aktualizováno 12. 1. 2010

Upozornění pro původce odpadů

12. ledna 2010

Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, si dovoluje upozornit právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (původce odpadů) na povinnost vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle této normy původci odpadů

 

  • v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok 
  • nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok 
  • nebo v daném kalendářním roce produkují  nebo nakládají  s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadu 

 

nezapomněli zaslat do 15. února 2010 hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušenému podle místa provozovny. (ožp)

Odkazy

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: