aktualizováno 23. 7. 2014

Kontejnery v Hradební ulici budou odstraněny

Aktualizace 24.7.2014

V srpnu 2012 došlo k přesunu 33 ks odpadových nádob z předmětné lokality pod most u Domu dětí a mládeže v Linecké ulici. Důvodem byly výrazné negativní projevy spojené s koncentrací odpadů - nepořádek způsobený neodpovědnými původci odpadů - odkládání mimo nádoby, zápach, hluk apod.). Přestože se jednalo o poměrně razantní změnu, producenti odpadů ji akceptovali.

V červenci 2013 vzešel z jednání zástupců podnikatelů z historického centra s představiteli města požadavek na umístění velkoobjemového kontejneru do Hradební ulice. Kontejner byl však využíván minimálně a v listopadu 2013 byly tedy do Hradební ulice umístěny 2 malé kontejnery na směsný komunální odpad. Nádoby byly určeny výhradně na směsný komunální odpad (nikoliv na jeho separovatelné složky, odpad biologický či nebezpečný). Uvedené bylo prezentováno při zmíněném jednání i v místním tisku.

V poslední době se však zásadním způsobem zhoršila kvalita ukládaného odpadu - podstatnou část tvoří biologicky rozložitelný odpad (zbytky jídel z restauračních provozů, kosti, ořezy masa, ovoce, zelenina). Významnou část zabírají i separovatelné komodity - papír (především kartonové krabice), plast (obaly, PET lahve) a sklo. Městský úřad již souvislosti s kontejnery v Hradební ulici obdržel několik stížností.

Vzhledem k výše uvedenému budou s platností od 1. 8. 2014 kontejnery z Hradební ulice odstraněny. Žádáme původce odpadů, aby využívali ostatní stanoviště odpadů (pod mostem u DDM, u hotelu Gold, v ulici Parkán), která jsou vybavena kontejnery na všechny druhy odpadů.

Pro více informací kontaktujte Odbor životního prostředí a zemědělství.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: