aktualizováno 25. 5. 2021

Podpora hospodářsky slabých oblastí v roce 2021

Město Český Krumlov uspělo se svou žádostí o dotaci v letošní výzvě dotačního programu Jihočeského kraje podpora hospodářsky slabých oblastí, opatření 2 Stavební úpravy objektů občanské vybavenosti. Díky tomu budou repasována okna a rámy a vchodové vstupní dveře do budovy Městské knihovny, Český Krumlov.

Logo Jihočeský kraj PNG

Projekty jsou podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Renovace venkovních oken a rámů, vchodových vstupních dveří na budově Městské knihovny, Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj / program Podpora hospodářsky slabých oblastí 2021
Realizátor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Prelatura, vnitřní město, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 02 - 12/2021
Stav projektu: fáze realizační
Předpokládané celkové výdaje projektu: 309 263 Kč (z toho dotace: 175 600 Kč)

 

Popis projektu

V rámci projektu budou na památkově chráněné budově Městské knihovny, ul. Horní 155 Český Krumlov, umístěné v historickém centru města, renovovány venkovní okna vč. rámů. Dále budou renovovány vchodové vstupní dveře. Tato renovace je již II. etapou celkové obnovy okenních výplní budovy Městské knihovny, v loňském roce byla obnovena okna z vnější strany budovy.

 

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Beňo Tomáš, Ing.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: informatik
E-mail: tomas.beno@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 105
Jelínková Petra, Ing.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petra.jelinkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 713
Kabeláčová Šárka
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: sekretariát tajemníka
E-mail: sarka.kabelacova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 333
Krejčová  Kateřina, Bc., DiS.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: personalistka
E-mail: katerina.krejcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 103
Kubát Tomáš, Bc.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: vedoucí oddělení - informatik
E-mail: tomas.kubat@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 107
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Laczkó Karel, JUDr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: právník
E-mail: karel.laczko@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 330
Lippl Jan, Ing.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: tajemník městského úřadu
E-mail: jan.lippl@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 333
Moravec Zdeněk, Ing.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent - správce GIS
E-mail: zdenek.moravec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 108
Šubrtová Gabriela
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: mzdová účetní
E-mail: gabriela.subrtova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 104
Tóth Miloš, Ing.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: informatik
E-mail: milos.toth@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 106
Tuček Václav
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: dopravní referent
E-mail: vaclav.tucek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 109
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov