aktualizováno 7. 1. 2009

Psí Vánoce byly rekordně štědré

7. ledna 2009

Do programu českokrumlovského adventu již neodmyslitelně patří Psí Vánoce. Jsme rádi, že toto setkávání s veřejností v městském útulku, se stalo očekávanou a hojně navštěvovanou akcí. Snažíme se návštěvníkům prezentovat útulek, seznámit je s jeho činností a pokusit se získat opuštěným obyvatelům útulku nové majitele.

Musím s radostí konstatovat, že Psí Vánoce 2008 byly výjimečné v několika ohledech. Solidarita a soucitnost lidí s tvory opuštěnými je úžasná a dává - naší někdy velmi smutné až beznadějné práci s týranými zvířaty - nový smysl. Téměř 4 tuny darovaného krmiva a více než 15 000,- Kč na podporu činnosti městského útulku jsou toho krásným a pádným důkazem.

V této souvislosti si dovoluji některé dárce vyzdvihnout děti ze Základní školy T. G. Masaryka v Českém Krumlově pořádají v předvánočním čase pro náš útulek již tradičně sbírku. Letos předaly starostovi města na činnost útulku  sponzorský  dar ve výši 6 155,- Kč.

Pracovníci útulku si dovolují poděkovat společnosti Kámen a písek, spol. s r.o. Český Krumlov, která se na výše uvedeném množství darovaného krmiva podílela neuvěřitelnými 3 tunami granulovaného krmiva a konzerv. 

Stejné poděkování však patří každému, kdo se přišel podívat na opuštěná zvířata a přinesl sebemenší dárek. Povznášející bylo sledovat děti, jak pod vánoční stromek ukládaly pamlsky či hračky pro zvířátka, které nakoupily z vlastních úspor.

O hudební program se svým vystoupením postarali Krumlovští Pištci. I jim patří velký dík za obohacení naší akce.

Naše radost z úspěšného dne byla umocněna skutečností, že dva pejsci našli během akce nové osvojitele a dnes jsou již právoplatnými a nezpochybnitelnými členy rodin svých nových páníčků.

Z ohlasů si dovoluji usuzovat, že odpoledne v městském útulku nebylo pro návštěvníky ztrátou času a věřím, že se v příštím roce opět setkáme.

Dovolte mi - jménem čtyřnohých kamarádů - poděkovat za příjemné setkání s Vámi a věříme, že našemu útulku, resp. jeho obyvatelům, zachováte přízeň i v průběhu roku 2009.

Vlasta Horáková, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Prohlédněte si fotogalerii z Psích Vánov 2008

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov