aktualizováno 24. 8. 2010

Srpnové jednání zastupitelstva města

aktualizováno 24.08.2010

Vážení občané a obyvatelé města Český Krumlov. Přijměte pozvání na veřejné jednání Zastupitelstva města Český Krumlov. 

TERMÍN: 26.srpna 2010

HODINA: 16:00

MÍSTO: v zasedací místnosti MěÚ, Kaplická 439, Český Krumlov

Program jednání

1. Zahájení - úvodní volby, program 

2. Realizace záměru "zimní stadion"

3. Zpráva o hospodaření města k 31. 7. 2010

4. Rozpočtový výhled

5. Hospodaření dobrovolného svazku měst a obcí UNESCO za rok 2009

6. Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města - Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2010 - 2. výzva

7. Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov - účast na Juniorském ME v záchranném sportu

8. FK Slavoj Český Krumlov - poskytnutí příspěvku na pokrytí vynaložené spoluúčasti k získané dotaci

9. IOP - schválení darovací smlouvy na převod nemovitostí

10. Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis - pronajaté pozemky

11. Odkoupení stavby obslužné komunikace, parkovacích stání a navazujících zelených ploch a bezúplatný převod pozemků pod touto stavbou do majetku města Český Krumlov od investora TranSoft a.s.- ZTV pro 17 RD  Tovární ul.

12. Výkupy pozemků pro investiční akci "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov"

13. Směna částí parcel ve zjednodušené evidenci v k.ú. Vyšný

14. Vypořádání duplicitního vlastnictví k pozemkům zapsaným na LV 3709 pro k.ú. Č. Krumlov

15. Prodej objektu trafostanice v lokalitě "Kasárna jih"

16. Prodej pozemků p. p. č. 1063/40 až 1063/57 v k.ú. Č. Krumlov - nájezdy k řadovým RD v ul. Konvalinková

17. Prodej  parcel pro výstavbu řadových garáží  Plešivec- vyhodnocení VŘ

18. Prodej části p. p. č. 434/5 v k.ú. Č.Krumlov - Wízner

19. Prodej  části p.p.č. 1315/1 a st. p. č. 3998 v k.ú. Č.Krumlov - Reitingerovi, Bajramovič

20. Prodej části p. p. č. 49/13 v k.ú. Slupenec - Benkovský

21. Prodej  části p. p. č. 1317/2 v  k.ú. Český Krumlov

22. Prodej části p. p. č. 1324/1 v k.ú. Č. Krumlov - manž .Mikešovi

23. Prodej pozemků 910/5 a 910/6 v k.ú. Český Krumlov

24. Prodej tří volných bytů

25. Zrušení věcného práva předkupního - Třída Míru 190, Český Krumlov

26. Nabídka k odkoupení nemovitosti - Široká 89, Český Krumlov

27. Prodej pozemku v k.ú. Slavkov

28. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

29. Jednací řád zastupitelstva města 

30. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

31. Různé

Související odkazy

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: