aktualizováno 22. 12. 2022

Krumlov má schválený rozpočet na rok 2023

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2023. Pro příští rok budou rozpočtované příjmy města činit necelých 464 milionů korun, celkové výdaje pak lehce přesáhnou 541 milionů. Plánovaný schodek bude pokryt z uspořených prostředků minulých let.

Tvorba základního dokumentu pro hospodaření města neprobíhala snadno. Zatímco u rozpočtů na roky 2021 a 2022 bylo jejich sestavení a následné úpravy ovlivněny zejména pandemií koronaviru a s ní souvisejícím propadem příjmů včetně těch z turistického ruchu, základním faktorem při tvorbě pro rok 2023 byl hlavně bezprecedentní nárůst cen energií. „Jedná se jak o samotné vysoké ceny plynu a elektřiny, tak samozřejmě i o obecný nárůst cen materiálů, služeb a prací. To vše muselo být do sestavování rozpočtového návrhu promítnuto, zároveň byl zachován princip opatrnosti,“ říká starosta Alexandr Nogrády a dodává: „přesto se podařilo sestavit takový rozpočet, který i v této pokračující nejisté a obtížné době zajišťuje odpovědné plnění všech základních a podstatných povinností města a zároveň je v něm dostatek prostředků i na opravy městského majetku a investiční akce."

Celkové příjmy na rok 2023 ve výši 464 milionů korun byly navrženy dle skutečného vývoje minulého roku a například ty daňové i podle odhadů kompetentních orgánů (např. ministerstvo financí). Právě prostředky ze sdílených daní, přerozdělované ze státního rozpočtu městům a obcím na základě rozpočtového určení daní, jsou nejdůležitější položkou příjmové části rozpočtu. „Jejich vývoj je jednou z několika dobrých zpráv v poslední době, paradoxně mu pomáhá všeobecný nárůst cen, což se projevilo hlavně u příjmu daně z přidané hodnoty. Výrazné zlepšení započalo už letos, kdy inkaso sdílených daní překonalo hodnotu 250 mil. Kč, na rok 2023 je pak jejich příjem rozpočtován v podobné výši, i když skutečnost bude pravděpodobně zase o něco vyšší,“ vysvětluje Jan Štaberňák z Odboru financí.

Příjmovou daňovou položkou, ovšem řádově nižší než sdílené daně, jsou také výnosy z místních poplatků, například za komunální odpad, z pobytu, ze psů nebo ze vstupného. Jejich sazby se pro rok 2023 nezvyšují, a tak jsou příjmy z nich navrženy zhruba ve stejné výši jako minulý rok. Další příjmy rozpočtu jsou z pronájmu městského majetku včetně toho vodohospodářského, přijaté dotace či úroky z finančních prostředků na účtech města. Úroky se poslední dobou stávají stále významnější položkou, zvýšené úrokové sazby představují přínos ve výši několika milionů korun.

Na předcovidovou úroveň se dosud nevrátily některé příjmy související s turistickým ruchem, ať už to je poplatek z pobytu, a hlavně výnosy z bus stopů, kde je odhadován souhrnný výpadek několik desítek milionů korun a je otázkou, kdy se u nich vrátí výraznější vzestupná tendence. I tak jsou ovšem celkové rozpočtové příjmy na rok 2023 navrženy o zhruba 40 milionů korun vyšší než v rozpočtu na rok 2022. 

Výdajová část rozpočtu počítá s celkovou částkou 541,2 milionu korun, je to o 67 milionu více než ve schváleném rozpočtu 2022. „Více než třetinou se na tomto meziročním rozdílu podílí výrazný nárůst ceny energií, a to jednak u očekávaně vyšších výdajů za plyn a elektřinu u budov města včetně úřadu, ještě více pak v podobě zvýšených příspěvků na provoz pro městem zřízené organizace, což jsou školy, školky a knihovna, nebo ty založené, tedy obecně prospěšné společnosti Městské divadlo, Centrum pro pomoc dětem, Sociální služby SOVY a PRO-SPORT ČK. U PRO-SPORTu jde o největší částku, protože se stará i o bazén nebo zimní stadion, kde je spotřeba, a tedy i výdaje za energie vysoké,“ uvádí místostarosta Dalibor Uhlíř.

Mezi běžné výdaje, které jsou navrženy v celkovém objemu 435 milionů korun, patří vedle nákladů na energie také výdaje na materiálové a personální zajištění městského úřadu, na opravy chodníků a místních komunikací, vodovodních a kanalizačních sítí, prohrnování sněhu, údržbu zeleně, odpadové hospodářství nebo zajištění městské hromadné dopravy. U všech jmenovaných činností se projevilo všeobecné zvyšování cen. Například jen na opravy městského majetku jsou v rozpočtu připraveny více než 34 miliony korun, což je o 14 milionů více než v roce 2022. V rámci principu opatrnosti byla nově v rozpočtu vytvořena rezervní položka na energie ve výši 4 miliony, to pro případ, že by se situace v této oblasti vyvíjela horším než odhadovaným směrem. Zejména z důvodu narůstajících cen a tedy i vyšších požadavků na rozpočet se bude vedení města v následujícím období snažit zajistit úspory jak v oblasti energetické, tak v běžném provozu úřadu a městských organizací.

Mezi běžné výdaje patří i příspěvky místním sportovním, kulturním nebo sociálním spolkům a organizacím. „I přes obtížnou ekonomickou situaci nedochází ke snížení výše podpory, mezi subjekty město v rámci sedmi oblastí svého dotačního Programu podpory rozdělí opět zhruba 8,5 milionu korun. Zůstává naší prioritou, aby krumlovské spolky právě i v této době, kdy na ně doléhají zvýšené náklady, zachovaly v co největší míře rozsah svých činností a aktivit,“ dodává starosta.

Stejně tak rozpočet myslí i na tradičně podporované akce a subjekty, v podobě individuálních dotací se opět dočkají příspěvku třeba Mezinárodní hudební festival, Egon Schiele Art Centrum, Český červený kříž, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené, kino Luna nebo společnost ICOS. 

Na investice půjde přes sto milionů korun

Zbylou pětinu výdajů pak tvoří ty kapitálové, na investice je tedy určeno necelých 106 milionů korun. Největší část aktuálně tvoří výdaje do vodohospodářské infrastruktury (40 milionů Kč), dále zde opět najdeme prostředky na dlouhodobé investiční projekty jako příprava bývalých kasáren na výstavbu nové bytové čtvrti Nový Dvůr (4,5 mil. Kč), revitalizace městského hřbitova (15 mil. Kč) nebo nákup další části sbírky dětských ilustrací (5 mil. Kč). Mezi významné investiční akce patří také nový městský mobiliář (3 mil. Kč), polozapuštěné kontejnery na Objížďkové (2,5 mil. Kč) či první etapa výměny oken v Městském divadle (2 mil. Kč). Nezapomnělo se ani na školky a školy, které obdrží příspěvky na nové smažící pánve, dva miliony pak obdrží i Městské divadlo na vybudování klášterního muzea. I kapitálová část rozpočtu obsahuje rezervní položky, téměř 7 milionů je určeno k dalšímu rozdělení na spolufinancování dotací a projektové dokumentace.    

Významná část rozpočtovaných prostředků je vyčleněna na splátky dlouhodobých úvěrů, ten největší ve výši 210 milionů Kč byl čerpán v roce 2020 na koupi čistírny odpadních vod, jeho splátky ovšem pokryjí prostředky z pronájmu čističky a ještě zbyde něco na opravy. V roce 2021 pak byl čerpán další úvěr, tentokrát na soubor investičních akcí, město totiž nechtělo v době pandemie a poklesu příjmů výrazně omezovat ty již rozběhnuté nebo plánované. Úrokové sazby obou zmíněných úvěrů jsou okolo jednoho procenta, a tak je nyní město v době současných vysokých sazeb v ideální situaci, kdy sazby jeho úvěrů jsou několikanásobně nižší než ty, kterými jsou naopak úročeny jeho vklady.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: