtka 12. října 2009 do 13 hodin. Více informací podají kontaktní osoby Ing. Petr Papoušek (tel: 380 766 714, 724 095 296) nebo Johana Lepešková (tel: 380 766 716).

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov